συμβάσεις μίσθωσης έργου

3 άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάρτιος 10, 2017 Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προσκαλεί οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο (φυσικό-ανεξάρτητο επαγγελματία) πτυχιούχο ανώτατης εκπαίδευσης, που διαθέτει απαραίτητα προσόντα, να υποβάλλει αίτηση…

Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας και Σύμβουλοι Ψυχολόγοι με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επιλογής Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου στα ΣΔΕ στο πλαίσιο της Πράξης ΣΔΕ του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού,…


1 άτομο με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Φεβρουάριος 20, 2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 353/24-01-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης…


error: Content is protected !!