ΜΚΟ θέσεις

Τοπική συντονίστρια Λέσβου | Κέντρο ΔΙΟΤΙΜΑ

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για όλες τις πτυχές της διαχείρισης της Ομάδας Διαχείρισης Περιστατικών έμφυλης βίας στη Λέσβο σε συνεργασία με την Επιστημονικά Υπεύθυνη και την Υπεύθυνη Έργου.Advocacy and Communications Officer @ HIAS

HIAS seeks an Advocacy and Communications Officer to support the formulation and implementation of the communications and advocacy strategies in HIAS’ Greece. S/he plays a key role in in the communications and advocacy projects that raises HIAS’ public profile, visibility and innovation in the refugee rights and protection field.Service Access Support Assistant/ Interpreter – Arabic Speaker @ Terre des hommes

General Position Description: The main purpose of the position is to provide interpretation/ translation to social workers to effectively and accurately communicate with target beneficiaries. Additionally, the position holder will have to enhance beneficiaries independency in accessing services independently through information sharing, daily accompaniment to required services, translations and guidance support.Πρόσληψη από την Κάριτας Ελλάς Διερμηνέα Φαρσί Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή/τριας

Βασικός στόχος του Έργου είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων ενσωμάτωσης σε γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης όπως επίσης και μέσα σε επίσημες ανοιχτές δομές φιλοξενίας προσφύγων στη Λέσβο.


error: Content is protected !!