Πρόγραμμα GRUNDTVIG: Εκπαίδευση Ενηλίκων Και ‘Αλλες Εκπαιδευτικές Οδοί

Μέσω του Προγράμματος Grundtvig η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχορηγεί δράσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, της ποιότητας, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής διάστασης σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης ενηλίκων. Το Πρόγραμμα Grundtvig απευθύνεται σε κάθε ίδρυμα /οργανισμό που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων (ανεξαρτήτως αν ανήκει στην τυπική, μη τυπική ή άτυπη εκπαίδευση), καθώς και στο προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GRUNDTVIG 

Ειδικοί Στόχοι

  • Ανταπόκριση στην εκπαιδευτική πρόκληση του γηράσκοντος πληθυσμού της Ευρώπης.
  • Παροχή μαθησιακών ευκαιριών σε ενήλικες για βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.

 Επιχειρησιακοί Στόχοι

  • Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας σε προγράμματα κινητικότητας σε όλη την Ευρώπη, για άτομα που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων και αύξηση της συμμετοχής τους, με στόχο την κινητικότητα τουλάχιστον 7.000 ατόμων ανά έτος μέχρι το 2013
  • Βελτίωση της ποιότητας και αύξηση του αριθμού των συμπράξεων μεταξύ οργανισμών που συμμετέχουν στην εκπαίδευση ενηλίκων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
  • Υποστήριξη προς άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικής περιθωριοποίησης, ιδιαίτερα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και σε όσους εγκατέλειψαν τις σπουδές τους χωρίς να κατορθώσουν να αποκτήσουν τα βασικά εφόδια, με απώτερο στόχο να τους δοθούν εναλλακτικές ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση ενηλίκων.
  • Διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων και μεταφορά τους, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς εμπειρίας από μια συμμετέχουσα χώρα σε μια άλλη.
  • Υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών και πρακτικών στη δια βίου μάθηση, μέσω των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ICT).
  • Βελτίωση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και της διοίκησης των οργανισμών που παρέχουν εκπαίδευση ενηλίκων.

ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GRUNDTVIG

Το Πρόγραμμα Grundtvig περιλαμβάνει:

  •  κεντρικές δράσεις, για τις οποίες η επιλογή των αιτήσεων και η διαχείριση των εγκεκριμένων σχεδίων γίνεται από την Education, Audiovisual & Culture Executive Agency της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
  •  αποκεντρωμένες δράσεις, για τις οποίες η επιλογή των αιτήσεων και η διοικητική και οικονομική διαχείριση γίνεται από τις αρμόδιες Εθνικές Μονάδες κάθε χώρας.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ GRUNDTVIG 

 

________

 

ΠΗΓΗ: iky.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Εγγυήσεις για τη Νεολαία: οι χώρες της ΕΕ να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές τους

Be the first to comment on "Πρόγραμμα GRUNDTVIG: Εκπαίδευση Ενηλίκων Και ‘Αλλες Εκπαιδευτικές Οδοί"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!