Η αναγκαιότητα αντιμετώπισης του έμφυλου χάσματος – Μέρος ΙΙ

Πως δημιουργεί το έμφυλο χάσμα τις διαφοροποιήσεις στην συμμετοχή στην επιχειρηματικότητα; Είναι ακόμη ένα σημαντικό ερώτημα, που δείχνει τις έμφυλες διαφοροποιήσεις στην συμμετοχή στην οικονομική σφαίρα:

Επιχειρηματικότητα

● Οι γυναίκες συγκεντρώνουν μικρότερες πιθανότητες από τους άνδρες να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και οι γυναίκες επιχειρηματίες συνεχίζουν να αποτελούν τη μειονότητα σε όλες τις χώρες.

● Οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες είναι σημαντικά μικρότερες και αντιπροσωπεύουν ολοένα και λιγότερο τους τομείς εντάσεως κεφαλαίου. Αυτοί καθώς και άλλοι παράγοντες τείνουν να οδηγούν σε μειωμένες πωλήσεις, κέρδη και παραγωγικότητα της εργασίας.

● Οι γυναίκες επιχειρηματίες στηρίζονται σε σημαντικά μικρότερο βαθμό από τους άνδρες στον επιχειρηματικό δανεισμό, τόσο για την εκκίνηση των δραστηριοτήτων τους όσο και για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

 

          Τι προτείνει ο Ο.Ο.Σ.Α μέσω της Έκθεσής του; Ποιες είναι οι πολιτικές-«κλειδιά» που θα πρέπει να ακολουθηθούν;

Δημόσιες πολιτικές

● Η αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των συγκεντρούμενων δεδομένων κατά φύλο και η βελτίωση της αξιολόγησης της δημόσιας πολιτικής.

● Η ενδυνάμωση της ικανότητας των κυβερνήσεων ώστε να εφαρμόζουν μία προσέγγιση που ανταποκρίνεται στις διαφοροποιήσεις κατά φύλο, μέσω του δημόσιου οικονομικού κύκλου διαχείρισης και της βελτίωσης των αξιολογήσεων αντίκτυπου κατά φύλο.

● Η μεταρρύθμιση των νομικών πλαισίων και η διασφάλιση ότι η εφαρμογή τους απομακρύνει τα εμπόδια επίτευξης της ισότητας κατά φύλο, η απαγόρευση και η αντιμετώπιση όλων των μορφών διακρίσεων, των διακρίσεων σε αμοιβές και μισθούς, την υποστήριξη και ενδυνάμωση της αντίληψης περί ίσης πληρωμής για εργασία ίσης αξίας, και η παροχή οικονομικής υποστήριξης και κινήτρων για τα άτομα, τις οικογένειες και τις κοινότητες ώστε να μεταστραφούν οι στάσεις που ενισχύουν τις διακρίσεις.

● Οι χώρες θα πρέπει να θέσουν ρεαλιστικούς στόχους για τις γυναίκες σε θέσεις ανώτερης διοίκησης στον δημόσιο τομέα.

Εκπαίδευση

● Η αύξηση του ενδιαφέροντος των κοριτσιών στα μαθηματικά και τις επιστήμες και των αγοριών στην ανάγνωση στις χώρες-μέλη του Ο.Ο.Σ.Α, μέσω της απομάκρυνσης της έμφυλης μεροληψίας στα προγράμματα εκμάθησης, και την ευαισθητοποίηση για τις πιθανές συνέπειες των «αντρικών» και «γυναικείων» επιλογών στους τομείς σπουδών στην πορεία της καριέρας και τα μελλοντικά εισοδήματά τους.

● Η αξιοποίηση της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας ώστε να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές επιστημών, τεχνολογίας και μαθηματικών (STEM) ώστε να απασχοληθούν σε επιστημονικά πεδία.

● Να καταστούν τα σχολεία ασφαλέστερα και πιο προσιτά οικονομικά για τα κορίτσια των αναπτυσσόμενων χωρών.

Απασχόληση

● Η παροχή οικονομικής και ποιοτικής φροντίδας των παιδιών για όλους τους γονείς καθώς και η αμειβόμενη άδεια μητρότητας για τις μητέρες που εργάζονται. Η ενθάρρυνση της ολοένα και πιο ισότιμης διαμοίρασης της γονικής άδειας.

● Η απομάκρυνση των αντικινήτρων για αμειβόμενη εργασία που δημιουργείται από την υψηλή φορολογία και τα συστήματα επιδομάτων (σημείωση socialpolicy.gr – σε αυτό το σημείο θα διαφωνήσουμε, τα επιδόματα δεν θεωρούμε ότι αποτελούν αντικίνητρο για όποιον άνεργο επιθυμεί να εργαστεί..), και η διασφάλιση ότι η εργασία είναι πράγματι αμειβόμενη και για τους δύο γονείς..

● Η μέριμνα για το γκρέμισμα των πολιτιστικών φραγμών και την απομάκρυνση των στερεοτύπων σχετικά με το ρόλο των γυναικών στην κοινωνία, την επιχειρηματικότητα και το δημόσιο τομέα.

● Οι χώρες θα πρέπει να θέσουν στόχους και να εφαρμόσουν μέτρα ώστε να παρακολουθηθεί η πρόοδος στην γυναικεία εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών (listed companies).

 

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Σημείωμα Πολιτικής για τις Στεγαστικές Συνθήκες των παιδιών στην Ε.Ε

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!