συμβάσεις μίσθωσης έργου

Συνεργάτης /-ιδα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο προγραμμάτων Erasmus+

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου–Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 320/13.06.2017) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραμμάτων…


Επιστημονικός Συνεργάτης στην ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας)

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) προκειμένου να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με επιστημονικό συνεργάτη, για την υποστήριξη του έργου του Προέδρου…


1 άτομο με σύμβαση έργου στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 369/13-06-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του…


Κοινωνικός Λειτουργός με σύμβαση μίσθωσης έργου στο ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις περιφέρειες Κεντρικής…


265 άτομα στην Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Η Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων εξήντα πέντε ατόμων (265)…


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου διδασκόντων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προγράμματα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προγράμματα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού», που χρηματοδοτείται από…


Προκήρυξη πλήρωσης μίας θέσης ειδικού συμβούλου στην Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφερειάρχης Αττικής προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά. Η πρόσληψη θα γίνει με ειδική…


1 άτομο με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στην Eθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

To ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ, ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας»…


error: Content is protected !!