συμβάσεις μίσθωσης έργου

3 Κοινωνικοί Επιστήμονες στο Δήμο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου «REACT» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 4 άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT».


Εξωτερικός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για τη Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του ΠΜΣ Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων (2018-2019 ΕΑΡΙΝΟ)»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης προτίθεται να αναθέσει έργο μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών, σε ένα (1) εξωτερικό συνεργάτη, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.


ΠΕ Επιστήμονας-Ερευνητής/Project Administrator στο ΕΚΠΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Εξωτερικό Συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο «Digital Repository Infrastructure Vision for European Research – DRIVER ΙΙ».


Σύμβαση για την Διοικητική Υποστήριξη του υποέργου «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΚεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22ʺ, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.


1 Άτομο ΠΕ στο ΕΚΠΑ για την Γραμματειακή Υποστήριξη του ΠΜΣ «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με ένα (1) άτομο, το οποίο θα απασχοληθεί στο έργο με Κ.Ε. 15319 και τίτλο «ΠΜΣ «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή»».


Εξωτερικοί Συνεργάτες ΠΕ Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης έργου, συνολικά πέντε (5) ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το FEAD/TEBA.


ΠΕ Ψυχολόγος στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας για το έργο «Παροχή Ιατρικών υπηρεσιών και ψυχολογική υποστήριξη»

Προκήρυξη ψυχολόγου για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
2 συνεργάτες για την διαχειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών & εκπαιδευτικών έργων & προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με δύο (2) «Διαχειριστές ερευνητικών, μελετητικών & εκπαιδευτικών έργων & προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ»


Καθηγητές Ξένων Γλωσσών στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του ΕΚΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με καθηγητές ξένων γλωσσών, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο «Διαχείριση τελών εγγραφής και φοίτησης του διδασκαλείου γλωσσών της Πανεπιστημιακής Λέσχης», προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων (φοιτητών και μη) στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το Πανεπιστημιακό έτος 2018-2019 στις ακόλουθες ξένες γλώσσες: Αραβική, Δανική, Ιαπωνική, Κινεζική, Κορεατική, Ουγγρική, Πολωνική, Τσεχική.


error: Content is protected !!