Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος εξ’ αποστάσεως

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο του έργου «Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking –BECENET» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο του Smolyan στη Βουλγαρία, υλοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης εξ’ αποστάσεως, για νέους, ανέργους και γυναίκες που ενδιαφέρονται ν’ αναπτύξουν επιχειρηματική δράση.

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει ως αντικείμενο την παροχή γνώσεων/πληροφόρησης στον τομέα της “Πράσινης” Επιχειρηματικότητας, με τίτλο «Τουριστική και Πράσινη Επιχερηματικότητα- καλές και κακές πρακτικές από την εμπειρία του INTERREG» και περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1. Πράσινη επιχειρηματικότητα- τουρισμός και περιβάλλον

2. «Πράσινη» χρηματοδότηση

3. Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα (EU Ecolabel)

4. Θεσμικό πλαίσιο

Η οργάνωση των διαδικτυακών μαθημάτων μπορεί να ακολουθεί το μοντέλο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης ή το μοντέλο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είτε συνδυασμό των δύο, ενώ το παραπάνω Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εντός του προσεχούς Σεπτεμβρίου 2013.

Το ιδανικό προφίλ των υποψηφίων εκπαιδευομένων θα πρέπει κατά προτεραιότητα να είναι :

ü Οι άνεργοι, γυναίκες, νέοι, με επιχειρηματικό υπόβαθρο.

ü Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. λύκειο) ή ακόμη καλύτερα τουλάχιστον μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ)

ü Θα πρέπει να είναι σε θέση και διαθέσιμοι να παραστούν στις εγκαταστάσεις υλοποίησης της κατάρτισης τουλάχιστον 2 (δύο) φορές την εβδομάδα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος (Κέντρο Εκπαίδευσης, Επιχειρηματικότητας και Διασυνοριακών πρωτοβουλιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, πρώην Δημοτικό Σχολείο Αρίστηνου)

ü Θα πρέπει να έχουν δυνατότητα μελέτης και συμμετοχής στις online δραστηριότητες ίσως τουλάχιστον 10 (δέκα) ώρες την εβδομάδα (ο ακριβής αριθμός των ωρών θα κριθεί από τον τελικό αριθμό των δια ζώσης συναντήσεων)

ü Θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον στοιχειώδη ή ακόμη καλύτερα τουλάχιστον καλή γνώση και εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τη χρήση του διαδικτύου

ü Θα προτιμηθούν οι έχοντες γνώσεις αγγλικής γλώσσας

Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και να στείλουν την Αίτηση (.doc)τους, έως τις 06/09/2013, στο e-mail mka@alexpolis.gr και D.Rossakis@eurotec.com.gr. Πληροφορίες: Μαριάννα Καδόγλου, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2551350175.

Για την καλύτερη ενημέρωση των υποψηφίων θα οργανωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου διήμερο ενημέρωσης.

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε Επίσης  Για πρώτη φορά επιστημονικά στοιχεία για την ευημερία των παιδιών στα χρόνια της λιτότητας και μετά

Be the first to comment on "Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος εξ’ αποστάσεως"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!