Ευκαιρίες και προκλήσεις για το ECVET

Eυκαιρίες και προκλήσεις για το σύστημα μεταφοράς μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης (ECVET) –  Το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) είναι ένας από τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς που έχουν στόχο να αυξήσουν τη διαφάνεια των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

Στόχος του είναι να διευκολύνει τις μετακινήσεις σπουδαστών από ένα ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης σε ένα άλλο, εντός ή εκτός συνόρων.

Το ECVET, το οποίο αφορά τα προσόντα σε κάθε επίπεδο του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων (EQF):

  • επιτρέπει τη μεταφορά ενοτήτων/ψηφίδων μαθησιακών αποτελεσμάτων,
  • λειτουργεί μέσω συμπράξεων μεταξύ ιδρυμάτων και
  • καταργεί την ανάγκη εκ νέου αξιολόγησης των σπουδαστών που μετακινούνται από ένα ίδρυμα σε άλλο.

Ως προσόν νοείται ο συνδυασμός ενοτήτων/ψηφίδων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Όπου τα εθνικά συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης το επιτρέπουν, οι ενότητες/ψηφίδες μαθησιακών αποτελεσμάτων μπορούν να αναγνωρίζονται ανεξαρτήτως του πού και του πώς αποκτήθηκαν. Μπορούν να χρησιμοποιούνται στην αγορά εργασίας, καθώς και για την απόκτηση πλήρων προσόντων.

Οι χώρες εφαρμόζουν το ECVET κατόπιν σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με βάση τις προτεραιότητες πολιτικής τους και την ανάπτυξη των εθνικών συστημάτων προσόντων. Το Cedefop αναλύει τις εξελίξεις και δημοσιεύει κάθε χρόνο σχετική έκθεση, στην οποία περιλαμβάνονται αναλύσεις ανά χώρα.

Aναλυτικότερα:

http://europedirect.duth.gr

Κράτα το

Διαβάστε Επίσης  Εκπαίδευση και κατάρτιση: βασικές και ψηφιακές δεξιότητες απαραίτητες για την εκπαίδευση, την εργασία και τη ζωή

Be the first to comment on "Ευκαιρίες και προκλήσεις για το ECVET"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!