κοινωνικοί λειτουργοί θέσεις

Ψυχίατροι, Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς , Νοσηλευτές, Διοικητικό Προσωπικό υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.


Κοινωνικός Λειτουργός στο Σύλλογο Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων προκηρύσσει θέση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Σταθμός Ασυνόδευτων Εφήβων 2018” με κωδικό ΟΠΣ 5022163 και ελεύθερο κωδικό 26396 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.ΑΜ.Ε.ΤΕ.Τ.Ε.Α.Α.Π., και την Απόφαση 5_16/02/2020 του Δ.Σ. του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων.


Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στην Αστική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών

Η Αστική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία οικοτροφείου 15 ενηλίκων χρονίων πασχόντων από διαταραχές αυτιστικού φάσματος χαμηλής λειτουργικότητας», ανακοινώνει την πρόσληψη 26 ατόμων. 


Θέσεις εργασίας στο Δήμο Πειραιά στα πλαίσια του έργου “VOLUNTEERING AMONG IMMIGRANTS” (VAI)

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τρία (3) άτομα για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου VAI, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος AMIF. 


ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός στο ΔΠΘ για το έργο «Λειτουργία του Εργαστηρίου Κοινωνικής και Κοινοτικής Εργασίας και Συμβουλευτικής τα ακαδ. έτη 2019-2020 και 2020-2021»

Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και κοινοτικής ανάπτυξης στην πόλη της Κομοτηνής και το Νομό Ροδόπης, σε συνεργασία με τοπικούς κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς.


Κοινωνικός Λειτουργός στο Χαμόγελο του Παιδιού | Αττική

Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του προγράμματος PEDIA που υλοποιεί ο Οργανισμός ως φορέας υλοποίησης του ΔΟΜ με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


33 Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Μίσθωση Διαμερισμάτων σε αιτούντες άσυλο στη Λιβαδειά ( ESTIA II)»

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων, ανακοινώνει την πρόθεση της να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικά τριάντα τρία (33) άτομα , στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Μίσθωση Διαμερισμάτων σε αιτούντες άσυλο στη Λιβαδειά ( ESTIA II) ».


Θέση Εργασίας Επιστημονικά Υπεύθυνου στο Σωματείο “Ίκελος”

Το Σωματείο ‘’Ίκελος’’ για στεγαστική δομή στην Αθήνα αναζητεί κατάλληλους υποψηφίους για την κάλυψη της θέσης του Επιστημονικά Υπευθύνου. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας.


Κοινωνιολόγος, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι και Ψυχίατροι στο ΚΕΘΕΑ (για την Περιφέρεια Πελοποννήσου)

Το ΚΕΘΕΑ ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης.


Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στο ΚΕΘΕΑ (για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

Το ΚΕΘΕΑ ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης.


Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Κοινωνιολόγος στο ΚΕΘΕΑ (για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)

Το ΚΕΘΕΑ ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης.Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί στα Δημοτικά Σχολεία – Τα ΦΕΚ των υπουργικών αποφάσεων

Καθορίζονται οι ομάδες σχολικών μονάδων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2019-2020 | Καθορίστηκαν οι σχολικές μονάδες τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30.


Ενισχύονται τα καταστήματα κράτησης με 639 μόνιμους υπαλλήλους

Με εξακόσιους τριάντα εννέα (639) επιπλέον μόνιμους υπαλλήλους, διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων, θα ενισχυθούν, το επόμενο διάστημα, τα Καταστήματα Κράτησης της xώρας. Επιδεικνύεται έτσι εμπράκτως το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των φυλακών.


Καθορισμός σχολικών μονάδων Β’βάθμιας Εκπαίδευσης τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30 και Ψυχολόγων κλάδου ΠΕ23

Οι σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής όπου θα ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών και του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2018-2019.
error: Content is protected !!