Δίκτυα αντιμετώπισης των προβλημάτων χρέους στην Ολλανδία

 

Απόδοση/ Μετάφραση: Ντούνης Ανδρέας

Τα προβλήματα χρέους μπορεί να είναι σύνθετα προβλήματα και για αυτό απαιτούν μία πολύ πειθαρχημένη προσέγγιση. Η λύση του προβλήματος στην Ολλανδία αναπτύχθηκε ύστερα από την έκδοση της αναφοράς της επιτροπής του Boorsma το 1994. Αυτή η αναφορά προτείνει μία ενοποιημένη προσέγγιση στις περιπτώσεις ατόμων με προβλήματα χρέους.

Το κύριο σημείο αυτής της αναφοράς είναι η αναγνώριση της ανάγκης για συνεργασία μεταξύ των οργανισμών που ασχολούνται με τα προβλήματα χρέους. Αυτό πρέπει να γίνει κυρίως σε τοπικό επίπεδο.

 

  1. Τοπικά δίκτυα αντιμετώπισης των προβλημάτων χρέους

Έπειτα από την έκδοση της αναφοράς του Boorsma η βοήθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων χρέους αναπτύχθηκε πολύ. Σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν τρείς κύριοι οργανισμοί που συμμετέχουν: οι δημοτικές τράπεζες , οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες κοινωνικής βοήθειας ( οι υπηρεσίες κοινωνικής βοήθειας υφίστανται για να ενισχύσουν τα άτομα με προβλήματα χρέους πέρα από την υλική υπόσταση του ζητήματος). Οι τρείς αυτοί οργανισμοί σχηματίζουν ένα τοπικό σύστημα στο οποίο πραγματοποιούνται συμφωνίες για τον τρόπο με τον οποίο ο χρεώστης θα απευθυνθεί στους οργανισμούς και καθορίζοντας τις δραστηριότητες του κάθε οργανισμού. Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτού του συστήματος είναι σημαντικό να έχει γίνει μια καλή ανάλυση του προβλήματος χρέους.

Αν ένα πρόβλημα πρόκειται να λυθεί, τότε πρέπει να αναγνωριστούν οι αιτίες του. Αυτός είναι και ο λόγος που τρείς οργανισμοί σχετίζονται και συμμετέχουν μεταξύ τους. Οι τρείς αυτοί οργανισμοί έχουν, διαμέσου της συνεργασίας τους, τις σωστές δεξιότητες και την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μία ανάλυση. Επιπροσθέτως , διαθέτουν τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα. Η συνεργασία των τριών οργανισμών αποτελεί έτσι αναμφισβήτητα τον «σκληρό πυρήνα» των Τοπικών Δικτύων αντιμετώπισης των προβλημάτων χρέους στην Ολλανδία.

Υπάρχει επίσης και μία δεύτερη μορφή υπο-δικτύου. Αυτή αποτελείται από οργανισμούς που δεν έχουν ως μέρος των δραστηριοτήτων τους την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρέους , αλλά συχνά λαμβάνουν τα σημάδια εμφάνισης του προβλήματος από τους πελάτες τους. Αυτά τα σημάδια μπορεί να υποδεικνύουν ότι πίσω από το πρόβλημα για το οποίο λαμβάνει βοήθεια ο πελάτης συνυπάρχει και ένα πρόβλημα χρέους. Παραδείγματα αυτών των οργανισμών είναι οι σπιτονοικοκύρηδες , οι κατ΄οίκον ιατροί , τα κέντρα απεξάρτησης κ.ο.κ . Αυτοί οι οργανισμοί επιτελούν και αυτοί ρόλο στην βοήθεια της αντιμετώπισης των προβλημάτων χρέους με την υπόδειξη πρός τους χρεώστες να κατευθυνθούν στο κυρίως δίκτυο.

 

2) Εθνικό Δίκτυο Αντιμετώπισης των προβλημάτων χρέους

Τα κεντρικά πρακτορεία ελέγχου των οργανισμών που αποτελούν το κύριο Τοπικό Δίκτυο συναντώνται σε Εθνικό επίπεδο και έτσι τους δίνεται η δυνατότητα να συμβουλεύουν τα Τοπικά Δίκτυα και να αναγνωρίζουν τρόπους επίλυσης των προβλημάτων. Μαζί με εκπροσώπους του Υπουργείου Κοινωνικών Θεμάτων και Απασχόλησης και την Ένωση των Ολλανδικών Δήμων σχηματίζουν μία πλατφόρμα που τους δίνει την δυνατότητα να συναντιούνται συχνά ως ομάδα για να συζητούν για τα θέματα , που περιλαμβάνουν τα πρακτικά ζητήματα και τις ακριβείς διαδικασίες της βοήθειας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρέους.

Οι δραστηριότητες αυτής της ομάδας έχουν ήδη παράξει διαφορετικούς τρόπους βελτίωσης της ενοποιημένης προσέγγισης των Τοπικών Δικτύων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρέους. Ένα ακόμη παράδειγμα της δραστηριότητας της είναι η συζήτηση που διεξήχθη μεταξύ της ομάδας για τις προτάσεις της για το πλάνο Δράσης κατά της Πτώχευσης στην Ολλανδία που ισχύει από το 1998 και μετά. Η συζήτηση που διεξήχθη μεταξύ των μελών της ομάδας οδήγησε σε μία συγκεκριμένη άποψη σχετικά με τις προτάσεις. Αυτή η άποψη ήταν το αντικείμενο μερικών συναντήσεων μεταξύ του Προέδρου της ομάδας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης , το οποίο είχε την ευθύνη για το πλάνο Δράσης κατά της Πτώχευσης. Ως αποτελέσμα αυτών των συναντήσεων ήταν να βελτιωθούν οι προτάσεις προτού κατευθυνθούν πρός το Ολλανδικό Κοινοβούλιο. Αυτές οι προτάσεις συζητήθηκαν από το Ολλανδικό Κοινοβούλιο και περιελάμβαναν μία νομική λύση στα προβλήματα χρέους. Αυτό το παράδειγμα κάνει φανερό ότι η ομάδα αυτή λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν. Οι συστάσεις που προέρχονται από τις απόψεις που εκφράστηκαν παραπάνω είναι :

 

1) Τα προβλήματα χρέους πρέπει να προσεγγιστούν ώς σύνθετα προβλήματα

2) Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα χρέους αποτελεσματικά πρέπει να υπολογίζονται οι διαφορετικές πλευρές του προβλήματος.

3) Μία πειθαρχημένη προσέγγιση που καθιδρύεται μέσα σε έναν δομημένο οργανισμό (σε ένα συντονισμένο Τοπικό Δίκτυο ) είναι απαιραίτητη.

4) Ο δομημένος οργανισμός συμπεριλαμβάνει και ενθαρρύνει ένα Τοπικό Δίκτυο σε πρώτο και δεύτερο επίπεδο.

5) Το επίπεδο του Τοπικού Δικτύου μπορεί να στηρίζεται από ένα Δίκτυο κεντρικών οργανισμών ελέγχου. Αυτό επιτελεί στην ανάπτυξη των γνώσεων και των εμπειριών και δίνει την δυνατότητα πρόσβασης επικοινωνίας με το Ολλανδικό Κοινοβούλιο

 

(Πηγή: Genie Hendriks , Association of Netherlands Municipalities , περιοδικό Money Matters , Ιούνιος 1998 ).

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Για πρώτη φορά επιστημονικά στοιχεία για την ευημερία των παιδιών στα χρόνια της λιτότητας και μετά

2 Comments on "Δίκτυα αντιμετώπισης των προβλημάτων χρέους στην Ολλανδία"

  1. Nice to see this article in Greek. Of course I’m curious about the reasons why it was translated. I wrote it 15 years ago for Money Matters.

  2. Τhank you very much for commenting. This important article was translated in order to inform our audience about the holistic approach of the networks created for tackling overindebtedness – an important gap in greek social policy.

    Andreas Dounis

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!