κοινωνικοί λειτουργοί θέσειςΚοινωνικός Λειτουργός και Ψυχολόγος στην Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών «Νόστος»

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει 1 (μία) νέα θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού και 1 (μία) νέα θέση εργασίας Ψυχολόγου


Κοινωνικός Λειτουργός στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες

Καθήκοντα | Είναι υπεύθυνος για την εκτίμηση και τη διαχείριση των κοινωνικών και προνοιακών αναγκών των φιλοξενουμένων, την υποστήριξη των σχέσεων των φιλοξενούμενων, την ανάπτυξη του κοινωνικού τους δικτύου καθώς και για τη συνεργασία με την κοινότητα.Πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου του Κέντρου Παιδιού & Εφήβου

Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, για πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού πλήρους απασχόλησης στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου στη Χίο.


ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός για την στελέχωση της δομής Σβουρένειο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δήμου Κω

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2018-2019.Κοινωνικός Λειτουργός στο Σύλλογο Προστασίας και Αρωγής Παιδιών με Εγκεφαλικές Κακώσεις και Α.Μ.Ε.Α.

Ο Σύλλογος Προστασίας και Αρωγής Παιδιών με Εγκεφαλικές Κακώσεις και Α.Μ.Ε.Α. ως Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προτίθεται να καταθέσει πρόταση για την λειτουργία 2 οικοτροφείων για 15 ενήλικα άτομα έκαστο έως 65 ετών με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην Δυτική Αττική και ζητά άτομα για την στέλεχωσή του.


Κοινωνικός Λειτουργός στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες | Αθήνα

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μια θέση Κοινωνικού Λειτουργού για την περιοχή της  Αθήνας, για πλήρη απασχόληση με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ο/ κοινωνικός λειτουργός θα ενταχθεί στην Κοινωνική Υπηρεσία του ΕΣΠ  και στόχος είναι να παρέχει στήριξη και πλαισίωση των αναγκών των εξυπηρετούμενων, ενώ παράλληλα να συνεργάζεται με άλλους φορείς ή επαγγελματίες με σκοπό το βέλτιστο συμφέρον τους.


Κοινωνικός Λειτουργός για τη στελέχωση του ΚΑΠΗ Μαρκόπουλου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου» με δ.τ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού –Περιβάλλοντος –Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού –Περιβάλλοντος –Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης « ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ».Καθορισμός σχολικών μονάδων Β’βάθμιας Εκπαίδευσης τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30 και Ψυχολόγων κλάδου ΠΕ23

Οι σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής όπου θα ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών και του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2018-2019.
error: Content is protected !!