ΜΚΟ θέσεις

Αναζήτηση Προσωπικού για Δομές Ψυχικής Υγείας από την Αμκε «Αλθαία»

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αλθαία» αναζητά προσωπικό για τη στελέχωση Κοινοτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας, Φιλοξενίας και Θεραπείας Μεταναστών στη Διοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.


Υπεύθυνος/η Συντονισμού Δράσεων και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας στην Κάριτας Ελλάς | Θεσσαλονίκη

Προκήρυξη για την Πρόσληψη από την Κάριτας Ελλάς Υπεύθυνου/ης Συντονισμού Δράσεων και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου.Θέση Εργασίας Ψυχολόγου στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα

Main purpose | Providing psychological support to asylum seekers and refugees with severe MH conditions due to traumatic experiences and violence suffered before, during and after the migration experience. The model of care envisaged involves a multidisciplinary intervention and a structure of collaboration between psychologists, medical doctors, psychiatrists and social workers.


Ψυχολόγος στους Γιατρούς του Κόσμου

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες προκηρύσσει μία θέση Ψυχολόγου.
Συντονιστής / στρια Κοινωνικών Λειτουργών στην Κάριτας Ελλάς

Πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα «Συντονιστής/στρια Κοινωνικών Λειτουργών» ο οποίος/η οποία θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς».


error: Content is protected !!