ΜΚΟ θέσεις

Κοινωνικός Λειτουργός ή Ψυχολόγος στην Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου / Αθήνα

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ισπανική οργάνωση STOP MARE MORTUM,  ανακοινώνει μία (1) θέση εργασίας κοινωνικού…Συντονιστής Ψυχικής και Ψυχολογικής Υγείας (Ψ.Ψ.Υ.) στους Γιατρούς του Κόσμου

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ: Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση και είναι…


Κοινωνικός Λειτουργός στο Χαμόγελο του Παιδιού/ Αθήνα

Ζητείται Κοινωνικός Λειτουργός από το Χαμόγελο του Παιδιού ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας και Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος • Άριστη Γνώση Αγγλικών • Άριστη Γνώση…

51ο Σεμινάριο Κατάρτισης Διερμηνέων της ΜΕΤΑδρασης

Ζητούνται άτομα που γνωρίζουν πολύ καλά Ελληνικά και μια ή περισσότερες από τις παρακάτω γλώσσες, για ενδεχόμενη συνεργασία στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα: Αραβικά, Φαρσί, Νταρί,…


error: Content is protected !!