Οι επιδράσεις των Αξιών στην Κοινωνική Έρευνα

 

Οι αξίες αποτελούν κρίσεις και δηλώσεις για τον οποίο τρόπο με τον οποίο τα πράγματα πρέπει να λειτουργούν. Όλοι οι ερευνητές έχουν αξίες και αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με το επιστημονικό παράδειγμα. Λειτουργούν συνήθως ως γνώμες και όχι ως ελεγχόμενες προτάσεις. Επίσης μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσο ισχυρής προκατάληψης αφαιρώντας εντελώς την έννοια της αντικειμενικότητας.

Έρευνα και αξίες

Έρευνα απηλλαγμένη αξιών (value-free) — ΘΕΤΙΚΙΣΤΕΣ –  Ως μέσο για την επίτευξη της αντικειμενικότητας και της δεοντολογικής/ηθικής ουδετερότητας.

Έρευνα “εμποτισμένη” με αξίες (value-full) — ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ – Με στόχο την δημιουργική φύση της έρευνας. Η λίστα αξιών αποτελεί το μέσο “επιλογής” εννοιολογιών και διεξαγωγής έρευνας.

values-research

Επιδράσεις των Αξιών στην Κοινωνική Έρευνα

1. Τα διαφορετικά επιστημονικά παραδείγματα που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές αξίες και πεποιθήσεις (είτε ρητά, είτε υπόρρητα) ενυπάρχουν στις κοινωνικές επιστήμες.

2. Δύο ή περισσότερα διαφορετικά επιστημονικά παραδείγματα μπορεί να έχουν “συμβατές” αξίες και πεποιθήσεις αναφορικά με συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα αλλά ασύμβατες αξίες και πεποιθήσεις για άλλα πιθανά πεδία έρευνας.

3. Στα πεδία όπου οι πεποιθήσεις είναι ασύμβατες, μπορεί να υπάρξει έντονη σύγκρουση/διαφωνία μεταξύ των υποδειγμάτων. Αυτές αφορούν την συμβατότητα του θέματος μελέτης, την καταλληλότητα της υπόθεσης εργασίας και της ερμηνείας των αποτελεσμάτων.

4. Τα ευρήματα και τα κοινωνικά φαινόμενα που προφανώς μπορεί να είναι σημαντικά για τους “ακόλουθους” ενός επιστημονικού παραδείγματος, μπορεί να έχουν λίγη σημασία ή να σημαίνουν κάτι εντελώς διαφορετικό για ερευνητές ενός άλλου επιστημονικού παραδείγματος (το αποτέλεσμα της διαφορετικής ερμηνείας)

Πηγή: Kenneth D. Bailey “Methods of Social Research”, 1994

 

Διαβάστε Επίσης  Γλωσσάρι για τις μορφές διαδικτυακής έμφυλης βίας

Be the first to comment on "Οι επιδράσεις των Αξιών στην Κοινωνική Έρευνα"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!