κοινωνικοί λειτουργοί θέσεις

Κοινωνικός/η Λειτουργός στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το ΕΣΠ αναζητά έναν/μία Κοινωνικό/η Λειτουργό, για την περιοχή του Ελαιώνα που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με κυλιόμενο ωράριο και άμεση ανάληψη καθηκόντων.Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος, Παιδαγωγός και Επιμελητής στην ΑΡΣΙΣ

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο, Παιδαγωγό και Επιμελητή στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στη Θήβα, το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).


Συντονιστής/στρια Κοινωνικών Λειτουργών στη Θεσσαλονίκη | Κάριτας Ελλάς

 Προκήρυξη για την πρόσληψη από την Κάριτας Ελλάς Συντονιστή/στριας Κοινωνικών Λειτουργών στη Θεσσαλονίκη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου έργου.6 άτοµα στο Δήμο Πειραιά για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου MIVA

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε έξι (6) άτοµα για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου MIVA, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος AMIF.


Κοινωνικός Λειτουργός στην ΑΡΣΙΣ | Χίος

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό για το νησί της Χίου στο πλαίσιο του προγράμματος «ACCOMMODATION AND SERVICES TO ASYLUM SEEKERS AND BENEFICIARIES OF INTERNATIONAL PROTECTION IN GREECE» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR)


Δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί στην ΑΡΣΙΣ

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά δύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς για το νησί της Σάμου στο πλαίσιο του προγράμματος «ACCOMMODATION AND SERVICES TO ASYLUM SEEKERS AND BENEFICIARIES OF INTERNATIONAL PROTECTION IN GREECE» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR).


Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Κοινωνικό Λειτουργό για το νησί της Κω

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό για το νησί της Κω στο πλαίσιο του προγράμματος «ACCOMMODATION AND SERVICES TO ASYLUM SEEKERS AND BENEFICIARIES OF INTERNATIONAL PROTECTION IN GREECE» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Mental Health Caseworker / Samos @ International Rescue Committee

Job Overview/Summary:  Under the guidance and direct supervision from the Senior psychologist and support by the Senior MHPSS manager, the mental health caseworker supports the MHPSS team in their work with people suffering with mental health concerns currently living in Vathy Reception and Identification Center (RIC) in Samos, who are referred by other actors through the established referral pathway system. She/he will enhance the individual and collective well-being and ensure that vulnerable people, including children and adults are safeguarded from harm. 


Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί στα Δημοτικά Σχολεία – Τα ΦΕΚ των υπουργικών αποφάσεων

Καθορίζονται οι ομάδες σχολικών μονάδων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2019-2020 | Καθορίστηκαν οι σχολικές μονάδες τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30.


Ενισχύονται τα καταστήματα κράτησης με 639 μόνιμους υπαλλήλους

Με εξακόσιους τριάντα εννέα (639) επιπλέον μόνιμους υπαλλήλους, διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων, θα ενισχυθούν, το επόμενο διάστημα, τα Καταστήματα Κράτησης της xώρας. Επιδεικνύεται έτσι εμπράκτως το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των φυλακών.


Καθορισμός σχολικών μονάδων Β’βάθμιας Εκπαίδευσης τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30 και Ψυχολόγων κλάδου ΠΕ23

Οι σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής όπου θα ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών και του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2018-2019.
error: Content is protected !!