ψυχολόγοι θέσεις

Συντονιστής Ψυχικής και Ψυχολογικής Υγείας (Ψ.Ψ.Υ.) στους Γιατρούς του Κόσμου

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ: Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση και είναι…


Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου

Ανακοίνωση ΣOX 1/2017 Aνάρτηση της υπ’ αριθμ. 7555/21-02-2017 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ…


Δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί και ένας Ψυχολόγος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κηφισιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ…


ΠΕ Ψυχολόγος και ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός στο Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου – Κ.Ε.Θ.Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 7Α/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών…


ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός και ΠΕ Ψυχολόγος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άργους Ορεστικού

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας…

Ένας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός και ένας ΠΕ Ψυχολόγος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκύδρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «Προώθηση της…


ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός και ΠΕ Ψυχολόγος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κασσάνδρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ…
ΠΕ Κοινωνιολόγος – Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2014 – 2020» ΑΞΟΝΑΣ…


Ένας ΠΕ Ψυχολόγος και ένας ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ορχομενού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10…


1 ΠΕ Ψυχολόγος και 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ…error: Content is protected !!