Το Νέο Κανονιστικό Πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ Α

 

ΘΕΜΑ:  Νέο κανονιστικό πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε το νέο κανονιστικό πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ το οποίο αφορά σε:

 

• Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης Βαριάς Αναπηρίας

 

• Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με Βαριά Νοητική Υστέρηση

 

• Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με α) μεσογειακή αναιμία, θαλασσαιμία, αιμοσφαιρινοπάθεια, δρεπανοκκυταρική αναιμία – ομόζυγο δρεπανοκυτταρική αναιμία -, μικροδρεπανοκκυταρική αναιμία β) αιμορροφιλία Α, αιμορροφιλία Β, συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις γ) Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS)

 

• Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων

 

• Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας

 

Προς διευκόλυνσή σας ενσωματώνεται ο παρακάτω πίνακας ο οποίος παρουσιάζει μια σύνοψη του νέου κανονιστικού πλαισίου προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: α) ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα που λόγοι σοβαρής σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ασθένειας ή αναπηρίας έχουν ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και β) άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου τα οποία είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα και έχουν ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, ανεξαρτήτως του διατροφικού επιδόματος, γ) άτομα με διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενα τα οποία είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα και έχουν ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω
ΦΕΚ: 1189/Β΄

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: α) άτομα με βαριά νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω και δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30, β) άτομα με σύνδρομο Down με συνοδό βαριά νοητική υστέρηση και ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, γ) άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός), με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω
ΦΕΚ: 967/Β΄

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ – AIDS
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: α) άτομα με μεσογειακή αναιμία, θαλασσαιμία, αιμοσφαιρινοπάθεια, δρεπανοκκυταρική αναιμία – ομόζυγο δρεπανοκυτταρική αναιμία -, μικροδρεπανοκκυταρική αναιμία. Για όλες τις παραπάνω παθήσεις απαιτείται ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω», β) άτομα με αιμορροφιλία Α, αιμορροφιλία Β, συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις. Για όλες τις παραπάνω παθήσεις απαιτείται ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω, γ) Άτομα με Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω
ΦΕΚ: 1271/Β’

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΚΩΦΩΣΗ – ΒΑΡΗΚΟΪΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: α) άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ηλικίας μέχρι και 18 ετών, καθώς και οι μεγαλύτεροι των 65 ετών, β) άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ηλικίας 19 -65 ετών που πάσχουν ταυτόχρονα με την κώφωση – βαρηκοΐα και από άλλη χρόνια σωματική, πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη, γ) άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, από 19 έως 25 ετών, που φοιτούν σε σχολεία, κατώτερες, μέσες ή ανώτερες τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές η σε σχολές
του ΟΑΕΔ ή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε μονάδες επαγγελματικής καταρτίσεως κ.λπ.
ΦΕΚ: 967/Β΄

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: Άτομα των οποίων πιστοποιείται η τυφλότητα με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω
ΦΕΚ 1189/Β

 

Πέραν των παραπάνω ρυθμίσεων, σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο:

 

α) Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δικαιούχοι του επιδόματος βρίσκονται εν ζωή θα πρέπει μία φορά το χρόνο κατόπιν σχετικής ειδοποίησης της αρμόδιας υπηρεσίας χορήγησης του επιδόματος να προσέρχονται με την ταυτότητά τους ή άλλο σχετικό έγγραφο στην ως άνω υπηρεσία. Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης η άλλου κωλύματος στην αρμόδια υπηρεσία θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να πραγματοποιείται επίσκεψη κοινωνικού λειτουργού.

β) Απουσία στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου επιφέρει διακοπή της οικονομικής ενίσχυσης.

γ) Οι αποφάσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου ΑμεΑ έχουν αναδρομική ισχύ για τη δυνατότητα αναδρομικής χορήγησης των επιδομάτων, σε όσους σήμερα δεν λαμβάνουν το επίδομα, ενώ έχουν κάνει σχετική αίτηση στις αρμόδιες προνοιακές υπηρεσίες και το επίδομά τους βρίσκεται σε αναστολή. Όσοι λαμβάνουν ήδη επίδομα των οποίων οι γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών ή οι ιατρικές γνωμάτευσης βρίσκονται σε ισχύ, εξακολουθούν να λαμβάνουν το επίδομα έως της λήξης αυτών.

 

newsitamea.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει στη δεύτερη έκδοση κοινωνικών ομολόγων EU SURE

Be the first to comment on "Το Νέο Κανονιστικό Πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!