Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ασπροπύργου

O Δήμος Ασπροπύργου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ασπροπύργου. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στις επόμενες εκπαιδευτικές περιόδους, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ασπροπύργου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 1.  ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Α2-Β1) 25 ώρες
 2.  ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (Α2) 25 ώρες
 3.  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (Α1-Α2) 25 ώρες
 4.  ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (Α1-Α2) 25 ώρες
 5.  ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (Α1-Α2) 25 ώρες
 6.  ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (Α1-Α2) 25 ώρες
 7.  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ- ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 50 ώρες
 8.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 50 ώρες
 9.  ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 50 ώρες
 10.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 25 ώρες
 11.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 50 ώρες
 12.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 50 ώρες
 13.  ΑΣΤΙΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ 25 ώρες
 14.  ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 25 ώρες
 15.  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 25 ώρες
 16.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ 25 ώρες
 17.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 25 ώρες
 18.  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 25 ώρες
 19.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΑ 25 ώρες
 20.  ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) 50 ώρες
 21.  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 50 ώρες
 22.  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 25 ώρες
 23.  ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 25 ώρες

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης καθώς και ένα φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι συνεπείς στις επιλογές τους και να τηρήσουν τους όρους της αίτησής τους.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε εργάσιμες ημέρες και ώρες:
1. Στον κ. Μιχάλη Λιόση, Δημαρχείο Ασπροπύργου 1ος όροφος, τηλ. 2132006530,

2. Στην κ. Παπιδά Ελευθερία , Δημαρχείο Ασπροπύργου 1ος όροφος,
τηλ. 21320065300 κάθε Τετάρτη ώρες 11:00-15:00.
email: kdvma@aspropyrgos.gr

Για πληροφορίες σχετικές με τις δράσεις του ΚΔΒΜ Ασπροπύργου, μπορείτε επίσης να ανατρέχετε στο site του ΚΔΒΜ Ασπροπύργου στην ηλεκτρονική διεύθυνση kdvmaspropyrgou.gmail.com

Δηλώσεις συμμετοχής για τον πρώτο κύκλο μέχρι 31/01/2014. Έπειτα, το δικαίωμα για νέες αιτήσεις θα παραμείνει ανοιχτό και θα πραγματοποιείται έναρξη τμημάτων κάθε φορά που συμπληρώνεται επαρκής αριθμός αιτήσεων.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Αίτηση Συμμετοχής

 

Δήμος Ασπροπύργου

 

Διαβάστε Επίσης  Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

Be the first to comment on "Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ασπροπύργου"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!