υποτροφίες 2015

Χορήγηση Υποτροφίας σε Κωφούς/Βαρήκοους Φοιτητές

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος κωφός/βαρήκοος φοιτητής που έχει άριστες επιδόσεις στις σπουδές του και χρειάζεται οικονομική ενίσχυση για τη συνέχιση αυτών, να ενημερώσει την Ομοσπονδία Κωφών…error: Content is protected !!