socialpolicy.gr θέσεις εργασίας

Ψυχίατρος – Ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ/ΤΕ στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑΝΟΔΟΣ»

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑΝΟΔΟΣ» για την επέκταση των υπηρεσιών του Συμβουλευτικού-Θεραπευτικού Κέντρου Ημέρας για Ενήλικες με Ψυχικές Διαταραχές Αγίου Δημητρίου-Αττικής καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων εργασίας:
— Ψυχίατρος
— Ψυχολόγος
— Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ/ΤΕ
— Νοσηλευτής ΠΕ/ΤΕ ή Επισκέπτης Υγείας


Πρακτική άσκηση και εργασία για το καλοκαίρι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσφέρει θέσεις εργασίας σε φοιτητές και πρακτική άσκηση σε πτυχιούχους πανεπιστημίων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι το χρηματοδοτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποστολή της είναι να συμβάλει στην ολοκλήρωση, την ισόρροπη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή των κρατών μελών.


Διερμηνείς στο ΚΕΘΙ

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «The Survivor Project: Enhancing Services for Refugee and Migrant GBV Survivors» [Τίτλος: «ΕΠΙΖΗΣΑΣΕΣ: Ενίσχυση των υπηρεσιών προς γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες επιζήσασες έμφυλης βίας»]. 5 ερευνητές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (5 άτομα), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «BeSecure-FeelSecure. A Holistic Risk Management Approach for Monitoring, Assessing and Forecasting the efficiency, sustainability and resilience of Piraeus».

14 ψυχολόγοι στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 2 «Ψυχολογική Υποστήριξη» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας).


Νευρολόγος ή Ψυχίατρος στην Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ» για το Κέντρο Ημέρας Αγίου Ελευθερίου

Πρόσληψη ενός ΠΕ Ιατρού Νευρολόγου ή Ιατρού Ψυχίατρου, με σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στην Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ».


Δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί, Τρεις Κοινωνικοί Επιστήμονες και Τρεις Επόπτες Φιλοξενίας στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.)

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Δέκα (10) Ατόμων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με τίτλο “ΕΣΤΙΑ II: σύστημα ενοικίασης καταλυμάτων για αιτούντες άσυλο στον Πειραιά”


Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Διοικητικό Υπάλληλο

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Διοικητικό Υπάλληλο για το Κοινοτικό Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας στην Σάμο. Η δομή απευθύνεται σε προσφυγικούς πληθυσμούς και χρηματοδοτείται από την UNICEF στο πλαίσιο του προγράμματος UNICEF Refugee and Migrant Response in Greece.Κοινωνικός Λειτουργός στην ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Κοινωνικό Λειτουργό για το Κοινοτικό Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας στην Σάμο. Η δομή απευθύνεται σε προσφυγικούς πληθυσμούς και χρηματοδοτείται από την UNICEF στο πλαίσιο του προγράμματος UNICEF Refugee and Migrant Response in Greece.


Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Συντονιστή πεδίου

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Συντονιστή πεδίου για το Κοινοτικό Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας στην Σάμο. Η δομή απευθύνεται σε προσφυγικούς πληθυσμούς και χρηματοδοτείται από την UNICEF στο πλαίσιο του προγράμματος UNICEF Refugee and Migrant Response in Greece.


Εξωτερικός Συνεργάτης για την Διοικητική Υποστήριξη του Προγράμματος «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Φοιτητικής Μέριμνας του Παντείου Πανεπιστημίου»

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο).


Συμβάσεις μίσθωσης διδακτικού έργου για τις ανάγκες του Προγράμματος Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.Θέση εργασίας Ψυχολόγου στην ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει θέση εργασίας Ψυχολόγου για το έργο «TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για τη δημιουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων.


Δημόσια Πρόσκληση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ) για προσφορά υπηρεσιών στην εφαρμογή Προγραμμάτων Συνεργασίας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να παράσχουν υπηρεσίες για την εφαρμογή των προγραμμάτων συνεργασίας  της CEPEJ (Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης), τα οποία έχουν στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των δικαστικών συστημάτων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατά τα επόμενα δύο χρόνια, να υποβάλουν σχετική προσφορά.


2 Επόπτες Οικονομικού Αντικειμένου και 1 Υπεύθυνος Δημοσιότητας στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή δύο εποπτών οικονομικού αντικειμένου και ενός υπευθύνου δημοσιότητας για την στελέχωση της κεντρικής ομάδας έργου της Πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ».


Φροντιστές στο Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων

Το «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» (ΚΣΠΜ-ERP) προκηρύσσει θέσεις εργασίας Φροντιστών στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Λαμία.


Reports Specialist @ UNICEF Greece Partnership Office – Athens, Greece

Purpose of the position | Under the direct supervision of the UNICEF Representative, the Reports Specialist will be responsible for coordinating, planning, developing, compiling, drafting and editing high-quality English language information products including reports, papers, and information materials on UNICEF’s Interventions in Greece for donors, partners, and other stakeholders. The Reports Specialist will also support the relations with/engagement of donors to UNICEF’s Programme in Greece as well as UN to UN partnerships.


error: Content is protected !!