Ο Ορισμός της Κοινωνικής Πολιτικής σύμφωνα με τον Pete Alcock

Ντούνης Ανδρέας

– Τα κυριότερα σημεία της ανάλυσης του Alcock είναι τα εξής:

 

Η Κοινωνική Πολιτική προσδιορίζεται σύμφωνα με την μελέτη του ακαδημαϊκού πεδίου της κοινωνικής πολιτικής όσο και με τις πολιτικές εφαρμογής και προώθησής της.

Ο κύριος στόχος της είναι η προώθηση της πρόνοιας (με την ευρεία έννοια) και της ευημερίας των πολιτών μίας χώρας με κύριο βάρος την διασφάλιση μίας ασφαλούς, υγιούς και ποιοτικής ζωής.

Η ασφάλεια, η υγεία και η ποιότητα ζωής συνιστούν τον πυρήνα της έννοιας της πρόνοιας και της ευημερίας.

Σημαντικό στοιχείο της μελέτης της κοινωνικής πολιτικής είναι ο τρόπος με τον οποίο παρέχεται μέσω πολιτικών και πράξεων η πρόνοια και η ευημερία.

Καθοριστικής σημασίας είναι η μελέτη των Εθνικών Συστημάτων Υγείας, το πώς ορίζεται η έννοια της Υγείας καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αυτή προωθείται όπως και των συστημάτων εκπαίδευσης υπό το πρίσμα της κοινωνικής διάστασης της παιδείας.

Επίσης στην καρδιά της κοινωνικής πολιτικής ”φωλιάζει” η μελέτη για τις υλικές ανάγκες των πολιτών, τις ανάγκες στέγασης, τις ανάγκες μεταφοράς καθώς και περιβαλλοντικών παραγόντων.

Η αναδιανομή των πόρων αποτελεί κεντρικό στόχο σε συνάρτηση με τις υλικές ανάγκες των πολιτών και με άξονες το εισόδημα, τους πόρους και την κοινωνική ασφάλεια.

Η Κοινωνική Πολιτική παρέχεται σε κρατικό επίπεδο μέσω των κυβερνητικών πράξεων και την οργάνωση των κρατικών και δημόσιων φορέων Πρόνοιας, από ιδιωτικούς και κερδοσκοπικούς φορείς, από κοινοτικούς εθελοντικούς φορείς με κύριο στόχο την κοινωνική φροντίδα για άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη και τέλος από τα άτυπα δίκτυα φροντίδας της οικογένειας και των οικογενειακών σχηματισμών που παίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην μελέτη και την προώθησή της.

 

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Πρώτη Ετήσια Έκθεση για τη Βία κατά των Γυναικών

Be the first to comment on "Ο Ορισμός της Κοινωνικής Πολιτικής σύμφωνα με τον Pete Alcock"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!