πύλη του EURES

Αυτόματη αντιστοίχηση κενών θέσεων εργασίας και βιογραφικών

Η νομοθετική πρόταση για τον εκσυγχρονισμό του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES) προκειμένου αυτό να συμπεριλάβει μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων με τα άτομα που αναζητούν…


error: Content is protected !!