συμβάσεις μίσθωσης έργου

Βοηθός Υπεύθυνης/Επιστημονική υποστήριξη έργου στο ΚΕΘΙ

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής ΕΜβέλειας» – Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών», προκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες να υποβάλουν αίτηση για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου.


Δύο θέσεις για την γραμματειακή και οικονομική υποστήριξη του ΠΜΣ “Διοίκηση Εκπαίδευσης” του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πλήρωση δυο θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Διοίκηση Εκπαίδευσης”, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα – MANEDU».


Ψυχολόγοι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για το έργο «Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ψυχολόγους, κατ’ ελάχιστο 2 άτομα ανάλογα με τις ανάγκες της πράξης, τα οποία θα απασχοληθούν στο έργο «Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».


Εξωτερικός Συνεργάτης στο Πάντειο για το έργο «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Αξιολόγηση Εφαρμογής»

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό : Απόφοιτος Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών (με ειδίκευση στη μελέτη κοινωνικών δομών κατά της φτώχειας και εμπειρία στις ποσοτικές μεθόδους έρευνας).


ΠΕ Ψυχολόγος στο ΕΚΠΑ για το «Πρόγραμμα συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «Σχολική ψυχολογία»»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Εξωτερικό Συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο «Πρόγραμμα συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «Σχολική ψυχολογία»».


2 Κοινωνικοί Επιστήμονες στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Λάρισας (πρόγραμμα ESTIA)

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχειρήση Λάρισας (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) ανακοινώνει την πρόθεση να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου, δύο (2) ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για…


error: Content is protected !!