ψυχολόγοι θέσεις

Δύο άτομα ΠΕ Ψυχολογίας ή Παιδαγωγικών στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»Ψυχολόγοι στο ΕΚΠΑ στο πλαίσιο του έργου «Ψυχοπαθολογία του Βρέφους, του Παιδιού και του Εφήβου»

Ένας εξωτερικός συνεργάτης ΠΕ Ψυχολογίας για εκπαιδευτική υποστήριξη εκπαιδευόμενων στα θεματικά αντικείμενα που συνδέονται με Παιδοψυχιατρική – Κλινική Ψυχολογία και ένας εξωτερικός συνεργάτης ΠΕ Ψυχολογίας για εκπαιδευτική υποστήριξη εκπαιδευόμενων στα θεματικά αντικείμενα που συνδέονται με Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών και Ψυχικές Διαταραχές Εφήβων.


ΠΕ Ψυχολόγος στο πλαίσιο του έργου «Κοινωνική μέριμνα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»

Το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου συμβάλλει στην υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 3 με τίτλο «Ενίσχυση υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης φοιτητών ΕΚΟ.


Δύο Κοινωνικοί Επιστήμονες και Ένας Ψυχολόγος στην ΑΡΣΙΣ στο πλαίσιο του έργου “ΣYN-Άνθρωπος”

Όλες οι θέσεις εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης και διάρκειας 3 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως 24 μήνες, στο πλαίσιο του έργου “ΣYN-Άνθρωπος”.


Ψυχολόγοι και Κοινωνικός Λειτουργός στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την κατάρτιση καταλόγων για την πλήρωση συνολικά δώδεκα (12) θέσεων επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα (1) έτος, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του.
Psychologist @ Terre des hommes

The psychologist supports Tdh mental health and psychosocial support interventions (MHPSS) by supporting social workers in all stages for their case management activities: identification, assessment, case planning,  implementation, follow up and review, and closure of cases of concern. The psychologist provides MHPSS technical advice, and also design and implement focused and non-focused PSS activities which respond to identified needs of children, youth, caregivers and community members who require non-specialised mental health interventions.


Διοικητικός Υπάλληλος, Κοινωνικός Επιστήμονας και Διερμηνέας στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας για το Πρόγραμμα ESTIA

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας ανακοινώνει την πρόθεση να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με (3) άτομαστο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ESTIA.Εθελοντές στην Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας

Η πρόσκληση αφορά σε φοιτητές, νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας αλλά και άλλες ειδικότητες, καθώς και οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να προσφέρει το χρόνο του σε Μονάδες Ψυχικής υγείας, σε εκπαιδευτικά προγράμματα, επιστημονικές και άλλες δράσεις.error: Content is protected !!