Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα: Αναλυτική Ενημέρωση

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα: Αναλυτική Ενημέρωση

Η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών καθορίστηκαν από την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού υπ’ Αριθ. 2/19525/0026 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 21η Φεβρουαρίου 2013

Η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, έχουν καθοριστεί ως ακολούθως:

 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, μεριμνά για τη μεταβίβαση, στην αρχή κάθε έτους, των αναγκαίων πιστώσεων στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικών Ελέγχων (Υ.Δ.Ε.) νομών και νομαρχιών, οι ποίες ορίζονται προς τούτο δευτερεύοντες διατάκτες.

2. Η οικεία Υ.Δ.Ε. μετά τη μεταβίβαση της πίστωσης εκδίδει τη σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται ολόκληρο το ποσό των μεταβιβαζόμενων πιστώσεων.

3.α. Οι δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος υποβάλλουν σχετική αίτηση − υπεύθυνη δήλωση η οποία, μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσής της, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (Παράρτημα «Α» της Κοινής Υπουργικής Απόφασης).

β. Οι αιτήσεις των δικαιούχων, στις οποίες αναφέρονται όλα τα στοιχεία της περ. (iii), της παρ. 2α της ενότητας Β, μαζί με τα δικαιολογητικά των παρ. 5−10 της ίδιας ενότητας, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής.

γ. Η ανωτέρω Διεύθυνση συντάσσει την κατάσταση πληρωμής δαπάνης της επόμενης ενότητας (παρ. 2α), ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προωθεί στην Υ.Δ.Ε. της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου για την έκδοση του σχετικού Χρηματικού Εντάλματος.

δ. Στις περιπτώσεις όπου δικαιούχος του επιδόματος είναι ο ίδιος ο φοιτητής, αρμόδια είναι η Υ.Δ.Ε. του νομού στον οποίο εδρεύει το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

 

Η Κοινή υπουργική απόφαση:

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Στα παρακάτω 3 επισυναπτόμενα αρχεία μπορείτε να ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και να «κατεβάσετε» την απαιτούμενη αίτηση.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για το Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών

 

Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση χορήγησης φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος

 

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2020: η εργασία στον ψηφιακό κόσμο

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!