συμβάσεις μίσθωσης έργου

Δύο άτομα ΠΕ Ψυχολογίας ή Παιδαγωγικών στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»


Ψυχολόγοι στο ΕΚΠΑ στο πλαίσιο του έργου «Ψυχοπαθολογία του Βρέφους, του Παιδιού και του Εφήβου»

Ένας εξωτερικός συνεργάτης ΠΕ Ψυχολογίας για εκπαιδευτική υποστήριξη εκπαιδευόμενων στα θεματικά αντικείμενα που συνδέονται με Παιδοψυχιατρική – Κλινική Ψυχολογία και ένας εξωτερικός συνεργάτης ΠΕ Ψυχολογίας για εκπαιδευτική υποστήριξη εκπαιδευόμενων στα θεματικά αντικείμενα που συνδέονται με Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών και Ψυχικές Διαταραχές Εφήβων.


Σύμβαση για την Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Erasmus+ 2018-2019» με κωδικό ΕΡ-2907-01.


ΠΕ Ψυχολόγος στο πλαίσιο του έργου «Κοινωνική μέριμνα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»

Το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου συμβάλλει στην υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 3 με τίτλο «Ενίσχυση υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης φοιτητών ΕΚΟ.


Κοινωνικός Επιστήμονας στο Πάντειο για το έργο «Negotiating early job – insecurity and labour market exclusion in Europe (NEGOTIATE)»

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ , προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Negotiating early job – insecurity and labour market exclusion in Europe (NEGOTIATE) – ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2016-2017».


Διοικητικός Υπάλληλος, Κοινωνικός Επιστήμονας και Διερμηνέας στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας για το Πρόγραμμα ESTIA

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας ανακοινώνει την πρόθεση να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με (3) άτομαστο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ESTIA.


error: Content is protected !!