Ευρωπαϊκή εβδομάδα για την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας

 

Ευρωπαϊκή εβδομάδα για την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίαςΗ Ευρωπαϊκή εβδομάδα για την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση ευαισθητοποίησης στο είδος της και είναι αφιερωμένη στη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και υγείας στους ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας. Η Εβδομάδα θα διαρκέσει από τις 21 έως τις 25 Οκτωβρίου και τελεί υπό τον συντονισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), τη δε υλοποίηση των εκδηλώσεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και όχι μόνο, έχουν αναλάβει οι εταίροι του.

Η Ευρωπαϊκή εβδομάδα επικεντρώνεται στη διάδοση των βασικών μηνυμάτων της τρέχουσας εκστρατείας για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας με τίτλο «Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων». Ως βασική πλατφόρμα συντονισμού των δραστηριοτήτων της εκστρατείας, η Εβδομάδα περιλαμβάνει πολυάριθμες εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίες επισημαίνουν τα οφέλη του ισχυρού επιτελικού ρόλου της διοίκησης σε συνδυασμό με τη συμμετοχή των εργαζομένων.

Η Δρ Christa Sedlatschek, διευθύντρια του EU-OSHA, υπογραμμίζει ότι «τα πλέον αποδοτικά αποτελέσματα στη διαχείριση και στη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας μιας επιχείρησης προκύπτουν όταν οι εργαζόμενοι και οι αντιπρόσωποί τους συμμετέχουν ενεργά στη διοίκηση — η καλή ηγεσία από μόνη της δεν αρκεί. Η εφαρμογή τεκμηριωμένης πολιτικής επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας είναι 10 φορές πιθανότερη σε επιχειρήσεις με υψηλή συμμετοχή των εργαζομένων σε συνδυασμό με υψηλό επίπεδο δέσμευσης από την πλευρά της διοίκησης. Τα οφέλη μιας τέτοιας προσέγγισης είναι τεράστια και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων χαμηλότερες λειτουργικές δαπάνες και αυξημένη παραγωγικότητα, λιγότερα ατυχήματα και βελτιωμένο επίπεδο πρόληψης και ελέγχου των κινδύνων στον χώρο εργασίας».

Οι δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας έχουν ως στόχο αφενός να παρακινήσουν τη διοίκηση να λάβει δραστήρια μέτρα για τη μείωση των κινδύνων και, αφετέρου, να ενθαρρύνουν τους εργαζομένους, τους αντιπροσώπους τους και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργαστούν με τη διοίκηση για τη μείωση των κινδύνων. Οι εστιακοί πόλοι του EU-OSHA και οι εταίροι της εκστρατείας συνδράμουν τον συντονισμό της Εβδομάδας και τη διοργάνωση των εκδηλώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο ειδικά σχεδιασμένος δικτυακός τόπος της εκστρατείας παρέχει ένα ευρύ φάσμα πρακτικών εργαλείων τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν το επίπεδο διαχείρισης και συμμετοχής των εργαζομένων σε θέματα ΕΥΑ στον χώρο εργασίας.

Ενδεικτικά αναφέρεται μια σειρά προληπτικών μέτρων, όπως κατάλογοι ελέγχων, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από τη διοίκηση όσο και από τους εργαζόμενους στους τομείς των κατασκευών, της υγείας, των ξενοδοχείων, των εστιατορίων και της τροφοδοσίας.

Επιπλέον, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι μπορούν να αντλήσουν έμπνευση από τις μελέτες περιπτώσεων του EU-OSHA, οι οποίες καταγράφουν άκρως αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αποτελεσματικής διαχείρισης ζητημάτων ασφάλειας και υγείας. Οι μελέτες περιπτώσεων καλύπτουν μεγάλο εύρος κλάδων και οικονομικών δραστηριοτήτων και αποθηκεύονται σε μια επιγραμμική βάση δεδομένων με δυνατότητα εύκολης αναζήτησης.

Τέλος, η εργαλειοθήκη της εκστρατείας ΕΑΥ παρέχει ιδέες και παραδείγματα για αποτελεσματικότερη διάδοση των μηνυμάτων της εκστρατείας.

https://osha.europa.eu/el

Διαβάστε Επίσης  Ανασκόπηση εξελίξεων στην απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις στην Ευρώπη: κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη

Be the first to comment on "Ευρωπαϊκή εβδομάδα για την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!