Επιδοτούμενη Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας

Στόχος των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η πιστοποίησή τους από αναγνωρισμένους φορείς, με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων.

Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων
  • Επεξεργασία κειμένου
  • Υπολογιστικά φύλλα
  • Χρήση διαδικτύου
  • Δημιουργία βάσεων δεδομένων και παρουσιάσεων.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι, όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων, που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι ΑΕΙ & ΤΕΙ που λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στον ΟΑΕΔ, θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια και α να είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο επιμελητήριο β) να βεβαιώνουν την ανεργία τους με υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86

Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης:

Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 2 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης ή 3 ευρώ μικτά, εάν ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού. Το επίδομα καταβάλλεται μετά από την ολοκλήρωση της κατάρτισης και την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 100 ωρών.

Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν τα άτομα που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες ωφελούμενων:

  • Νέοι/ες
  • Γυναίκες
  • Μακροχρόνια άνεργοι/ες
  • Άτομα που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (όπως άτομα με αναπηρία, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες,αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικούς, ανήλικους παραβάτες, φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, άστεγους, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες) 

Που υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :

στις κατά τόπους Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης και τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ
στα Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα και έχουν αναρτηθεί στη σελίδα http://www.eye-ekt.gr

Προγραμματισμός

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για αιτήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.eye-ekt.gr, www.ypakp.gr

Διαβάστε Επίσης  Mental Health Matters through Restorative Art (MHM) | Α' Newsletter

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!