ΕΝΝΟΙΕΣ: Πολιτισμός – Είναι δυνατός ο αντικειμενικός ορισμός του;

 

Ντούνης Ανδρέας

– Η προσπάθεια να οριστεί και να οριοθετηθεί μία ενιαία έννοια του πολιτισμού στην σύγχρονη πραγματικότητα δεν είναι εύκολη, καθότι στα πλαίσια των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών της παγκοσμιοποίησης τα κράτη συντίθενται από επιμέρους πολιτισμικές ομάδες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν κατα ένα μεγάλο μέρος τις πολιτιστικές αξίες των κοινωνιών των χωρών καταγωγής τους. Επιπρόσθετα, δεν μπορούν να καθοριστούν σαφή όρια στις δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν την έννοια του πολιτισμού, αν και έχει γίνει σαφές[i] ότι τα ηθικά στοιχεία ενός πολιτισμού (όπως το σύστημα αξιών) συνεισφέρουν στην ανάπτυξη.

Ο πολιτισμός ,σύμφωνα με τον διευρυμένο ορισμό του[ii] , νοείται στην σύγχρονη επιστημονική σκέψη ως αδιαίρετο στοιχείο της ανάπτυξης, που «νομιμοποιεί» την ύπαρξη ενός ξεχωριστού οικονομικού κλάδου, αυτού των πολιτιστικών οικονομικών. Κατά αυτόν τον τρόπο, τα πολιτιστικά οικονομικά ανήκουν σε ένα γενικότερο πεδίο οικονομικής προσέγγισης στην εν γένει ανθρώπινη συμπεριφορά[iii], με κύριες εφαρμογές τα οικονομικά της εκπαίδευσης και τα οικογενειακά οικονομικά.

Η χρησιμοποίηση ενός ευρύτερου ορισμού του πολιτισμού και η διασύνδεσή του με το οικονομικό ζήτημα, βρίσκει έρεισμα στην διαδικασία βελτιστοποίησης της κοινωνίας[iv] υπό μία ολιστική οπτική. Τα πολιτιστικά στοιχεία αποτελούν κατα αυτόν τον τρόπο τους «μη-οικονομικούς» θεσμούς της ανθρώπινης οικονομίας[v]. Υπό την εκδοχή της κοινωνικής ανάλυσης, ο πολιτισμός συνεισφέρει στην οροθέτηση των ατομικών ταυτοτήτων, και αναλύεται σύμφωνα με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο[vi] που τον περιχαρακώνει.

socialpolicy.gr


 
[i] Αναφερόμαστε εδώ στα συστήματα ατομικών και κοινωνικών αξιών και στο κοινωνικό κεφάλαιο.
 
[ii] O πολιτισμός αποτελεί το ολιστικό σύμπλεγμα των διακριτών θρησκευτικών, πνευματικών, υλικών, διανοητικών και συναισθηματικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν μία κοινωνία ή μία κοινωνική ομάδα.  Περιλαμβάνει τόσο τις τέχνες και τα γράμματα όσο και τους τρόπους ζωής, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, τα συστήματα αξιών και τις παραδόσεις και τις πεποιθήσεις Unesco : «Action Plan on Cultural Policies for Development»Stockholm, Sweden, 2 April 1998.
 
[iii] Bruno S. Frey: «Cultural Economics», DICE Report 1/2009.
 
[iv]  Βλέπε σχετικά Guiso Luigi, Sapienza Paola, Zingales Luigi : «Does Culture Affect Economic Outcomes?» , Journal of Economic Perspectives – Volume 20, Number 2, 2006.
 
[v] Polanyi Karl, Conrad M. Arensberg, Harry W. Pearson: «Trade and Market in the Early Empires: Economies in History and Theory », Chicago Henry Regnery Company, 1957.
 
[vi] Brown, Ina Corinne: «Understanding Other Cultures», Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall/
Simon and Schuster, 1963.
 
socialpolicy.gr
Διαβάστε Επίσης  Τι είναι η Ριζοσπαστική Κοινωνική Εργασία;

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!