socialpolicy.gr θέσεις εργασίας



147 Διοικητικοί Υπάλληλοι στα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα από τον οποίο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).



Σύμβαση στο ΕΚΠΑ για τη Διοικητική υποστήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος «Bringing languages and memories to foster multiple identities: «Never leave your backpack behind»»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με ένα (1) ΠΕ, ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο με Κ.Ε. 14625 και τίτλο «Bringing languages and memories to foster multiple identities: «Never leave your backpack behind»»


Πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Σύρου

Πλήρωση με επιλογή της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Σύρου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.


Πτυχιούχος θετικών ή κοινωνικών επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής στο ΕΑΠ

Ένας/μία Πτυχιούχος θετικών ή κοινωνικών επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής, με ειδίκευση στη στατιστική ή στην επιχειρησιακή έρευνα και εμπειρία στη στατιστική ανάλυση με χρήση λογισμικού στατιστικής καθώς και στην παραγωγή στατιστικών αναφορών, με έδρα την Πάτρα.


ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτής και ΠΕ Εργασιακός Σύμβουλος για τη στελέχωση του Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Δήμου Ασπροπύργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Νέα Δομή Αστέγων Δήμου Ασπροπύργου: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)».


ΠΕ Ψυχολόγος, ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ Οικονομολόγος-Διοικητικός και Εκπαιδευτικός Α’βάθμιας στο Δήμο Δράμας

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).


Εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 2ΕΑ/2019

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 2ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/25-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.



Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στην Προκήρυξη 1ΕΑ/2019

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/25-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.


Προκήρυξη θέσης Διερμηνέα Αραβικών για τη στελέχωση του Safe Zone για ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά στη Δράμα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 1 θέση Διερμηνέα/Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή Αραβικών πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου.


Διερμηνέας Ουρντού στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το ΕΣΠ προκηρύσσει 1 θέση διερμηνέα που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος, στην Ασφαλή Ζώνη για ασυνόδευτα ανήλικα στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στον Ελαιώνα Αττικής.


Project Coordinator: Samos, Greece | Action for Education

Action for Education is an independent, grassroots organisation founded in the UK and Greece in 2017. They develop and support projects that aim to remove the barriers to education for displaced communities. In early 2019, the organization launched a new Youth Centre project on Samos as an emergency response to the desperate condition of refugees on the island – a critical bottleneck on the road of flight to Europe.


Non-Formal Education Assistants – Ioannina @ ASB Greece

The NFE Assistant supports the Non – Formal Education (NFE) department and reports towards the Non – Formal Education Manager. S/he is an essential part of the NFE team, in line with ASB and Donor regulation. Based in Ioannina, the NFE Assistant is responsible for conducting daily recreational activities for refugee children, adolescents and adults in an appropriate space at the Epirus region reception centre of Filippiada. S/he designs, implements and monitors all recreational activities. The recreational activities include drawing, singing, dancing, music, games, sports, theatre and other cultural activities.


3 Διαχειριστές ερευνητικών, μελετητικών & εκπαιδευτικών έργων & προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου τρεις (3) συνεργάτες για τη διαχειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων.


Ψυχολόγος, Νηπιαγωγοί και Παιδαγωγοί (και Ειδικής Αγωγής) για το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Θεσσαλονίκης

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, τριάντα οκτώ -38- εκπαιδευτικών, ενός -1- Ψυχολόγου, ενός -1- Νοσηλευτή και δύο -2- υπαλλήλων ειδικότητας ΔΕ Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, για την υλοποίηση του προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών του Δήμου Θεσσαλονίκης για το καλοκαίρι του 2019.



Information Management Assistant-National Contract @ Danish Refugee Council

DRC Greece is looking to recruit a qualified, flexible and enthusiastic professional to work for its sites in North Greece as Information Management assistant. Under the management of the SMS Manager, the Information Management Assistant will support the implementation of DRC field activities in the Northern Greece and contribute to ensuring an integrated approach to site management support.



Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στην Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Π. Σακελλαρόπουλος ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Νομού Φωκίδας)», του Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΛΑΔΑ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Κωδικός Πρόσκλησης: 51, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3303, ΟΠΣ – MIS 5038236.


ΠΕ/ΤΕ Προσωπικό Δημιουργικής Απασχόλησης για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος θερινής απασχόλησης του Δήμου Νέας Ιωνίας

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος θερινής απασχόλησης του Δήμου Νέας Ιωνίας για παιδιά που το Σεπτέμβριο 2019 θα φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο.


error: Content is protected !!