Η αναγκαιότητα αντιμετώπισης του έμφυλου χάσματος – Μέρος Ι

Τα έμφυλα χάσματα διατρέχουν όλες τις μορφές της οικονομικής ζωής και οδηγούν σε σημαντικά μεγάλες απώλειες παραγωγικότητας καθώς και σε σημαντικές διαφοροποιήσεις στο επίπεδο ζωής, επηρεάζοντας τις γυναίκες αλλά και την οικονομία συνολικά. Η Έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α Closing the Gender Gap: Αct Now 2012 εστιάζει στους τρόπους μέσω των οποίων μπορούν να αντιμετωπιστούν και να αμβλυνθούν τα συγκεκριμένα έμφυλα χάσματα μέσω τεσσάρων αξόνων παρέμβασης

1) Ισότητα των φύλων, κοινωνικές νόρμες και δημόσιες πολιτικές

και ισότητα των φύλων στην

2) εκπαίδευση 

3) την απασχόληση και

4) την επιχειρηματικότητα.

Τα κύρια ευρήματα της Έκθεσης

Οικονομικές πολιτικές, κοινωνικές νόρμες και η υιοθέτηση της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές
● Η ανάπτυξη της πρόσβασης στην εκπαίδευση οδήγησε περίπου στο 50% της οικονομικής μεγέθυνσης στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α τα τελευταία 50 χρόνια.
● Η επίτευξη μεγαλύτερων “επιπέδων” ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση αυξάνει τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και συνεισφέρει στην οικονομική μεγέθυνση.
● Η βελτίωση των εκροών της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, είναι απαιτούμενη για να διασφαλιστεί μία ισχυρή, βιώσιμη και ισόρροπη μελλοντική οικονομική μεγέθυνση.
● Οι κοινωνικοί θεσμοί και οι πολιτιστικές νόρμες που ενισχύουν την ύπαρξη επίμονων διακρίσεων περιορίζουν τον οικονομικό και κοινωνικό ρόλο των κοριτσιών και των γυναικών στις περισσότερες χώρες του κόσμου.
● Οι δημόσιοι φορείς προώθησης της ισότητας των φύλων συχνά δεν διαθέτουν την εξουσία και τους πόρους ώστε να προωθήσουν αποτελεσματικά την ισότητα των φύλων σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα.

Εκπαίδευση
● Η ένταξη στο πρωτοβάθμιο επίπεδο εκπαίδευσης είναι σχεδόν καθολική σε πολλές χώρες. Όμως, ειδικότερα στις χώρες υψηλών εισοδημάτων, τα αγόρια συγκεντρώνουν μεγαλύτερες πιθανότητες να παρατήσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από ότι τα κορίτσια, ενώ οι νέες γυναίκες “μεταβαίνουν” σε ολοένα και υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης από τους νέους άντρες.
● Τα κορίτσια αποδίδουν καλύτερα από τα αγόρια στην ανάγνωση, αλλά υπολείπονται στα μαθηματικά, αν και σε μικρότερο βαθμό από ότι τα αγόρια στην ανάγνωση.

Οι συμπεριφορικές διαφορές αποτελούν ένα σημαντικό επεξηγηματικό παράγοντα για τις συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις κατά φύλο.

● Παρόλο που τα κορίτσια έχουν υψηλές ακαδημαϊκές φιλοδοξίες και προσδοκίες καριέρας, ενυπάρχουν συστηματικές έμφυλες διαφορές τόσο στο πανεπιστημιακό επίπεδο όσο και στο επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης.
● Σε πολλές χώρες χαμηλού εισοδήματος, οι νέες γυναίκες συγκεντρώνουν μεγαλύτερες πιθανότητες από τους νεαρούς άντρες να μην βρίσκονται ούτε σε αμειβόμενη εργασία ούτε σε εκπαίδευση ή κατάρτιση.

Απασχόληση
● Η συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση έχει αυξηθεί εν γένει και τα έμφυλα χάσματα στην συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό έχουν αμβλυνθεί. Παρόλα αυτά ο επαγγελματικός καταμερισμός δεν έχει βελτιωθεί, οι έμφυλες μισθολογικές ανισότητες είναι επίμονες, και οι γυναίκες συνεχίζουν να υπο-αντιπροσωπεύονται στις θέσεις εργασίας στελεχών (senior jobs) ή αυξημένων καθηκόντων, ειδικότερα  στις κατηγορίες των managers και των μελών εταιρικών συμβουλίων.
● Η επίσημη υποστήριξη της παιδικής φροντίδας αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική για την αύξηση των επιπέδων απασχόλησης των γυναικών και για την επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας των φύλων καθόλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου.
● Οι γυναίκες πραγματοποιούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό μη-αμειβόμενη εργασία από τους άντρες σε όλες τις χώρες, ενώ το έμφυλο χάσμα αυξάνεται με την γέννηση των τέκτων.
● Οι γυναίκες εργάζονται συχνά σε εργασίες μερικής απασχόλησης καθώς διευκολύνει την συμφιλίωση των επαγγελματικών και των οικογενειακών υποχρεώσεων, αλλά οδηγεί συχνά σε κόστος στην μακρόχρονη πορεία της καριέρας τους και τις προοπτικές απόκτησης εισοδημάτων.

Πηγή: O.E.C.D – Closing the Gender Gap, Act Now 2012

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Στρατηγική για την ισότητα των φύλων | Γνωμοδότηση Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!