Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Κοινωνική Προστασία και κατώτατα όρια κοινωνικής προστασίας

Peshawar, Pakistan, Afghanistan refugee father and kid

H πρόσβαση σε επαρκή κοινωνική προστασία αναγνωρίζεται από τα Διεθνή πρότυπα εργασίας και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως θεμελιώδες δικαίωμα. Θεωρείται, επίσης, ότι επιτελεί καθοριστικό ρόλο για την προώθηση της ανθρώπινης ευημερίας και της κοινωνικής συναίνεσης σε ευρεία κλίμακα, και επιπρόσθετα ευνοεί και αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της δίκαιης ανάπτυξης, της κοινωνικής σταθερότητας και των οικονομικών επιδόσεων, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα 

Σήμερα, μόλις το 20 τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού έχει επαρκή κάλυψη κοινωνικής ασφάλειας, και περισσότεροι από τους μισούς δεν έχουν καμία απολύτως κάλυψη. Αντιμετωπίζουν κινδύνους στον χώρο εργασίας τους και βιώνουν τον αντίκτυπο των ανεπαρκών ή ανύπαρκτων συντάξεων και ασφαλιστικής κάλυψης υγείας. Η κατάσταση αντικατοπτρίζει την ανισορροπία των επιπέδων οικονομικής ανάπτυξης, με λιγότερο από το 10 τοις εκατό των εργαζομένων στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες να καλύπτονται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Στις χώρες μεσαίου εισοδήματος, το επίπεδο κάλυψης κυμαίνεται μεταξύ του 20 έως 60 τοις εκατό, ενώ στις περισσότερες βιομηχανικές χώρες, βρίσκεται κοντά στο 100 τοις εκατό. 

Η Κοινωνική Προστασία αποτελεί έναν από τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους της Ατζέντας της Αξιοπρεπούς Εργασίας που καθορίζει τον πυρήνα των βασικών ενεργειών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Από την χρονολογία ίδρυσής της το 1919, η ΔΟΕ έχει προωθήσει ενεργά πολιτικές και έχει παράσχει στα κράτη μέλη της εργαλεία και βοήθεια με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση της κάλυψης κοινωνικής προστασίας σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της εργασιακής ασφάλειας. Η ΔΟΕ έχει θέσει τρεις κύριους στόχους που αντικατοπτρίζουν τις τρεις κύριες διαστάσεις της κοινωνικής προστασίας:

  • Η επέκταση της κάλυψης και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.
  • Προώθηση της προστασίας της εργασίας, η οποία περιλαμβάνει ως άξονες τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των μισθών, του χρόνου εργασίας και της επαγγελματικής ασφάλειας και υγιεινής, που αποτελούν βασικές συνιστώσες της αξιοπρεπούς εργασίας
  • Ειδικά προγράμματα και δράσεις για την προστασία των ευάλωτων ομάδων όπως οι εργαζόμενοι-μετανάστες και οι οικογένειές τους, καθώς και για τους εργαζόμενους στην άτυπη οικονομία.

Η πρωτοβουλία των Κατώτατων Ορίων Κοινωνικής Προστασίας

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διασφάλισης της κοινωνικής προστασίας για όλους, το Σύστημα του Συμβουλίου των Ανώτατων Διευθυντών των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό (UNCEB) υιοθέτησε, τον Απρίλιο του 2009μ την Πρωτοβουλία των Κατώτατων Ορίων Κοινωνικής Προστασίας , ως μία από τις εννέα κοινές πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Στην πρωτοβουλία αυτή ηγείται το Διεθνές Γραφείο Εργασίας σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας περιλαμβάνοντας μια ομάδα 17 συνεργατών-φορέων, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών καθώς και διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Η προσέγγιση των Κατώτατων Ορίων Κοινωνικής Προστασίας προωθεί την πρόσβαση σε βασικές κοινωνικές μεταβιβάσεις και κοινωνικές υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, της ύδρευσης και της αποχέτευσης, της εκπαίδευσης, των τροφίμων, της στέγασης, και πληροφοριών ζωτικής σημασίας. Τονίζει την ανάγκη να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες, συνεκτικές και συντονισμένες πολιτικές κοινωνικής προστασίας και απασχόλησης για την εξασφάλιση των υπηρεσιών και των κοινωνικών μεταβιβάσεων σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες. 

Πηγή: http://www.ilo.org

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Ορισμοί συστήματος κοινωνικής προστασίας

There is one comment

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!