ΜΚΟ θέσεις

Υπεύθυνος Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Λογοδοσίας & Γνώσης Προγραμμάτων στην Κάριτας Ελλάς

Προκήρυξη για την Πρόσληψη από την Κάριτας Ελλάς Υπεύθυνου Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Λογοδοσίας και Γνώσης Προγραμμάτων με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου


Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτες στην Αθήνα

Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2019 αναζητά συνεργάτες για το πρόγραμμα “Child Protection (C.P.) Intervention on Samos, Chios, Lesvos, SGBV & CFLS Samos, SIL in Athens” και συγκεκριμένα για την υποδράση SIL inAthens που υλοποιεί στην περιοχή της Αττικής.
Υπεύθυνος/η Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας | Κάριτας Ελλάς

Η Κάριτας Ελλάς προκηρύττει την πλήρωση μίας θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Υπεύθυνος/η Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας» ο οποίος/ η οποία θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα.Υπάλληλος Γραμματειακής / Διοικητικής Υποστήριξης στην Κάριτας Ελλάς

Η Κάριτας Ελλάς προκηρύττει την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Υπάλληλος Γραμματειακής/ Διοικητικής Υποστήριξης» ο οποίος/ η οποία θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα.Διερμηνέας/Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής Αραβικών στην Κάριτας Ελλάς

Μία (1) θέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Διερμηνέας / Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής Αραβικών» ο οποίος/ η οποία θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα.


Υπεύθυνος/η Πεδίου και Διασύνδεσης στην Κάριτας Ελλάς

Η Κάριτας Ελλάς προκηρύττει την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Υπεύθυνος/η Πεδίου και Διασύνδεσης», ο οποίος/ η οποία θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα.Διερμηνέας/Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής Φαρσί στην Κάριτας Ελλάς

Σύντομη Περιγραφή: Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.Τοπικός/ή Συντονιστής/τρια Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Κάριτας Ελλάς

Προκήρυξη για την Πρόσληψη από την Κάριτας Ελλάς Τοπικού Συντονιστή Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου.


Υπεύθυνος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στην Κάριτας Ελλάς

Πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Υπεύθυνος/η Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» ο οποίος/ η οποία θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα.ECD Psychosocial Facilitator (National Contract) @ Refugee Trauma Initiative

ROLE PURPOSE | ECD psychosocial facilitators will work with other members of RTI team providing psychosocial and Preschool education support for refugee children, youth and families living in Thessaloniki. Under the remote supervision from ECD Coordinator, they will be planning, delivering and evaluating activities for children and their families. They will also support programme development and implementation and ensure that the objectives of the ECD programme are met – supporting refugees in their changing circumstances and integration.Project Manager στην PRAKSIS

Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2019 αναζητά συνεργάτη για τη θέση του Project Manager για το πρόγραμμα “Child Protection (C.P.) Intervention on Samos, Chios, Lesvos, SGBV & CFLS Samos, SIL in Athens”
Safety Security Officer – Procurement @ SolidarityNow

Job Description | Be directly in charge of Safety and Security of SN’s teams and beneficiaries in camps and premises, creating and following up necessary infrastructure. Identify procurement needs for the categories handling, review purchase requisitions, award supplier tenders and supervise the performance of contractors. Ensure all purchases are consistent with the needs of the organization and are done through transparent and efficient processes based on the organization’s Procurement Policy. 


Συντονιστής έργου (Coordinator/Facilitator) στην Αλληλεγγύη Λέσβου

Στην παρούσα περίοδο η Οργάνωση Αλληλεγγύη Λέσβου ψάχνει έναν εργαζόμενο που θα καλύψει την θέση του συντονιστή έργου (project coordinator/facilitator) στα εργαστήρια ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών “Safe Passage Bags” και “Humade”, και που θα ενστερνίζεται τις αρχές της.


error: Content is protected !!