Η αυξανόμενη αγορά παράνομων ναρκωτικών στην ΕΕ καταδεικνύει τον αντίκτυπο της κρίσης

Η οικονομική κρίση αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά ναρκωτικών, για παράδειγμα με την αύξηση της ζήτησης των παράνομων ναρκωτικών, σύμφωνα με τα πορίσματα μελέτης που δημοσίευσε χθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εν λόγω μελέτη αποκαλύπτει ότι περισσότεροι νέοι αναμένεται να επιδοθούν στην πώληση ή την παραγωγή ναρκωτικών — ιδίως ιδιωτικά καλλιεργούμενης κάνναβης – για να αποκομίσουν οικονομικά οφέλη. Αλλά η οικονομική κρίση αναμένεται επίσης να οδηγήσει σε περικοπές των προϋπολογισμών που διατίθενται για την πολιτική στον τομέα των ναρκωτικών, ιδίως για μέτρα θεραπείας και μείωσης των επιβλαβών συνεπειών.

«Η σημερινή μελέτη αποτελεί εγερτήριο κάλεσμα στην Ευρώπη: για τον περιορισμό της προσφοράς ναρκωτικών και την καταπολέμηση της διακίνησής τους, πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των χρηστών ναρκωτικών, μέσω της πρόληψης αλλά και της θεραπείας», δήλωσε η Αντιπρόεδρος κα. Reding, Επίτροπος της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης. «Η προσφορά ακολουθεί τη ζήτηση και με όλο και περισσότερους χρήστες ναρκωτικών, η αγορά των παράνομων ναρκωτικών αυξάνεται. Για το λόγο αυτό, σκοπεύω να προτείνω αυστηρότερη νομοθεσία σχετικά με τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες και τη διακίνηση παράνομων ναρκωτικών, αργότερα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Πρέπει να αναλάβουμε δράση σε επίπεδο ΕΕ και να προστατέψουμε τα παιδιά μας.»

Σύμφωνα με την EMCDDA (Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας), το πρόβλημα των νέων ψυχοτρόπων ουσιών επιτείνεται συνεχώς. Συνολικά 49 νέες ψυχοτρόπες ουσίες γνωστοποιήθηκαν επίσημα για πρώτη φορά το 2011 μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό που έχει αναφερθεί ποτέ εντός ενός μόνον έτους, καθώς υπερβαίνει τις 41 ουσίες που αναφέρθηκαν το 2010 και τις 24 του 2009. Εξάλλου, από τα προκαταρκτικά στοιχεία του 2012 δεν προκύπτει μείωση δεδομένου ότι έχουν ήδη αναφερθεί 50 ουσίες.

Ενώ η χρήση των «παραδοσιακών ναρκωτικών» όπως η ηρωίνη και η έκσταση παραμένει γενικώς σταθερή, στην παράνομη αγορά ναρκωτικών διοχετεύονται νέα ναρκωτικά, καθώς οι έμποροι εκμεταλλεύονται χημικές ουσίες για τις οποίες δεν έχουν επιβληθεί κανόνες σε διεθνές επίπεδο. Η διάθεση αυτών των ναρκωτικών μέσω του διαδικτύου αυξάνει συνεχώς με αποτέλεσμα να διαδίδονται ταχέως σε πολλά κράτη μέλη που δυσκολεύονται να εμποδίσουν την πώλησή τους.

Περισσότερα νέα ναρκωτικά εισέρχονται στην αγορά. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, εμφανίζεται μια νέα ουσία κάθε εβδομάδα. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν από μόνα τους να σταματήσουν τη διάδοση των ναρκωτικών: oι απαγορεύσεις σε εθνικό επίπεδο ενδέχεται απλά να αναγκάσουν τους εγκληματίες να μεταφέρουν την παραγωγή των ναρκωτικών σε γειτονικές χώρες ή να αλλάξουν τις οδούς παράνομης διακίνησης.

Τον Ιανουάριο, η Επιτροπή πρότεινε την απαγόρευση της συνθετικής ουσίας 4-MA σε ολόκληρη την ΕΕ, η οποία έχει παρόμοια φυσική δράση με τις αμφεταμίνες (βλέπε IP/13/75), μετά την επιτυχή απαγόρευση της μεφεδρόνης, ναρκωτικού, παρόμοιου με την έκσταση, το 2010 (βλέπε MEMO/10/646). Στις 25 Οκτωβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για την καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών, κυρίως των νέων ψυχοτρόπων ουσιών οι οποίες μιμούνται τα αποτελέσματα επικίνδυνων ουσιών όπως η έκσταση ή η κοκαΐνη και αποτελούν διογκούμενο πρόβλημα (IP/11/1236). Σχετική νομοθετική πρόταση αναμένεται κατά τη διάρκεια του 2013.

Η σημερινή μελέτη παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των πολιτικών που αποσκοπούσαν στην καταπολέμηση τόσο της χρήσης ή της προσφοράς ναρκωτικών όσο και της λειτουργίας της αγοράς παράνομων ναρκωτικών στην ΕΕ. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο ρόλος του διαδικτύου στη διανομή ναρκωτικών καθίσταται όλο και πιο σημαντικός. Η μελέτη παρέχει επίσης λεπτομερή ανάλυση του μεγέθους της αγοράς ορισμένων παράνομων ναρκωτικών και αξιολογεί τα κέρδη που αποκομίζονται από αυτά. Εκτιμά για το 2010 το μέγεθος της αγοράς ινδικής κάνναβης της ΕΕ, του ναρκωτικού που χρησιμοποιούν κατ’ εξοχήν οι Ευρωπαίοι, από 7 έως 10 δισεκατ. ευρώ. Οι εντατικοί χρήστες αποτελούν μικρό ποσοστό των χρηστών κάνναβης (μεταξύ 5% και 25%, ανάλογα με τη χώρα), αλλά ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος (μεταξύ 55% και 77%) της συνολικής κατανάλωσης κάνναβης ετησίως. Επίσης, η μελέτη επιβεβαιώνει ότι η επιβολή νόμων κατά της παραγωγής και της διανομής κάνναβης αυξάνει σημαντικά την τιμή του εν λόγω ναρκωτικού. Αυτό συμβαίνει επειδή οι παραγωγοί και οι έμποροι ναρκωτικών απαιτούν αντιστάθμιση για τους κινδύνους σύλληψης, φυλάκισης, κατάσχεσης και βίαιης σωματικής βλάβης που διατρέχουν, καθώς και για το κόστος που συνδέεται με την ανάγκη να ενεργούν με κεκαλυμμένο τρόπο.

http://europa.eu

 

Διαβάστε Επίσης  Το στίγμα και οι ενοχές γύρω από την αποβολή/θνησιγένεια

Be the first to comment on "Η αυξανόμενη αγορά παράνομων ναρκωτικών στην ΕΕ καταδεικνύει τον αντίκτυπο της κρίσης"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!