συμβάσεις μίσθωσης έργου

1 άτομο για την επιστημονική εποπτεία του έργου των στελεχών των δομών / Παρακολούθηση της δράσης των δομών | ΚΕΘΙ (Αθήνα)

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) προσκαλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/-ες να υποβάλουν αίτηση για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με το…


3 Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου για τη Διοικητική Υποστήριξη των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4516 και τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική…


ΠΕ Νομικοί στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ)

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίσθωσης έργου με δύο (2) ΠΕ Νομικούς, στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Κέντρο Κοινότητας…


Εκπαιδευτής Ενηλίκων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην περιφέρεια Δυτικής…


Επιστήμονας για την εξωτερική αξιολόγηση του έργου «Adult Migrant Integration Experts (ADMIRE)»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την από 16/14.09.2017 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της 51ης Τακτικής Συνεδρίασης, ανακοινώνει, στο πλαίσιο του…


3 Παιδίατροι και 1 Παιδοψυχολόγος στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά τρεις (3) ΠΕ Ιατρούς Παιδιάτρους και έναν (1) Παιδοψυχολόγο, για την…


Σύμβαση Έργου στο Χαροκόπειο στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Πολιτισμός»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 375/08-09-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του…


3 Συμβάσεις Έργου στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών (3) Συμβάσεων Έργου Ιδιωτικού Δικαίου στο…


1 άτομο με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα…


error: Content is protected !!