ψυχολόγοι θέσεις

Πτυχιούχοι Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στα Παιδικά Χωριά SOS στην Αθήνα

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν τις ακόλουθες θέσεις για τους ξενώνες φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων στην περιοχή της Αθήνας: Ψυχολόγοι (Κωδ. Ψ1) Επιθυμητά προσόντα: Προϋπηρεσία σε δομές…Πέντε Θέσεις στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν…


Ψυχολόγος στην ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης

Η ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΕΠΑΠ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), προκηρύσσει θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ – Μερική, Πρωινή απασχόληση, Ορισμένου χρόνου. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ…


Συγκρότηση Μητρώου Ψυχολόγων Εποπτών/ τριών από το ΚΕΘΙ

Υπ’αριθμ. 4/2016 – MIS 5000490 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ για την παροχή ψυχολογικής εποπτείας στα στελέχη των δομών, στο πλαίσιο της Πράξης…


Κοινωνικός Λειτουργός και Ψυχολόγος στα πλαίσια του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πάρου

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Κοινωνικού Λειτουργού και Ψυχολόγου στο Δήμο Πάρου Ο Δήμος Πάρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο…


Δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί και ένας Ψυχολόγος στα πλαίσια του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αμαρουσίου

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία και Λειτουργία “Κέντρου Κοινότητας” Δήμου Αμαρουσίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS):…


Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού στην 1η Υ.ΠΕ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (άρθρο 10 του Ν.3329/2005, όπως ισχύει) Απεστάλησαν στην 1η Υ.ΠΕ, οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας…error: Content is protected !!