socialpolicy.gr θέσεις εργασίας


ΑΡΣΙΣ | Θέση Εργασίας Φροντιστή στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν Φροντιστή (Αθήνα) στο πλαίσιο του προγράμματος «PROVISION OF ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR).


Υπεύθυνος/η οικονομικής διαχείρισης προγραμμάτων στο Κέντρο Διοτίμα

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το ΚΓΜΕ Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί προγράμματα παρεμβάσεων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management).


1 άτομο για την Διοικητική υποστήριξη ΠΜΣ στο ΕΚΠΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα (1) άτομο, το οποίο θα απασχοληθεί στο έργο «ΠΜΣ Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά-Νεφρικά Νοσήματα».3 Κοινωνικοί Επιστήμονες στο Δήμο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου «REACT» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 4 άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT».
Συντονιστής Νομικής Υπηρεσίας – Νομικός Σύμβουλος στην Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity

Το Generation 2.0 RED είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ανθρώπων διαφορετικής καταγωγής που συνεργάζονται για να προωθήσουν την ισότιμη συμμετοχή σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, μέσω της ενδυνάμωσης των κοινοτήτων.


Εξωτερικός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για τη Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του ΠΜΣ Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων (2018-2019 ΕΑΡΙΝΟ)»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης προτίθεται να αναθέσει έργο μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών, σε ένα (1) εξωτερικό συνεργάτη, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.


ΠΕ Επιστήμονας-Ερευνητής/Project Administrator στο ΕΚΠΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Εξωτερικό Συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο «Digital Repository Infrastructure Vision for European Research – DRIVER ΙΙ».Συντονιστής/ρια Προγραμμάτων Εθελοντικής Εργασίας – WorkCamps στην έλιξ

Η ΕΛΙΞ αναζητά Συντονιστή/ρια Προγραμμάτων Εθελοντικής Εργασίας – WorkCamps – για την διοργάνωση, την υλοποίηση και τον απολογισμό καλοκαιρινών προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας στην Ελλάδα.Διερμηνέας Φαρσί στο Κέντρο Διοτίμα

Ζητείται φαρσόφωνη διερμηνέας για την υποστήριξη της ήδη υπάρχουσας ομάδας διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας σε γυναίκες και άνδρες, πρόσφυγες που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στη Λέσβο.


Σύμβαση για την Διοικητική Υποστήριξη του υποέργου «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΚεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22ʺ, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.


Κοινοτικός Διερμηνέας/Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής στο Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων αναζητά κοινοτικό διερμηνέα/πολιτισμικό διαμεσολαβητή για ημιαπασχόληση (part – time) και για διάστημα εργασίας τεσσάρων (4) μηνών.Senior Project Officer (Child Protection) @ Terre des hommes

General Position Description | The Senior Project Officer is responsible for ensuring the delivery of child protection activities and local project management. In particular, overseeing implementation and updating of the workplan, supervising the local project team; providing technical support; and ensuring high quality and appropriate levels of support for asylum seeker children and refugee children.


Το EU Careers αναζητά Student Ambassadors

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO), που είναι υπεύθυνη για την επιλογή του προσωπικού που εργάζεται στους θεσμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλεί τους φοιτητές που θέλουν να προωθήσουν το EU careers στο χώρο του πανεπιστημίου τους να κάνουν αίτηση για να γίνουν EU Career Student Ambassadors.
Κοινωνικός Λειτουργός στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας | Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | Κοινωνικός Λειτουργός, 1 άτομο – Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.


error: Content is protected !!