συμβάσεις μίσθωσης έργου

10 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ι.Κ.Υ.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Ι.Κ.Υ.» – Οριζόντια Πράξη που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό…error: Content is protected !!