ψυχολόγοι θέσεις

Κοινωνικοί Λειτουργοί / Ψυχολόγος στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ…Ένας Κοινωνιολόγος, Τρείς Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ένας Ψυχολόγος στην Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος προσωρινής στέγασης προσφύγων που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ως Συντονιστής Εταίρος,…


1 ΠΕ Κοινωνικός Λειτουργός και 1 ΠΕ Ψυχολόγος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κάτω Νευροκοπίου

Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ανακοινώνει πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “∆ημιουργία Κέντρου Κοινότητας…


3 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί, 1 ΠΕ Ψυχολόγος και 1ΠΕ Παιδαγωγός στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πατρέων

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης…Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού στην 1η Υ.ΠΕ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (άρθρο 10 του Ν.3329/2005, όπως ισχύει) Απεστάλησαν στην 1η Υ.ΠΕ, οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας…


error: Content is protected !!