Ο ευρύς ορισμός της κοινωνικής πολιτικής κατά τον Ginsburg

Πράγματι, θα όριζα το κράτος πρόνοιας ευρύτατα, για να συμπεριλάβω όλη την δημόσια δράση και έλλειψη δράσης με στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, μεταξύ αυτών την άμεση δημόσια παροχή επιδομάτων και υπηρεσιών, την επιχορήγηση και τη ρύθμιση επαγγελματικών και άλλων ιδιωτικών παροχών και τις επιπτώσεις της φορολόγησης. 

Το κράτος πρόνοιας αποτελεί επίσης μία ιδεολογία, ένα ισχυρό σύμβολο, τουλάχιστον στη σύγχρονη τρέχουσα πολιτική σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας, πολύ μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών των πολιτικών του – η ιδέα της υποστήριξης μέσω της κοινωνικής πρόνοιας “από την κούνια μέχρι τον τάφο” είναι εξαιρετικά ελκυστική, και γεννά μία αίσθηση κοινωνικού ανήκειν, κοινωνικής αλληλεγγύης και ουσιαστικής ιδιότητας του πολίτη.

_____

Πηγή: Ginsburg, N. (1996), The Future of the Welfare State

Διαβάστε Επίσης  Οι Εργασιακές Σχέσεις στο Πλαίσιο του Τρίτου Μνημονίου | Τα επίμαχα πεδία της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές και το Ευρωπαϊκό Περιβάλλον

Be the first to comment on "Ο ευρύς ορισμός της κοινωνικής πολιτικής κατά τον Ginsburg"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!