συναισθηματική νοημοσύνη

“Εντοπισμός Συναισθημάτων – Προσωπικότητα – Συμπεριφορά” | Σεμινάριο Συναισθηματική Νοημοσύνη

Τρίωρες διαδραστικές, συμμετοχικές και αυτόνομες διαλέξεις στο “Πόλις” Πολυχώρος. Διάλεξη:  “Εντοπισμός Συναισθημάτων – Προσωπικότητα – Συμπεριφορά”
Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 (ώρα 19.00-22.00)“Η τέχνη της Επικοινωνίας: Οι λεπτές αποχρώσεις της έκφρασης” | Σεμινάριο “Συναισθηματική Νοημοσύνη”

Το “Πόλις” Πολυχώρος σας προσκαλεί στο Βιωματικό Σεμιναριακό Κύκλο Διαλέξεων “Επιστήμη του Εαυτού – Συναισθηματική Νοημοσύνη”. Διάλεξη: “Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΟΙ ΛΕΠΤΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ” – Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 (ώρα 19.00-22.00)


“Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ανακαλύπτοντας τις εξαιρετικές δυνατότητες του συγκινησιακού μας εγκέφαλου. Η τέχνη της αυτοβελτίωσης” Βιωματικός Σεμιναριακός Κύκλος “Επιστήμη του Εαυτού”

Νέος Βιωματικός Σεμιναριακός Κύκλος Διαλέξεων “Επιστήμη του Εαυτού – Συναισθηματική Νοημοσύνη: Επανεκπαιδεύοντας το συγκινησιακό μας εγκέφαλο στις εκπληκτικές του δυνατότητες” στον Πολυχώρο Πόλις.


“Νόμος της Έλξης” & Προβολή Απόσπασμα ταινίας “Το Μυστικό” (13 Μαΐου 2019) | Βιωματικός Σεμιναριακός Κύκλος “Συναισθηματική Νοημοσύνη – Επιστήμη του Εαυτού”

Το Κέντρο Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης “Πόλις” σας προσκαλεί στο Νέο Βιωματικό Σεμιναριακό Κύκλο Διαλέξεων “Επιστήμη του Εαυτού – Συναισθηματική Νοημοσύνη”. Διάλεξη: “Νόμος της Έλξης” & Προβολή Απόσπασμα ταινίας “Το Μυστικό” Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 (ώρα 18.30-22.30).


“Συναίσθημα & Αντίδραση στο σώμα – Αξίες” (6 Μαΐου 2019) | Βιωματικός Σεμιναριακός Κύκλος “Συναισθηματική Νοημοσύνη – Επιστήμη του Εαυτού”

Το Κέντρο Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης “Πόλις” σας προσκαλεί στο Νέο Βιωματικό Σεμιναριακό Κύκλο Διαλέξεων “Επιστήμη του Εαυτού – Συναισθηματική Νοημοσύνη”. Διάλεξη: “Συναίσθημα & Αντίδραση στο σώμα – Αξίες” Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 (ώρα 19.00-22.00).


“Εντοπισμός Συναισθημάτων-Προσωπικότητα-Συμπεριφορά” (22 Απριλίου 2019) | Βιωματικός Σεμιναριακός Κύκλος “Συναισθηματική Νοημοσύνη – Επιστήμη του Εαυτού”

Το Κέντρο Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης “Πόλις” σας προσκαλεί στο Νέο Βιωματικό Σεμιναριακό Κύκλο Διαλέξεων “Επιστήμη του Εαυτού – Συναισθηματική Νοημοσύνη”. Διάλεξη: “Εντοπισμός Συναισθημάτων-Προσωπικότητα-Συμπεριφορά” Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 (ώρα 19.00-22.00)


“Γλώσσα Σώματος” (15 Απριλίου 2019) | Βιωματικός Σεμιναριακός Κύκλος “Συναισθηματική Νοημοσύνη – Επιστήμη του Εαυτού”

Το Κέντρο Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης “Πόλις” σας προσκαλεί στο Νέο Βιωματικό Σεμιναριακό Κύκλο Διαλέξεων “Επιστήμη του Εαυτού – Συναισθηματική Νοημοσύνη”. Διάλεξη: “Γλώσσα Σώματος” Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 (ώρα 19.00-22.00)


Συναισθηματική Νοημοσύνη στην Εργασία: Ο Ρόλος της στην Εκπαίδευση

Σύμφωνα με τον Daniel Goleman, διδάκτορα του πανεπιστημίου Harvard με την ιδιότητα του ψυχολόγου, συναισθηματική νοημοσύνη λογίζεται «η ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς τα δικά του συναισθήματα & αυτά των άλλων και να μπορεί να χειρίζεται αποτελεσματικά τα συναισθήματά του & τις διαπροσωπικές του σχέσεις». Η εν λόγω έννοια περιγράφει τις ικανότητες που είναι μεν διαφορετικές από τη γνωστική νοημοσύνη αλλά και συμπληρωματικές σε αυτή. Έτσι εισήγαγε την έννοια ενός συστήματος συναισθηματικών ικανοτήτων νοημοσύνης. Διακρίνουμε, λοιπόν, τις εσωτερικές, ατομικές διεργασίες (επίπεδο «εαυτός») που καθορίζουν πώς το άτομο χειρίζεται θέματα εαυτού καθώς και τις κοινωνικές διεργασίες (επίπεδο«άλλοι») που καθορίζουν πόσο καλά το άτομο χειρίζεται τις σχέσεις του με τους άλλους.


“Επικοινωνία” (8 Απριλίου 2019) | Βιωματικός Σεμιναριακός Κύκλος “Συναισθηματική Νοημοσύνη – Επιστήμη του Εαυτού”

Το Κέντρο Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης “Πόλις” σας προσκαλεί στο Νέο Βιωματικό Σεμιναριακό Κύκλο Διαλέξεων “Επιστήμη του Εαυτού – Συναισθηματική Νοημοσύνη”. Διάλεξη: “Επικοινωνία” Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 (ώρα 19.00-22.00)“Συναισθηματική Νοημοσύνη – Αναλάβετε Δράση” (1 Απριλίου 2019) | Βιωματικός Σεμιναριακός Κύκλος “Επιστήμη του Εαυτού”

Το Κέντρο Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης “Πόλις” σας προσκαλεί στο Νέο Βιωματικό Σεμιναριακό Κύκλο Διαλέξεων “Επιστήμη του Εαυτού – Συναισθηματική Νοημοσύνη”. Διάλεξη: “Συναισθηματική Νοημοσύνη – Αναλάβετε Δράση” Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 (ώρα 19.00-22.00)


“Συναισθηματική Νοημοσύνη – Αυτοβελτίωση” Νέος Σεμιναριακός Κύκλος “Επιστήμη του Εαυτού” (Μάρτιος-Απρίλιος 2019)

Το Κέντρο Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης “Πόλις” σας προσκαλεί στο Νέο Βιωματικό Σεμιναριακό Κύκλο Διαλέξεων “Επιστήμη του Εαυτού – Συναισθηματική Νοημοσύνη”. Διάλεξη: “ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΥΝΗ-ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ” Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 (ώρα 19.00-22.00)


“Συναίσθημα & Αντίδραση στο Σώμα – Αξίες” | Σεμιναριακός Κύκλος “Επιστήμη του Εαυτού” Φεβρουάριος 2019

Το Κέντρο Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης “Πόλις” σας προσκαλεί στο Νέο Βιωματικό Σεμιναριακό Κύκλο Διαλέξεων “Επιστήμη του Εαυτού – Συναισθηματική Νοημοσύνη”. Διάλεξη: “ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ – ΑΞΙΕΣ” Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 (ώρα 19.00-22.00)


“Εντοπισμός Συναισθημάτων – Προσωπικότητα – Συμπεριφορά” | Σεμιναριακός Κύκλος “Επιστήμη του Εαυτού” Φεβρουάριος 2019

Το Κέντρο Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης “Πόλις” σας προσκαλεί στο Νέο Βιωματικό Σεμιναριακό Κύκλο Διαλέξεων “Επιστήμη του Εαυτού – Συναισθηματική Νοημοσύνη”. Διάλεξη: “ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ” Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 (ώρα 19.00-22.00)


“Επικοινωνία: Η τέχνη & οι λεπτές αποχρώσεις της” | Νέος Σεμιναριακός Κύκλος “Επιστήμη του Εαυτού” Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019

Το Κέντρο Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης “Πόλις” σας προσκαλεί στο Νέο Βιωματικό Σεμιναριακό Κύκλο Διαλέξεων “Επιστήμη του Εαυτού – Συναισθηματική Νοημοσύνη”. Διάλεξη: “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΤΕΧΝΗ & ΟΙ ΛΕΠΤΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ” Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 (ώρα 19.00-22.00)


Συναισθηματική Νοημοσύνη: η “Τέχνη” για μια υπέροχη Ζωή

Συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) είναι η ικανότητα μας να αναγνωρίζουμε και να κατανοούμε τα συναισθήματα τόσο τα δικά μας όσο και των άλλων, να τα χειριζόμαστε αποτελεσματικά και να δημιουργούμε διαρκώς κίνητρα για τον εαυτό μας. (Goleman, Daniel (1995).


“Συναισθηματική Νοημοσύνη-Αυτοβελτίωση” | Νέος Σεμιναριακός Κύκλος “Επιστήμη του Εαυτού” Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019

Το Κέντρο Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης “Πόλις” σας προσκαλεί στο Νέο Βιωματικό Σεμιναριακό Κύκλο Διαλέξεων “Επιστήμη του Εαυτού – Συναισθηματική Νοημοσύνη”. Διάλεξη: “ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΥΝΗ-ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ” Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 (ώρα 19.00-22.00)


“Ο Νόμος της Έλξης” & Προβολή της ταινίας “Το Μυστικό” | Σεμιναριακός Κύκλος “Επιστήμη του Εαυτού”

Το Κέντρο Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης “Πόλις” σας προσκαλεί στο Νέο Βιωματικό Σεμιναριακό Κύκλο Διαλέξεων “Επιστήμη του Εαυτού – Συναισθηματική Νοημοσύνη”. Επόμενη Διάλεξη: “Ο Νόμος της Έλξης” & Προβολή της ταινίας “Το Μυστικό” Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 (ώρα 19.00-22.00)


“Εντοπισμός Συναισθημάτων – Προσωπικότητα – Συμπεριφορά” | Σεμιναριακός Κύκλος “Επιστήμη του Εαυτού”

Το Κέντρο Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης “Πόλις” σας προσκαλεί στο Νέο Βιωματικό Σεμιναριακό Κύκλο Διαλέξεων “Επιστήμη του Εαυτού – Συναισθηματική Νοημοσύνη”. Επόμενη Διάλεξη: “ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ” Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 (ώρα 19.00-22.00)


Έρευνα: “Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης και της αλεξιθυμίας στην πρόβλεψη ψυχολογικών στάσεων ως προς την συμβουλευτική”

Πολυχρόνης Μακρής, Πτυχιούχος ψυχολογίας, Μεταπτυχιακός φοιτητής συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας Mediterranean College    Η πτυχιακή* αυτή ερευνά το πώς η αλεξιθυμία (ικανότητα αναγνώρισης συναισθημάτων) και η…


“Γλώσσα Σώματος” | Σεμιναριακός Κύκλος “Επιστήμη του Εαυτού”

Το Κέντρο Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης “Πόλις” σας προσκαλεί στο Νέο Βιωματικό Σεμιναριακό Κύκλο Διαλέξεων “Επιστήμη του Εαυτού – Συναισθηματική Νοημοσύνη”.  Επόμενη Διάλεξη: “ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ” Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 (ώρα 19.00-22.00)


“Επικοινωνία” | Σεμιναριακός Κύκλος “Επιστήμη του Εαυτού”

Το Κέντρο Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης “Πόλις” σας προσκαλεί στο Νέο Βιωματικό Σεμιναριακό Κύκλο Διαλέξεων “Επιστήμη του Εαυτού – Συναισθηματική Νοημοσύνη”.  Επόμενη Διάλεξη: “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 (ώρα 19.00-22.00)


error: Content is protected !!