κοινωνικοί λειτουργοί θέσεις

Πτυχιούχοι Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στα Παιδικά Χωριά SOS στην Αθήνα

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν τις ακόλουθες θέσεις για τους ξενώνες φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων στην περιοχή της Αθήνας: Ψυχολόγοι (Κωδ. Ψ1) Επιθυμητά προσόντα: Προϋπηρεσία σε δομές…


Πέντε Θέσεις στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν…


Κοινωνικός Λειτουργός στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΖΩΗΣ VΙII,  που αφορά τη λειτουργία Ξενώνα…Κοινωνικός Λειτουργός και Ψυχολόγος στα πλαίσια του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πάρου

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Κοινωνικού Λειτουργού και Ψυχολόγου στο Δήμο Πάρου Ο Δήμος Πάρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο…


Δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί και ένας Ψυχολόγος στα πλαίσια του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αμαρουσίου

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία και Λειτουργία “Κέντρου Κοινότητας” Δήμου Αμαρουσίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS):…

error: Content is protected !!