ψυχολόγοι θέσεις

Ψυχολόγος εξειδικευμένος στη συμβουλευτική υποστήριξη και τον επαγγελματικό προσανατολισμό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση το έργο : «Maternity Opportunities and Mainstreaming – MOM» με project id 2017-1-IT02-KA204-0366911 και φορέα-εταίρο…


ΠΕ Παιδοψυχολόγος στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη…Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχίατροι στο Δήμο Αθηναίων (Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας)

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου…


5 συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/-ες να υποβάλουν αίτηση για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με το Κέντρο…


Ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το Πρόγραμμα «Mentally- Improving access to mental health care and mental health literacy»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4871 και τίτλο «Mentally-Improving access to mental health…
Ψυχολόγος στο Χαμόγελο του Παιδιού – Πάτρα / Αίγιο

Ζητείται Ψυχολόγος από το Χαμόγελο του Παιδιού   Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε…


error: Content is protected !!