προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

Τα Κοινωφελή Προγράμματα Εργασίας ως έκτακτο μέτρο ανάσχεσης της ανεργίας

  – Πρόσφατες ρυθμίσεις και στοχεύσεις για το 2016 Κορίνα Κομηνού, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας τα οποία υλοποιούνται…


Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β 424/22-02-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καταρτίζεται η Δράση «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014−2020», η οποία…


Δικαιώµατα εργαζοµένων σε προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ – Σύνοψη Διαμεσολάβησης

Με έγγραφό του το οποίο απεστάλη στα Υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών τον Ιούλιο 2014, επανακοινοποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2015 και δημοσιεύθηκε το…


error: Content is protected !!