10.000 ευρώ σε 2.000 άνεργους έως 35 ετών για τη δική τους επιχείρηση

Επιταγή 10.000€ για ίδρυση επιχειρήσεων

«Επιταγή» 10.000 ευρώ θα λάβουν 2.000 άνεργοι έως 35 ετών, προκειμένου να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα με έμφαση στην καινοτομία», το οποίο αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων.

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε τελικό στάδιο, καθώς απομένει μόνο η έκδοση της κοινή υπουργικής απόφασης από τους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας.

Η δράση αυτή, προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, δίνει προτεραιότητα στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και παρουσία τους, σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.

Καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες

Καινοτομία ορίζεται ως «η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή και παροχή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εμπορικής εφαρμογής».

Εναλλακτικά μπορεί να ορισθεί ότι η καινοτομία συνίσταται στην παραγωγή, την αφομοίωση και την εκμετάλλευση των νέων επιτευγμάτων ή ιδεών στον οικονομικό και τον κοινωνικό τομέα.

Ενδεικτικά, τέτοιες καινοτόμες δράσεις είναι:

  • Η παρασκευή προϊόντων και υπηρεσιών με νέες πρώτες ύλες
  • Η χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών
  • Ο ψηφιακός χειρισμός προϊόντων
  • Η εφαρμογή νέων εφαρμογών προγραμμάτων και πολυμέσων.

Επιπλέον ως καινοτόμες ιδέες αναφέρονται οι τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, συστήματα ολικής διαχείρισης απορριμμάτων ή αποβλήτων, ανακύκλωση, ενσωμάτωση «πράσινων» τεχνολογιών στην παραγωγή/ παροχή υπηρεσιών, τεχνολογίες μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, προϊόντα βιοτεχνολογίας, προϊόντα για την προστασία του περιβάλλοντος, εισαγωγή μεθόδων που στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη της παραγωγής, ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για καινοτόμες εφαρμογές, ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξομοίωσης και μοντελοποίησης, εξ” αποστάσεως συντήρηση λογισμικού και παροχή συμβουλών, εφαρμογές τηλεματικής και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης κ.λπ.

Επιδότηση και διάρκεια
Η διάρκεια της επιχορήγησης ανέρχεται σε 12 μήνες, ενώ το ποσό της επιχορήγησης αγγίζει τα 10.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο, από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ενώ συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά μέντορινγκ, δηλαδή πρόγραμμα καθοδήγησης συμβουλευτικής υποστήριξης.

Δικαιούχοι
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άνεργοι από 18 έως 35 ετών, ενώ θα πρέπει να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Ακόμη, θα πρέπει να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Επίσης, οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, ενώ η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μετά.

Μετά την έκδοση της ΚΥΑ και την προκήρυξη του προγράμματος από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική σελίδα www.oaed.gr, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος.

ΠΗΓΗ: ‘Εθνος

Κράτα το

Διαβάστε Επίσης  Εγγυήσεις για τη Νεολαία: οι χώρες της ΕΕ να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές τους

Be the first to comment on "10.000 ευρώ σε 2.000 άνεργους έως 35 ετών για τη δική τους επιχείρηση"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!