οικιακή εργασία


Σχεδόν το 80 τοις εκατό των 18 εκατομμυρίων οικιακά εργαζόμενων στη Λατινική Αμερική υπό άτυπες μορφές εργασίας

  Μία νέα μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) υπογραμμίζει την αναγκαιότητα συνέχισης των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων ώστε να είναι ισότιμα τα δικαιώματα των οικιακά εργαζομένων…error: Content is protected !!