Η διάκριση μεταξύ “κοινωνικού” και “οικονομικού”

Η χορηγία ή το δώρο της μονομερούς μετάθεσης – είτε λαμβάνει τη μορφή του χρήματος, του χρόνου, της ενέργειας, της ικανοποίησης, του αίματος ή ακόμα και της ίδιας της ζωής αποτελεί το διακριτό στοιχείο του κοινωνικού (στην πολιτική και τη διαχείριση), έτσι όπως η ανταλλαγή ή η διμερής μετάθεση αποτελεί το στοιχείο του οικονομικού (Titmuss, (1968)

H κοινωνική πολιτική αποτελείται από τρία υποσύνολα πολιτικής και πρακτικής:

  • α) κοινωνικές υπηρεσίες
  • β) δημοσιονομική πρόνοια
  • γ) επαγγελματική πρόνοια

– O σύγχρονος ορισμός του κοινωνικού έχει ως κύριο πυρήνα του τον αγώνα ή την αμφισβήτηση εντός του κοινωνικού πεδίου.

Μέσω αγώνων ατομικών και συλλογικών δρώντων/υποκειμένων για να εδραιώσουν τους δικούς τους κανονιστικούς προσανατολισμούς και τις δικές τους ερμηνείες της ανάγκης, ως βάση για την κατανομή των πόρων – κοινωνικά κινήματα. Η έννοια του κοινωνικού δεν οριοθετείται μόνον από τους αγώνες – με όλες τις προτάσεις κατάκτησης και ήττας που εμπεριέχονται σε αυτόν τον όρο – αλλά και από την διαπραγμάτευση, την ενσωμάτωση και την επιδίωξη της δικαιοσύνης ή της ισότητας. (Συλλογικός Τόμος: Κοινωνική Πολιτική: Μία άλλη προσέγγιση, Εκδόσεις Gutenberg, 2007).

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Ένταξη των Μεταναστών και των Προσφύγων στην Αγορά Εργασίας

Be the first to comment on "Η διάκριση μεταξύ “κοινωνικού” και “οικονομικού”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!