Επενδύοντας στην Καινοτομία: Νέα ερευνητικά Κονδύλια απόφασισε η Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Στις 20 Μαρτίου στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, επιστήμονες και πολίτες συζήτησαν με τα μέλη της επιτροπής Βιομηχανίας του ΕΚ το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”, το οποίο προβλέπει δαπάνες ύψους 80 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στα κράτη-μέλη μεταξύ του 2014 και του 2020.

Το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” καλύπτει την περίοδο 2014-2020 και κεντρικός στόχος του είναι να χρηματοδοτήσει πρωτίστως τη μετατροπή της έρευνας σε πλούτο, με άλλα λόγια την ανάπτυξη και εκμετάλλευση καινοτόμων προϊόντων που θα ωφελήσουν οικονομικά το σύνολο της κοινωνίας.

Βασικά στοιχεία του είναι η απλούστευση των κανόνων με μεγαλύτερη έμφαση στη διασύνδεση έρευνας και αγοράς και τη στήριξη καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συνολικά αντιπροσωπεύει και μεγάλη αύξηση των κονδυλίων που διαθέτει ο προϋπολογισμός για την έρευνα που καθίσταται πλέον η τρίτη μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών. Ο “Ορίζοντας” αποτελεί τη συνέχεια του “7ου Προγράμματος Πλαισίου” για την έρευνα που ανέλαβε το κύριο βάρος της χρηματοδότησης στην τρέχουσα περίοδο 2007-2014.

“Ο Ορίζοντας 2020 είναι το κεντρικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τη στήριξη της καινοτομίας στα κράτη μέλη και της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο”, σημείωσε στην ακρόαση στο ΕΚ η εισηγήτρια Maria da Graça Carvalho (ΕΛΚ, Πορτογαλία), ενώ η επίσης εισηγήτρια Teresa Riera Madurell (Σοσιαλιστές, Ισπανία) σημείωσε πως “η έρευνα είναι πυλώνας που θα μπορούσε να στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη και να δημιουργήσει υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας”.

Η αμερικανική προσέγγιση

Ο Burton Lee του πανεπιστημίου του Στάνφορντ εκφράσθηκε θετικά για το πρόγραμμα αλλά επεσήμανε ότι για να ξεφύγει πραγματικά η Ευρώπη από την κρίση θα πρέπει τα ερευνητικά της κέντρα να λειτουργούν με πρώτο στόχο την αγορά. “Το μόνο που θέλουν είναι καθαρή έρευνα και ας φροντίσει κάποιος άλλος για την καινοτομία… Είναι μια προσέγγιση με την οποία διαφωνώ αλλά σε γενικές γραμμές έτσι λειτουργούν  τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια”, τόνισε.

Για τον ίδιο, “η μεταρρύθμιση των πανεπιστημίων πρέπει να αποτελέσει τον πυρήνα των προσπαθειών της ΕΕ και των κρατών μελών στον τομέα της καινοτομίας γιατί, εν τέλει, αν δεν αλλάξεις τη νοοτροπία των πανεπιστημίων αν φοιτητές και καθηγητές δεν δημιουργούν οι ίδιοι επιχειρήσεις τότε δεν γίνεται τίποτα”… “Κάποιος πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα και να απαιτήσει μεταρρύθμιση κι αν αυτός ο κάποιος δεν είναι το ΕΚ τότε ποιός θα είναι”;

Η επιτροπή Βιομηχανίας σκοπεύει να ολοκληρώσει τη δική της συζήτηση για το θέμα το φθινόπωρο και μετά να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο με την τελική απόφαση να προβλέπεται να υιοθετηθεί στο τέλος του 2013.

Πηγή: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε Επίσης  Σχέδιο δράσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών

Be the first to comment on "Επενδύοντας στην Καινοτομία: Νέα ερευνητικά Κονδύλια απόφασισε η Ευρωπαϊκή Ένωση"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!