σεμινάρια ψυχολογίας

Σεμινάριο: Αποσυνδετικές (Διασχιστικές) Διαταραχές : «Διάγνωση και Παρέμβαση»

«Διαθέτουμε πολλές προσωπικότητες;» Οι διαταραχές αυτές έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό τους τον διαχωρισμό των λειτουργιών αντίληψης του ατόμου, της συνείδησης, της μνήμης, της ταυτότητας κτλ….
Σεμινάριο: «Διαταραχές Ελέγχου των Παρορμήσεων, Διαγωγής και Εκρηκτικής Συμπεριφοράς – Διαταραχές Προσωπικότητας»

Τις τελευταίες δεκαετίες η συχνότητα της Διαταραχής Διαγωγής στην παιδική και στην εφηβική ηλικία έχει αυξηθεί. Ποια είναι τα συμπτώματα της συγκεκριμένης διαταραχής; Ποιοι παράγοντες…


Επιστημονικό σεμινάριο «Το Παιδικό Ιχνογράφημα ως Διαγνωστικό Εργαλείο» (Θεσσαλονίκη)

Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό…Eπιστημονικό σεμινάριο «Ψυχολογική Προσέγγιση και Ερμηνεία στο Παιδικό Ιχνογράφημα» (Πάτρα)

Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό…


Ταχύρρυθμο Εκπαιδευτικό Ψυχικών Διαταραχών

Ταχύρρυθμο Εκπαιδευτικό: Ψυχικών Διαταραχών (Απο την παιδική την εφηβική εως την ενήλικη ζωη) Ενότητες: Καταθλιπτικές διαταραχές – Διπολικές και συναφείς διαταραχές Φάσμα σχιζοφρενικών και άλλων…


Σεμινάριο: «Ελλειμματική Προσοχή Υπερκινητικότητα και Συμπεριφορά»

Πως να βοηθήσουμε το »Δύσκολο Παιδί»; Πως να αντιμετωπίσουμε τις »Δύσκολες συμπεριφορές»; Πως να κάνουμε την ιδιαιτερότητα … ικανότητα ; Λύσεις και προγραμματισμός στο σπίτι…

error: Content is protected !!