Ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής

Ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής σχετίζεται άμεσα με την οικονομική, κοινωνική και πολιτική σφαίρα. Η αναζήτηση για τον συντονισμό και τη συνοχή των πολιτικών θα πρέπει να πραγματοποιείται βάσει του γεγονότος ότι οι επικρατούντες ιδέες σχετικά με την κοινωνική πολιτική και της σχέσης της με την ανάπτυξη έχουν αλλάξει διαχρονικά, καταδεικνύοντας παράλληλα την δυσκολία εξεύρεσης των πλέον ξεκάθαρων προσεγγίσεων αναφορικά με τις κοινωνικές επενδύσεις, την μείωση της φτώχειας και την ισονομία. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής των κοινωνικών πολιτικών – που έχουν ήδη υποστεί θεμελιώδεις αλλαγές στα μέσα σχεδιασμού τους – είναι εξαιρετικά ανησυχητικό σε όρους όξυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων και ευημερίας των ατόμων στις σύγχρονες κοινωνίες.

Η κοινωνική πολιτική αναφέρεται πρωταρχικά στις κατευθυντήριες γραμμές και παρεμβάσεις για την αλλαγή, την διατήρηση ή την δημιουργία συνθηκών διαβίωσης που προάγουν την ανθρώπινη ευημερία. Η κοινωνική πολιτική αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της στέγασης, της απασχόλησης και της διατροφικής επάρκειας για όλους τους ανθρώπους. Η κοινωνική πολιτική αποτελεί μέρος της δημόσιας πολιτικής – παράλληλα όμως η δημόσια πολιτική υπερβαίνει την σφαίρα της κοινωνικής πολιτικής περιλαμβάνοντας την οικονομική πολιτική, την βιομηχανική πολιτική, την κοινωνική πολιτική κ.ο.κ. Οι οριστικές απαντήσεις στα ζητήματα της φτώχειας και των ανισοτήτων πολύ πιθανόν δεν θα «προσεγγιστούν με απόλυτο τρόπο», έτσι είναι σημαντικό να επωφεληθούμε των ευκαιριών για πειραματισμό, καινοτομία και εκμάθηση αναφορικά με τις διαθέσιμες προσεγγίσεις της κοινωνικής ανάπτυξης.

(Απλουστεύοντας), η κοινωνική πολιτική αποτελεί το τμήμα της δημόσιας πολιτικής που επιλαμβάνεται των κοινωνικών ζητημάτων. Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Malcolm Wiener του Πανεπιστημίου Harvard περιγράφει την κοινωνική πολιτική “ως την δημόσια πολιτική και πρακτική στους τομείς της φροντίδας υγείας, των κοινωνικών υπηρεσιών, της ποινικής δικαιοσύνης, της ανισότητας, της εκπαίδευσης και της εργασίας (Rittel & Webber, 1973)”. Η Κοινωνική Πολιτική αποτελεί επίσης ένα διακριτό ακαδημαϊκό πεδίο που εστιάζει στην συστηματική αξιολόγηση των κοινωνιακών απαντήσεων στις κοινωνικές ανάγκες.

Ειδικότερα, ασχολείται λεπτομερώς με τα ζητήματα πολιτικής και διοίκησης των κοινωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβάνοντας πολιτικές υγείας, πολιτικές στέγασης, αναδιανομής του εισοδήματος, εκπαίδευσης, και κοινωνικής εργασίας, ανάγκες και ζητήματα που επηρεάζουν τους χρήστες των υπηρεσιών – φτώχεια, γήρας, αναπηρία, οικογενειακή πολιτική και

  • Στον σχεδιασμό της παρεχόμενης πρόνοιας

Η κοινωνική πολιτική βοηθά σημαντικά τις κοινότητες να βελτιώσουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:

  • Ποιότητα Ζωής
  • Εκπαίδευση
  • Ιδιότητα του Πολίτη
  • Πολιτισμός
  • Εισόδημα
  • Οικονομικές συνθήκες

__________

Πηγή: José G. Vargas-Hernández, M.B.A;Ph.D, Mohammad Reza Noruzi, EMBA, PhD Student, Farhad Nezhad Haj Ali Irani, PhD (Corresponding Author) , What is Policy, Social Policy and Social Policy Changing, International Journal of Business and Social Science Vol. 2 No. 10; June 2011

 

Διαβάστε Επίσης  20 Νοεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Be the first to comment on "Ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!