Οι συνέπειες της υπερχρέωσης – Μία γενική προσέγγιση

 

Ντούνης Ανδρέας

1) Γενικές συνέπειες

Το χρέος μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες στα άτομα, στις κοινότητες και στην οικονομία γενικότερα.

Τα προβλήματα χρέους μπορούν να επηρεάσουν:

 

α) Στην Υγεία

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από την Συμβουλευτική των Πολιτών στην Ουαλλία το 25% των πελατών που βίωναν προβλήματα χρέους αναζητούσαν παράλληλα θεραπεία για το stress και την κατάθλιψη. Επιπρόσθετα κάτι λιγότερο από το 50% που δέχονταν ιατρική περίθαλψη για να αντιμετωπίσουν την κατάθλιψη , ένιωθαν ότι τα συμπτώματά τους ήταν αιτία των προβλημάτων χρέους.

Πολλά επιφανή στελέχη του προσωπικού υγείας δεν έχουν ούτε τον χρόνο ούτε την εξειδίκευση για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα χρέους.

Το χρέος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα και την ύπαρξη λιγότερου διαθέσιμου εισοδήματος για πετρέλαιο θέρμανσης και διατροφή , το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην ασθένεια λόγω της ελλιπούς θέρμανσης και της κακής διατροφής.

 

β) Στην εργασία
Το χρέος μπορεί να λειτουργήσει και ως αποθαρρυντικό για την απόκτηση εργασίας. Άν τα άτομα ξεκινήσουν τη δουλειά θα είναι υποχρεωμένα να αποπληρώσουν δάνεια τα οποία καλύπτονται από την ασφάλιση.

Η «παγίδα των επιδομάτων ανεργίας» –> Κάποια άτομα πιστεύουν ότι βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση κατά την περίοδο που λάμβαναν επίδομα ανεργίας, και ότι θα είναι δύσκολο για αυτούς να αποπληρώσουν χρέη αν ξεκινήσουν να εργάζονται.

Η αντίληψη που επικρατεί που συνδέει την ανεργία με το χρέος. Πολλά άτομα δεν θεωρούν την εργασία ως ένα τρόπο να λύσουν τα προβλήματα χρέους τους.

Οι συνέπειες των προβλημάτων χρέωσης όσον αφορά την υγεία των ατόμων και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις σημαίνει ότι η δουλειά δεν εκλαμβάνεται ως
προτεραιότητα.

 

Διαβάστε Επίσης  Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: οι ελεγκτές θεωρούν ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν την υλοποίηση των συστάσεων ανά χώρα

γ) Στην παιδική φτώχεια

Έρευνα που διεξήχθη από τον Οργανισμό “Σώστε τα Παιδιά” (Save the Children) στην Ουαλλία δείχνει ότι τα δύο τρίτα των παιδιών που βιώνουν σοβαρότατο πρόβλημα φτώχειας έχουν γονείς που βίωσαν προβλήματα χρέους την αμέσως προηγούμενη χρονιά.

 

δ) Τις συνθήκες στέγασης
Το χρέος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έξωση, το να μείνει άστεγο το άτομο και στα έξοδα παροχής νέας κατοικίας.

 

ε) Πρόβληματα που δημιουργούνται στην κοινότητα

Ως αποτέλεσμα των προβλημάτων χρέους λιγότερα χρήματα διοχετεύονται στα τοπικά μαγαζιά και στις κοινότητες γενικότερα (Welsh Assembly Government).

 

Ως αποτέλεσμα της υπερχρέωσης είναι και η μείωση του επιπέδου κατανάλωσης του νοικοκυριού. Είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει ολόκληρη την οικογένεια, και ιδιαίτερα τα παιδιά. Η κατάσταση που βιώνουν τα παιδιά μιάς υπερχρεωμένης οικογένειας εγείρει ανησυχίες τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά. Η υπερχρέωση μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τις βασικές ανάγκες των παιδιών. Επειδή η υπερχρέωση είναι ένα διαρκές πρόβλημα , πολλά παιδιά βιώνουν το αίσθημα της απόγνωσης που επικρατεί και στην οικογένειά τους.

Η υπερχρέωση συχνά οδηγεί σε παρεκλίνουσα οικονομική και κοινωνική συμπεριφορά. Η ύπαρξη ενός αβάσταχτου χρέους δημιουργεί στον χρεώστη λιγότερα κίνητρα για να εργαστεί περισσότερο από αυτό που χρειάζεται για να επιβιώσει.

Ορισμένοι υπερχρεωμένοι χρεώστες μπαίνουν στον πειρασμό να εργαστούν παράνομα , κάτι που σημαίνει την απώλεια φορολογούμενου εισοδήματος για την κοινωνία. Σε πολλές περιπτώσεις, τα κόστη της υπερχρέωσης πληρώνονται από άλλα άτομα και όχι από τον χρεώστη ή τον πιστωτή. Η οικογένεια του υπερχρεωμένου συνήθως τον/την στηρίζει οικονομικά και μερικές φορές τα μέλη της οικογένειας αναγκάζονται να κάνουν μεγάλες θυσίες για να αποπληρώσουν τα χρέη. Εξίσου συχνά τα κόστη βαραίνουν το προνοιακό σύστημα και έτσι και την κοινωνία γενικότερα (Bureau of the European Committee on Legal Co-operation, Johanna Niemi- Kiesilainen, Ann- Sofie Henrikson, 11 Οκτωβρίου 2005).

 

Οι συνέπειες του μη αντιμετωπίσιμου χρέους μπορεί να είναι καταστροφικές για τη ζωή ενός ατόμου.Κατά τη διάρκεια που το 40% των πελατών της CAB (Citizens Advice Bureau), του Γραφείου δηλαδή Συμβουλευτικής Πολιτών της Μεγάλης Βρετανίας, ζητούσαν βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τα χρέη τους ένιωθαν ότι δεν μπορούσαν να ανταπεξέρθουν και βίωναν συμπτώματα πανικού. Οι περισσότεροι πελάτες είχαν αναζητήσει μία τουλάχιστον μέθοδο αντιμετώπισης των προβλημάτων χρέους τους πρότου ζητήσουν την συμβουλή της CAB.

 

Διαβάστε Επίσης  Για πρώτη φορά επιστημονικά στοιχεία για την ευημερία των παιδιών στα χρόνια της λιτότητας και μετά

Παρ’όλα αυτά ήταν ανησυχητικό το γεγονός ότι παραπάνω από το 50% των πελατών των Πρακτορείων Συμβουλευτικής Χρέους προσπαθούσαν να ανταπεξέλθουν οικονομικά είτε χρησιμοποιώντας τις εναπομείναντες πηγές πίστωσης είτε συνάπτοντας καινούρια δάνεια. (Sue Edwards, Citizens Advice, Μάϊος 2003).

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι για τα  άτομα που βιώνουν το πρόβλημα της υπερχρέωσης μπορεί να έχει για αυτούς σοβαρές προσωπικές συνέπειες.

Μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα stress, στην ασθένεια και στην δυσκολία απόκτησης πρόσβασης σε οικονομικές υπηρεσίες , συμπεριλαμβανομένης και της απόκτησης πίστωσης πιο συμβατής με τις οικονομικές δυνατότητες του ατόμου.

Η υπερχρέωση έχει σοβαρές επιπτώσεις και στην κοινωνία γενικότερα, για παράδειγμα στους τομείς της παραγωγικότητας , στα κόστη που σχετίζονται με την υγεία και στα προνοιακά επιδόματα. (www.berr.gov.uk/files/file2400 ,Gareth Thomas, James Plaskitt, Bridget Prentice, Beverley Hughes, Baroness Andrews, Overindebtedness , Κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας)

Be the first to comment on "Οι συνέπειες της υπερχρέωσης – Μία γενική προσέγγιση"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!