παρέχεται το δικαίωμα σε κάθε εκλογέα με σωματική αδυναμία να απευθύνεται στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε μέλος της εφορευτικής επιτροπής

Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρία

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών φέρει το θέμα των διευκολύνσεων για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 18ης…


error: Content is protected !!