ποιοτική έρευνα

Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της αυτοκτονίας: Η Διαντιδραστική Προσέγγιση του Douglas

Ο Douglas ασκεί κριτική στον Durkheim αναφέροντας πώς αγνοεί τα νοήματα που αποδίδονται στην πράξη, υποθέτοντας πώς η αυτοκτονία έχει ένα «δεδομένο» ή «σταθερό» νόημα. O Douglas σημειώνει, επίσης, πώς τα νοήματα της αυτοκτονίας ενδέχεται να διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ πολιτισμών.Ποιοτική κοινωνική έρευνα της οργανωτικής κουλτούρας της σύγχρονης επιχείρησης

Μαρία Κουμτσάκη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1) Εισαγωγή Καθότι η οργανωτική κουλτούρα αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό και πολύπλοκο φαινόμενο, η διερεύνηση του…


«Ποιοτική Διερεύνηση των Βιωμάτων ενός Τοξικοεξαρτημένου: Μύθοι και Πραγματικότητες»

Κωνσταντίνα Ανδρεαδάκη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής   Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Ποιοτική Διερεύνηση των Βιωμάτων ενός Τοξικοεξαρτημένου: Μύθοι και…

error: Content is protected !!