«Οδηγός» για τις 35.000 θέσεις πρακτικής άσκησης

 

Επιμέλεια: Γιώργος Γάτος

Ευκαιρίες πεντάμηνης πρακτικής άσκησης -αλλά και μελλοντικής απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για να κάνουν προσλήψεις- «ανοίγουν» για 35.000 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών. Η «ΗτΣ» παρουσιάζει, μέσα από δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις, το νέο πρόγραμμα προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ που προκήρυξαν ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και η γενική γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Αννα Δαλλαπόρτα στο πλαίσιο της δράσης για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Αντίστοιχο πρόγραμμα αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα και για τον κλάδο του τουρισμού με πρόβλεψη να «καλυφθούν» άλλες 10.000 θέσεις.

 
10 ερωτήσεις και απαντήσεις για τους άνεργους νέους και τις επιχειρήσεις
 
1. Ποιοι νέοι μπορούν να επωφεληθούν;
Νέοι και νέες ηλικίας έως 29 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1/1/1983 μέχρι 31/12/95) που είναι είτε απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ είτε «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ (ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι).
 
 
2. Πώς θα υποβάλλονται οι αιτήσεις;
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μέσω διαδικτύου στην ειδική ιστοσελίδα (www.voucher. gr) από τις 15 Απριλίου έως τις 20 Μαΐου. Θα πρέπει να φυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησης (κωδικός αριθμός υποβολής αίτησης συμμετοχής) και να αναμένει την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Για την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων θα λειτουργεί και τηλεφωνική γραμμή (με αριθμό 800 11 44444).
 
3. Με ποια κριτήρια θα γίνεται η επιλογή των νέων για τις θέσεις;
Αυτοματοποιημένα το ηλεκτρονικό σύστημα θα βαθμολογήσει τους υποψηφίους με βάση μόρια. Για τους 15.000 απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ θα «μετρούν» το έτος κτήσης του πτυχίου (20 – 30 μόρια), το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (20 μόρια για εισόδημα έως 6.150 ευρώ), ο βαθμός του πτυχίου (5 – 10 μόρια για το άριστα), η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου (10 μόρια) και πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας (10 μόρια). Για τους 20.000 αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λαμβάνονται υπόψη η ηλικία ((40 μόρια έως 24 ετών και 30 μόρια αν είναι πάνω από 25), η διάρκεια της ανεργίας ( 20 – 30 μόρια), το ετήσιο εισόδημα (5 μόρια για εισόδημα από 10.001 – 15.000 ευρώ, 10 μόρια από 6.151 – 10.000 ευρώ και 20 μόρια για εισόδημα μέχρι 6.150 ευρώ). Μετά τη βαθμολόγηση θα αναρτηθεί μητρώο ωφελουμένων ανά διοικητική περιφέρεια με όσους δικαιούνται τις επιταγές εισόδου (15.000 πτυχιούχοι και 20.000 υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και τους επιλαχόντες (κερδίζουν θέση, σε περίπτωση διαγραφής κάποιου από την πρώτη λίστα).
 
4. Τι είναι η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας;
Το voucer ενσωματώνει την αμοιβή του Παρόχου Κατάρτισης (1.100 ευρώ κατ’ άτομο που θα φτάνει τα 1.400 ευρώ αν προσληφθεί ο νέος στην επιχείρηση μετά την πρακτική άσκηση) και τις εισφορές για την κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης και του επαγγελματικού κινδύνου του ασκούμενου. Για να ισχύει η επιταγή θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2013.
 
5. Ποιοι θα αναλάβουν την κατάρτιση και την προώθηση σε θέση πρακτικής άσκησης;
Κάθε κέντρο διά βίου μάθησης (ΙΕΚ, κολέγια, εργαστήρια ελεύθερων σπουδών, ΚΕΚ) μπορεί να συμμετάσχει αν υποβάλλει από τις 15 Απριλίου ηλεκτρονικά στην ίδια ιστοσελίδα αίτηση συμμετοχής στο μητρώο παρόχων. Ο πάροχος θα δημοσιεύει και επιστολή πρόθεσης συνεργασίας με επιχειρήσεις (στις οποίες θα γίνεται η πρακτική άσκηση για πέντε μήνες) αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (για τη θεωρητική κατάρτιση των 80 ωρών), την περιοχή στην οποία θα δραστηριοποιηθεί κ.ά.
 
6. Πώς θα τοποθετούνται οι νέοι σε θέση πρακτικής άσκησης;
Εντός δέκα ημερών από τη λήξη της θεωρητικής κατάρτισης, ο πάροχος υπογράφει σύμβαση και σε συνεργασία με τον κάθε νέο και την επιχείρηση με την οποία θα συνεργαστεί επιλέγουν τη θέση της πρακτικής άσκησης. Για κάθε νέο ορίζεται επόπτης ο οποίος θα παρακολουθεί από κοντά τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, την εργασία, τη συνέπεια του ασκούμενου, θα ελέγχει τις τυχόν απουσίες (θα χάνει το δικαίωμα αν υπερβεί τα όρια που καθορίζονται) κ.ά.
 
7. Πόσες θέσεις πρακτικής άσκησης μπορεί να έχει μια επιχείρηση;
Αν απασχολεί έως τέσσερα άτομα μπορεί να απασχολήσει για πρακτική άσκηση ένα άτομο, αν απασχολεί από πέντε και πάνω έχει δικαίωμα να απορροφήσει ασκούμενους σε ποσοστό έως και 30% του αριθμού των απασχολουμένων.
 
8. Υπάρχουν δεσμεύσεις για τις επιχειρήσεις;
Η επιχείρηση με τη λήξη της άσκησης παρέχει στο καταρτιζόμενο βεβαίωση πρακτικής άσκησης – συστατική επιστολή. Εφόσον, όμως, αποφασίσει να τον προσλάβει, στη συνέχεια, σε επιδοτούμενη θέση (σχεδιάζεται είτε η ημερήσια επιχορήγηση με 20 ευρώ την ημέρα για έξι μήνες είτε η απαλλαγή των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος) δεν θα μπορεί να μειώσει το απασχολούμενο προσωπικό.
 
9. Μπορεί να αντικατασταθεί ο ασκούμενος;
Μόνο αν η επιχείρηση παύσει να λειτουργεί, υπαχθεί στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, αλλάξει τόπο εγκατάστασης, συγχωνευτεί ή εξαγοραστεί, τεθεί σε αδράνεια καθώς και για λόγους «ανωτέρας βίας».
 
10. Πώς θα αμείβεται ο ασκούμενος;
Κάθε νέος θα εισπράττει, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοίξει, «καθαρά» 400 ευρώ μετά τις 80 ώρες της θεωρίας και αφού έχει πραγματοποιήσει ένα μήνα άσκησης και μετά το πεντάμηνο, ως επίδομα πρακτικής άσκησης, 2.000 ευρώ αν είναι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 2.300 ευρώ αν είναι απόφοιτος ΑΕΙ – ΤΕΙ.
 
imerisia.gr
Διαβάστε Επίσης  Σημείωμα Πολιτικής για τις Στεγαστικές Συνθήκες των παιδιών στην Ε.Ε

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!