socialpolicy.gr θέσεις εργασίας

Βοηθός Υπεύθυνης/Επιστημονική υποστήριξη έργου στο ΚΕΘΙ

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής ΕΜβέλειας» – Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών», προκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες να υποβάλουν αίτηση για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου.


Δύο θέσεις για την γραμματειακή και οικονομική υποστήριξη του ΠΜΣ “Διοίκηση Εκπαίδευσης” του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πλήρωση δυο θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Διοίκηση Εκπαίδευσης”, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα – MANEDU».


Child Protection – Assessment & Program Design Consultant @ International Rescue Committee / Greece

The Child Protection (CP) Consultant will lead the assessment a large, multi-year integrated program on alternative care for Unaccompanied Children (UAC) and support and referral of homeless Unaccompanied Children (UAC). S/He will also participate in the assessment and design of a program related to the access to education along with the Education and Economic Recovery & Development units.


Θέση εργασίας Δικηγόρου στη ΜΕΤΑδραση

Η ΜΕΤΑδραση ζητά δικηγόρο, ο/η οποίος/α θα παρέχει εξατομικευμένη νομική συνδρομή σε νεοεισερχόμενους εν δυνάμει δικαιούχους διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο και ευάλωτους πολίτες τρίτων χωρών, στη Σάμο. 


ΕΣΑμεΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία θέση Κοινωνικού Λειτουργού

Η Ε.Σ.ΑμεΑ., στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Σχεδιάζοντας μαζί: Ενδυναμώνοντας τους πρόσφυγες με αναπηρία» προτίθεται να προσλάβει έναν/μία (1) Κοινωνικό Λειτουργό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.


ΠΕ Ειδικοί Παιδαγωγοί στον Κοινωνικό Οργανισμό Δήμου Πατρέων

Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως δύο (2) μήνες για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του ΚΟΔΗΠ και ειδικότερα δύο (2) ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, ενός (1) ΤΕ Νοσηλευτή , για τη σχολική χρονιά 2018-2019 στους Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς ,τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ και γραφεία Κ.Ο.ΔΗ.Π.


Ψυχολόγοι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για το έργο «Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ψυχολόγους, κατ’ ελάχιστο 2 άτομα ανάλογα με τις ανάγκες της πράξης, τα οποία θα απασχοληθούν στο έργο «Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».Εξωτερικός Συνεργάτης στο Πάντειο για το έργο «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Αξιολόγηση Εφαρμογής»

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό : Απόφοιτος Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών (με ειδίκευση στη μελέτη κοινωνικών δομών κατά της φτώχειας και εμπειρία στις ποσοτικές μεθόδους έρευνας).


Κοινωνικοί Λειτουργοί στον Οργανισμό “Hope For Children” CRC Policy Center | Κύπρος

Ο Διεθνής, Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος Οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center ψάχνει για Κοινωνικούς Λειτουργούς (1 άτομο στη Λευκωσία και 1 στη Λεμεσό) με εργασιακή πείρα τουλάχιστον ενός έτους.Caretaker (Ελαιώνας Αττικής) | Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μία θέση φροντιστή που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος, στην Ασφαλή Ζώνη για ασυνόδευτα ανήλικα στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στον Ελαιώνα Αττικής.

Ευκαιρίες Πρακτικής Άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών

Ο κύριος ρόλος του ΕΚΣΓ, το οποίο είναι σώμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι να εφαρμόζει τις γλωσσικές πολιτικές και να προωθεί καινοτόμες πρακτικές για τη μάθηση και τη διδασκαλία των σύγχρονων γλωσσών.Κοινωνικός Λειτουργός στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες

Καθήκοντα | Είναι υπεύθυνος για την εκτίμηση και τη διαχείριση των κοινωνικών και προνοιακών αναγκών των φιλοξενουμένων, την υποστήριξη των σχέσεων των φιλοξενούμενων, την ανάπτυξη του κοινωνικού τους δικτύου καθώς και για τη συνεργασία με την κοινότητα.


ΠΕ Γραμματέας στο ΕΚΠΑ για το έργο «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες της Νομικής Σχολής»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου με δύο (2) άτομα, τα οποία θα απασχοληθούν στο έργο Κ.Ε. 14947 και τίτλο «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες της Νομικής Σχολής»


error: Content is protected !!