Δήμος Αθηναίων: Πρόγραμμα Ένδεια 2013

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΕΙΑ 2013:  —  1) Αίτηση στη Λιοσίων 22, στο 2ο όροφο, στο Γενικό Πρωτόκολλο ή στα Σ.Ε.Δ. (Σημεία Εξυπηρέτησης  Δημότη) της περιοχής τους.

2)    Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και  Άδειας διαμονής.

3)    Εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος έτους από αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση οφειλών από τη Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση που δεν μπορεί να λάβει εκκαθαριστικό λόγω οφειλών.

4)    Αντίγραφο Ε9 ή Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται πως δεν έχει περιουσιακά στοιχεία στο όνομά του ( παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.2690/1999).

5)    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ζητείται  και αυτεπάγγελτα ).

6)    Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.

7)    Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από Δημόσια Υπηρεσία για το γνήσιο της υπογραφής, ότι  όλα τα στοιχεία που προσκομίζουν είναι αληθή.

8)    Συμβόλαιο σπιτιού ή απόδειξη ενοικίου και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν, λογαριασμός ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντος ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

 

Επιμέρους δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

1)    Κατάσταση ανεργίας: Αντίγραφο κάρτας ανεργίας και στην περίπτωση που επιδοτείται βεβαίωση ως επιδοτούμενος άνεργος.

2)    Δικαιούχοι επιδομάτων Πρόνοιας: Αναγνωριστική απόφαση χορήγησης επιδόματος.

3)    Προβλήματα Υγείας: Αντίγραφα πρόσφατων ιατρικών γνωματεύσεων από Δημόσιο φορέα.

Διευκρινίσεις

  • Όταν πρόκειται για άτομα που συμβιώνουν στην ίδια οικία, δικαίωμα αίτησης έχει ο ένας εξ΄αυτών.
  • Στην αίτηση να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία επικοινωνίας με τον αιτούντα για την κοινωνική έκθεση από τον κοινωνικό λειτουργό που είναι προαπαιτούμενη της διαδικασίας.
  • Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά  κριθούν απαραίτητα από τον κοινωνικό λειτουργό προς επιβεβαίωση και ενίσχυση του αιτήματος του εξυπηρετούμενου.

 

Αίτηση Πρόγραμμα Ένδεια 2013: Δήμος Αθηναίων

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!