Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης-Σαμοθράκης

τοπικό-σχέδιο-για-την-απασχόληση-στους-δήμους-αλεξανδρούπολης-θράκηςΣτα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης-Σαμοθράκης» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ, ανακοινώνει την έναρξη της εν λόγω Πράξης.

 

1. Στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης:
Η προώθηση στην απασχόληση 100 ανέργων ή νέων επιστημόνων ή ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης, με απώτερο στόχο την επαγγελματική τους ένταξη. Περιλαμβάνει ένα πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων ενεργειών και υπηρεσιών που ως στόχο έχουν την ολοκληρωμένη εξατομικευμένη υποστήριξη και προετοιμασία των ωφελούμενων για την προώθηση τους στην απασχόληση στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης.

20 άτομα θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενες μονάδες που δραστηριοποιούνται στο λιμένα της Αλεξανδρούπολης
25 άτομα θα υποστηριχθούν στη σύσταση ατομικών ή άλλων επιχειρήσεων, που θα δραστηριοποιούνται ως:

 •      Συνοδοί–οδηγοί σε δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού
 •      Εκπαιδευτές σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 •      Παροχή τεχνικών υπηρεσιών– επιδιορθώσεων– συντήρησης κτιρίων

55 ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε 8 συνολικά Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις με τα εξής αντικείμενα δραστηριότητας:

 •      Καθαριότητα
 •      Μικρές τεχνικές εργασίες
 •      Διαμόρφωση– συντήρηση- ανάπλαση εξωτερικών χώρων και χώρων πρασίνου
 •      Υπηρεσίες υποδοχής, ενημέρωσης και ξενάγησης επισκεπτών/ τουριστών

 

2. Οφέλη από τη συμμετοχή στην Πράξη:
Οι συμμετέχοντες στο Σχέδιο Δράσης θα ωφεληθούν ποικιλοτρόπως, καθώς:

 •   Θα δεχτούν Εξατομικευμένη Συμβουλευτική στήριξη ανάλογα με τους στόχους του καθενός (έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή απασχόληση με τοποθέτηση σε ήδη υφιστάμενη θέση).
 •   Θα συμμετάσχουν σε ένα τουλάχιστον από τα προγράμματα κατάρτισης που περιλαμβάνονται στην πράξη.
 •   Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα (5,00 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης- στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές) για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης.
 •   Θα λάβουν πληροφόρηση και εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη μέσω των θεματικών εργαστηρίων που θα συμμετάσχουν.
 •   Θα δεχθούν επιστημονική υποστήριξη τόσο για την αξιοποίηση της νέας επιχειρηματικότητας όσο και για την απορρόφηση σε νέες θέσεις εργασίας.
 •   Θα απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας επιχειρήσεων αξιοποιώντας μάλιστα για τους νέους κάτω των 25 ετών τη δυνατότητα του άρθρου 43 του νόμου 3986/2011 για απόκτησης    εργασιακής εμπειρίας ή θα ξεκινήσουν ατομική και συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα ιδρύοντας είτε Ατομικές Επιχειρήσεις, είτε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

 

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.evroschamber.gr

Διαβάστε Επίσης  Νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με 100% επιδότηση για 3.000 ανέργους 18-30 ετών

Be the first to comment on "Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης-Σαμοθράκης"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!