ΜΚΟ θέσειςΘέση εργασίας Ψυχολόγου στους Γιατρούς του Κόσμου

 Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προκηρύσσει μία (1) θέση ψυχολόγου


Θέσεις εργασίας στην Οργάνωση PRAKSIS

Η ανεξάρτητη Ανθρωπιστική Οργάνωση PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2020 αναζητά συνεργάτες για το πρόγραμμα “Child Protection (C.P.) Intervention on Samos, Chios, Lesvos, SGBV & CFLS Samos, SIL in Athens” που υλοποιεί σε Αθήνα κ στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.


Κοινωνικός Λειτουργός στο Σύλλογο Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων προκηρύσσει θέση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Σταθμός Ασυνόδευτων Εφήβων 2018” με κωδικό ΟΠΣ 5022163 και ελεύθερο κωδικό 26396 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.ΑΜ.Ε.ΤΕ.Τ.Ε.Α.Α.Π., και την Απόφαση 5_16/02/2020 του Δ.Σ. του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων.
Συντονιστής Λειτουργίας Δομής Φιλοξενίας στην Αθήνα από τη ΜΕΤΑδραση

Η ΜΕΤΑδραση προκηρύσσει θέση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΜΕΤΑδρασης» με κωδικό ΟΠΣ 5021477 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.ΑΜ.Ε.ΤΕ.Τ.Ε.Α.Α.Π.
Emergency Protection Specialist (Women’s Protection and Empowerment) @ DRC Greece

The Protection Specialist focuses on ensuring that DRC’s response is designed and implemented to respond to the protection needs of the targeted population. The Protection Specialist is responsible for fine-tuning the program in Greece with global methodologies and best practices. A central function of the Protection Specialist position is to provide technical guidance for successful implementation of gender-based violence (GBV) prevention and response activities of DRC in various sites. He/she will also be responsible for country-level representation for DRC on GBV.
Εκπαιδευτικός στην Κάριτας Ελλάς | Θεσσαλονίκη

Πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα «Εκπαιδευτικού», ο οποίος/ η οποία θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», σε Πρόγραμμα Ένταξης και Ενσωμάτωσης Αιτούντων Άσυλο και Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα.


Διερμηνέας Σοράνι/Κιρμαντζί – Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής στην Κάριτας Ελλάς

Προκήρυξη για την Πρόσληψη από την Κάριτας Ελλάς Διερμηνέα Σοράνι/Κιρμαντζί – Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου


Κοινωνικός Λειτουργός στο Χαμόγελο του Παιδιού | Αττική

Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του προγράμματος PEDIA που υλοποιεί ο Οργανισμός ως φορέας υλοποίησης του ΔΟΜ με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Θέση Εργασίας Επιστημονικά Υπεύθυνου στο Σωματείο “Ίκελος”

Το Σωματείο ‘’Ίκελος’’ για στεγαστική δομή στην Αθήνα αναζητεί κατάλληλους υποψηφίους για την κάλυψη της θέσης του Επιστημονικά Υπευθύνου. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας.


Deputy Director @ Terre des hommes Hellas | Athens – Greece

Tdh Hellas is looking for an exceptional candidate for the position of Deputy Director, based in Athens. The candidate must hold a strong track record of working on child rights in Greece and exceptional knowledge of policies and practices in the field. The Deputy Director should lead by example; be a coach and mentor to the team; and, is a dynamic and motivational individual. The Deputy Director is not only part of the senior leadership team of Tdh Hellas, but also of the Europe region at Tdh Foundation.Financial Officer for EU Projects – Kifissia @ KMOP

KMOP is looking for an experienced Financial Officer to join KMOP in our offices in Kifissia, to facilitate the efficient and effective financial monitoring of the EU funded projects’ department. The Financial Officer will perform budgeting, monitoring and reporting activities and will carry out important operational duties closely with the project management team, assuming responsibility for the overall projects’ success.
error: Content is protected !!