συμβάσεις μίσθωσης έργου

Εξωτερικός Συνεργάτης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του έργου «Understanding measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “the smile”»

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Understanding measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “the smile”» και ακρωνύμιο (C.W.- SMILE) με κωδ.6010, που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ (1Η Προκήρυξη Μεταδιδακτόρων).Διερμηνέας Νοηματικής στο πλαίσιο του έργου «Κοινωνική μέριμνα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»

1 άτομο, Διερμηνέας Νοηματικής με σύμβαση έργου στο ΑΠΘ στο πλαίσιο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινωνική μέριμνα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».


Επιστημονικός Συνεργάτης/τιδα στο ΕΑΠ για τη Στελέχωση του προγράμματος «International Mobility-Opportunity and Problem. Proper Preparation for Studying at a Foreign University»

Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης/τιδα για τη Στελέχωση του προγράμματος «International Mobility-Opportunity and Problem. Proper Preparation for Studying at a Foreign University», με εξ αποστάσεως συνεργασία και περιστασιακή χρήση των εγκαταστάσεων στην Έδρα του ΕΑΠ.


2 Συμβάσεις στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ακαδημαϊκή συνεργασία ΑΠΘ – Κέντρου Ελληνικών Σπουδών «ΠΑΙΔΕΙΑ»»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ακαδημαϊκή συνεργασία ΑΠΘ – Κέντρου Ελληνικών Σπουδών «ΠΑΙΔΕΙΑ»», προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα το παρακάτω έργο.


error: Content is protected !!