ψυχολόγοι θέσεις

4 Ψυχολόγοι για την υλοποίηση της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου»

Πλήρωση τεσσάρων «4» θέσεων συνεργατών ειδικότητας Ψυχολόγου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου».30 συμβάσεις στο Δήμο Αθηναίων για το Πρόγραμμα “Curing the Limbo”

Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου τριάντα (30) φυσικών προσώπων, χρονικής διάρκειας όπως αντιστοίχως αναγράφεται παρακάτω για κάθε ειδικότητα, για το Πρόγραμμα “Curing the Limbo”.


Ψυχολόγος και Εργοθεραπευτής/τρια στο Κέντρο Αναπτυξιακής Παρέμβασης «Στοχεύω»

Το Κέντρο Αναπτυξιακής Παρέμβασης «Στοχεύω» αναζητά: Ψυχολόγο με εμπειρία σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές και Εργοθεραπευτή/τρια με πιστοποιημένη εκπαίδευση στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση.


Διοικητικός Υπάλληλος, Κοινωνικός Επιστήμονας και Διερμηνέας στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας για το Πρόγραμμα ESTIA

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας ανακοινώνει την πρόθεση να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με (3) άτομαστο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ESTIA.


Σύμβουλος Σπουδών και Σταδιοδρομίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πλήρωση 1 θέσης Συμβούλου Σπουδών και Σταδιοδρομίας έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.Θέσεις εργασίας για τις δομές της Εταιρίας Ψυχοκοινωνικών Μελετών

Η Εταιρία Ψυχοκοινωνικών Μελετών, για την κάλυψη έκτακτων εργασιακών αναγκών στις κατά τόπους δομές της, προσκαλεί υποψήφιους συνεργάτες, ως εξής: έναν/μία ειδικό/κή παιδαγωγό για τη Δομή Σαλαμίνας, εναν/μία ειδικό/κή παιδαγωγό ή ψυχολόγο, και έναν/μία εργοθεραπευτή-τρια για τη Δομή Δραπετσώνας.


Ψυχολόγοι στο ΑΠΘ για το έργο «Πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες ατόμων με άνοια με σοβαρές συμπεριφορικές διαταραχές. Προς ένα μοντέλο που σέβεται και είναι οικονομικά αποδοτικό»

Δυο (2) ψυχολόγοι με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμο Θεσσαλονίκης.


Απόφοιτος Ψυχολογίας για το Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης του ΕΑΠ

ΘΕΣΗ : Κλινική εποπτεία συμβούλων-ψυχολόγων του Κέντρου Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης του ΕΑΠ
Ένας/μία απόφοιτος ΠΕ Ψυχολογίας, με εξ αποστάσεως συνεργασίαΨυχολόγος για την Πράξη «Υποστήριξη Δομών Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου»

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Πελοποννήσου, επαναπροκηρύσσει μία (1) θέση Ψυχολόγου για την Πράξη με τίτλο: «Υποστήριξη Δομών Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου.Εθελοντές στην Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας

Η πρόσκληση αφορά σε φοιτητές, νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας αλλά και άλλες ειδικότητες, καθώς και οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να προσφέρει το χρόνο του σε Μονάδες Ψυχικής υγείας, σε εκπαιδευτικά προγράμματα, επιστημονικές και άλλες δράσεις.


Καθηγητής ψυχολογίας στο ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ψυχολογία»

Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ψυχολογία».


Καθηγητής Ψυχολογίας στο ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση»

Ανοικτή προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση».
error: Content is protected !!