ψυχολόγοι θέσεις

2 Κοινωνικοί Λειτουργοί και 1 Ψυχολόγος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου

Ο Δήμος Καλυμνίων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου», στο…


ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΠΕ Ψυχολόγων στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αποκορώνου

Ο Δήμος Αποκορώνου Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Κέντρο Κοινότητας…


ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΠΕ Ψυχολόγων στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παιονίας

Ο Δήμος Παιονίας Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Κέντρα Κοινότητας» του…


Ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ» στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος….


Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας και Σύμβουλοι Ψυχολόγοι με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επιλογής Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου στα ΣΔΕ στο πλαίσιο της Πράξης ΣΔΕ του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού,…


2 Ψυχολόγοι/Κοινωνικοί Λειτουργοί στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζίτσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020» Άξονας Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ…


5 θέσεις εργασίας στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καβάλας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ…


9 θέσεις στα πλαίσια του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Χαλανδρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (9) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ…


Ένας ΠΕ Ψυχολόγος και δύο ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πετρούπολης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09)…


2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί και 1 ΠΕ Ψυχολόγος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα

Ο Δήμος Βύρωνα ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίοπυ ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:…


Ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ…
Δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί και ένας Ψυχολόγος στα πλαίσια του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αμαρουσίου

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία και Λειτουργία “Κέντρου Κοινότητας” Δήμου Αμαρουσίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS):…


Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού στην 1η Υ.ΠΕ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (άρθρο 10 του Ν.3329/2005, όπως ισχύει) Απεστάλησαν στην 1η Υ.ΠΕ, οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας…


error: Content is protected !!