συμβάσεις μίσθωσης έργου

4 Ψυχολόγοι για την υλοποίηση της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου»

Πλήρωση τεσσάρων «4» θέσεων συνεργατών ειδικότητας Ψυχολόγου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου».Απόφοιτος/η Κοινωνικής Εργασίας στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την διοικητική υποστήριξη του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας στο Ηράκλειο και διοικητική/επιστημονική υποστήριξη του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών (Ηράκλειο).


Διοικητικός Υπάλληλος, Κοινωνικός Επιστήμονας και Διερμηνέας στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας για το Πρόγραμμα ESTIA

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας ανακοινώνει την πρόθεση να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με (3) άτομαστο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ESTIA.


Εξωτερικός Συνεργάτης ΠΕ Νομικός για το ΠΜΣ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργουμε έναν (1) Εξωτερικό Συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο «Ενιαίο ΠΜΣ της Νομικής Σχολής με τίτλο «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο»», για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου.


Σύμβουλος Σπουδών και Σταδιοδρομίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πλήρωση 1 θέσης Συμβούλου Σπουδών και Σταδιοδρομίας έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.


Ένας Συντονιστής Ομάδας και δύο Διερμηνείς στο Δήμο Πειραιά στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

Συμβάσεις μίσθωσης έργου με τρία (03) άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για την προσωρινή στέγαση προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά.


ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών για το έργο REACT της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών Ν. Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με το Δήμο Θεσσαλονίκης (στο οποίο συμμετέχει και ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών).


Εξωτερικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος»

Εξωτερικός Συνεργάτης με πτυχίο Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Επιστημών για την υλοποίηση του ΠΜΣ «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


Πτυχιούχος θετικών ή κοινωνικών επιστημών για στατιστική ανάλυση στη Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του ΕΑΠ

Ένας/Μία (1) Πτυχιούχος θετικών ή κοινωνικών επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής με ειδίκευση στη στατιστική ή στην επιχειρησιακή έρευνα και εμπειρία στη στατιστική ανάλυση με χρήση λογισμικού στατιστικής καθώς και στην παραγωγή στατιστικών αναφορών.


Ψυχολόγοι στο ΑΠΘ για το έργο «Πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες ατόμων με άνοια με σοβαρές συμπεριφορικές διαταραχές. Προς ένα μοντέλο που σέβεται και είναι οικονομικά αποδοτικό»

Δυο (2) ψυχολόγοι με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμο Θεσσαλονίκης.


Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο του προγράμματος «Detecting Transcultural Identity in European Popular Crime Narratives (DETECt)»

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Detecting Transcultural Identity in European Popular Crime Narratives (DETECt) », Κωδικό «82388» προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για σύμβαση μίσθωσης έργου.


Εξωτερικός Συνεργάτης (Ερευνητής) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Σύμβαση έργου στο πλαίσιο του προγράμματος «Παρακολούθηση και τον Έλεγχο της Ποιότητας της «ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ που διεξάγει η εταιρεία ερευνών FOCUS-BARI A.E. για λογαριασμό της Α.Ε.Μ.Α.Ρ.»


Απόφοιτος Ψυχολογίας για το Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης του ΕΑΠ

ΘΕΣΗ : Κλινική εποπτεία συμβούλων-ψυχολόγων του Κέντρου Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης του ΕΑΠ
Ένας/μία απόφοιτος ΠΕ Ψυχολογίας, με εξ αποστάσεως συνεργασίαerror: Content is protected !!