κοινωνικοί λειτουργοί θέσεις

Κοινωνικός Λειτουργός με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Λαρισαίων

Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει την πρόσληψη,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στα πλαίσια υλοποίησης Ευρωπαϊκού…


4 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ…


2 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλλήνης»

Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ…


Θέσεις εργασίας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων, για την υλοποίηση των Υποέργων: α) «Κοινωνικό Παντοπωλείο…


2 Κοινωνικοί Λειτουργοί και 1 Ψυχολόγος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου

Ο Δήμος Καλυμνίων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου», στο…


Δύο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί για τη Στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολης»

Ο Δήμος Ηλιούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου…


ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΠΕ Ψυχολόγων στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αποκορώνου

Ο Δήμος Αποκορώνου Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Κέντρο Κοινότητας…


ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΠΕ Ψυχολόγων στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παιονίας

Ο Δήμος Παιονίας Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Κέντρα Κοινότητας» του…


Ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ» στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος….
Δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί και ένας Ψυχολόγος στα πλαίσια του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αμαρουσίου

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία και Λειτουργία “Κέντρου Κοινότητας” Δήμου Αμαρουσίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS):…


error: Content is protected !!