κοινωνικοί λειτουργοί θέσεις

Κοινωνικοί Λειτουργοί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης – Social Network Αττική».Κοινωνιολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι για το Πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ Αριάδνη

Συμβάσεις εργασίας για τις Πράξεις «Πολυδύναμο Κέντρο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, Ν. Ρόδου» και «Κινητή Μονάδα Αντιμετώπισης των εξαρτήσεων Ν. Ρόδου».


ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί και ΠΕ Ψυχολόγος στο ΚΕΘΕΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), που υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο ΚΕΘΕΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (έδρα Πύργος)» ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης.


3 Ψυχολόγοι, 2 Εκπαιδευτικοί και 1 Κοινωνικός Λειτουργός για το έργο «Ένταξη και εκπαίδευση παιδιών Ρομά στις περιφέρειες Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» του ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να συνάψει με επτά (7) άτομα συμβάσεις μίσθωσης έργου.
3 Κοινωνικοί Λειτουργοί και 1 Ψυχολόγος στο ΚΥΑΔΑ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4 ) άτομα, για την συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος “Employment enhancement and social services integration in Athens Municipality (ESTI@) (Ενίσχυση της απασχόλησης και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο της Αθήνας (ESTI@).


Ενισχύονται τα καταστήματα κράτησης με 639 μόνιμους υπαλλήλους

Με εξακόσιους τριάντα εννέα (639) επιπλέον μόνιμους υπαλλήλους, διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων, θα ενισχυθούν, το επόμενο διάστημα, τα Καταστήματα Κράτησης της xώρας. Επιδεικνύεται έτσι εμπράκτως το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των φυλακών.Καθορισμός σχολικών μονάδων Β’βάθμιας Εκπαίδευσης τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30 και Ψυχολόγων κλάδου ΠΕ23

Οι σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής όπου θα ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών και του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2018-2019.
error: Content is protected !!