Οι κύριοι στόχοι των ερευνών υγείας

 

Ο κύριος στόχος των ερευνών υγείας του πληθυσμού είναι να παρέχουν μία περιγραφή της κατάστασης υγείας του. Ο σκοπός είναι να αποκτηθούν πληροφορίες για τις εμπειρίες υγείας, για την ποσότητα χρήσης των υγειονομικών υπηρεσιών, και για τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα φροντίζουν για το επίπεδο υγείας τους υιοθετώντας έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής ή βασιζόμενοι σε προληπτικές ή άλλες υπηρεσίες υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι των ερευνών υγείας μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

  • περιγραφική απεικόνιση της κατάστασης υγείας, των προβλημάτων υγείας και των συνεπειών του κακού επιπέδου υγείας, 
  • περιγραφική απεικόνιση της αναπηρίας και της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία, 
  • περιγραφή των προσδιοριστικών παραγόντων της υγείας και του τρόπου ζωής, 
  • χρήση των υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας και ανισότητες στην υγεία καθώς και 
  • τάσεις που διαφαίνονται σε όλα τα παραπάνω. 

Μία έρευνα υγείας αποτελεί έναν από τους «διαύλους» μέσω των οποίων μπορούν να αποκτηθούν τέτοιου τύπου πληροφορίες. Χρησιμοποιώντας ως βάση αυτές τις έρευνες, αξιολογώντας μία μεγάλη ποικιλία προσωπικών, κοινωνικών και υλικών χαρακτηριστικών, συνηθειών και συνθηκών ζωής και καθημερινότητας, οι προσδιοριστικοί παράγοντες της δημόσιας υγείας μπορούν να εντοπισθούν και να παρακολουθηθούν. 

Ο απώτερος στόχος μίας έρευνας υγείας είναι να παρέχει ένα εξειδικεύμενο εργαλείο στην διαδικασία λήψης-αποφάσεων κατά τον σχεδιασμό πολιτικής υγείας. Χρησιμεύει στον προσδιορισμό προτεραιοτήτων κατά την ανάπτυξη πολιτικής και στην παρακολούθηση της προόδου του επιπέδου υγείας του πληθυσμού της εκάστοτε χώρας.  

Ντούνης Ανδρέας, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε Επίσης  Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας 2020 "Αποκατάσταση και Covid-19"

Be the first to comment on "Οι κύριοι στόχοι των ερευνών υγείας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!