συμβάσεις μίσθωσης έργου

5 ΠΕ Παιδαγωγοί και 2 ΠΕ Ψυχολόγοι στο Δήμο Κηφισιάς

Ο Δήμος Κηφισιάς ανακοινώνει την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής».


Πτυχιούχος Κοινωνικής Εργασίας στο ΤΕΙ Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Improving Solutions for Student Absenteeis, ISSA », (κωδ. έργου: 80434).


Ψυχίατρος, Ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός για το έργο «Δράσεις πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας των φοιτητών του ΟΠΑ»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες για την εκτέλεση του έργου: Δράσεις πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας των φοιτητών του ΟΠΑ.


1 άτομο για την διοικητική υποστήριξη του έργου «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Ανθρώπινα Δικαιώματα» στο ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Ανθρώπινα Δικαιώματα», που χρηματοδοτείται από το…


Μία θέση εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Τίτλος πρόσκλησης       ΕΕ08/2018 Κωδικός πρόσκλησης ΑΠ.342/13.03.2018 Ημερομηνία Έναρξης 13/03/2018 Ημερομηνία Λήξης      28/03/2018 Email επικοινωνίας     registry@ekt.gr   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΕΘΝΙΚΟ_ΚΕΝΤΡΟ_ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ   Έργα Κωδικός έργου…


Ευκαιριακή Απασχόληση για την καταγραφή αστέγων στο πλαίσιο του έργου «Πιλοτική Απογραφή Άστεγου Πληθυσμού»

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει ευκαιριακά με σύμβαση έργου, καταγραφείς αστέγων από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο…


Βοηθός Διαχείρισης και Υποστήριξης του έργου «Πιλοτική Απογραφή Άστεγου Πληθυσμού» στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 06/03/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, για την υλοποίηση του…


Ψυχολόγος στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), καλεί ενδιαφερόμενους για συνεργασία με αντικείμενο την υλοποίηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος…


Ερευνητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο για το έργο «Πρόσφυγες: η υποδοχή τους στην Ελλάδα (1821-1989). Έρευνα – τεκμηρίωση – διάχυση»

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 16/02/2018 Απόφαση της 11ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στο…


error: Content is protected !!