Πειραματική Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Ηράκλειο Κρήτης

Ο ΟΑΕΔ πρόκειται να λειτουργήσει άμεσα, στο Ηράκλειο Κρήτης, Πειραματική Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης με το Δυικό σύστημα Εκπαίδευσης (Μαθητεία) σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και με μεγάλες τουριστικές μονάδες, στην ειδικότητα Τεχνίτης/τρια Εστιατορίου – Επισιτισμού , σύμφωνα με την υπ’ άριθμ 2694/54/12.11.2013 Απόφαση Δ.Σ ΟΑΕΔ και το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε  νέους και νέες που κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου και έχουν γεννηθεί τα έτη 1993 έως 1995, προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Επιθυμητό προσόν η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά), που θα πιστοποιείται με επίσημο τίτλο σπουδών (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή αντίστοιχα Ξένων Ιδρυμάτων).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με courier το συνημμένο Έντυπο Αίτησης συμπληρωμένο καθώς και Βιογραφικό Σημείωμα από Παρασκευή 10/01/2014 έως Τετάρτη 15/01/2014 στην διεύθυνση Ε.Π.Α.Σ Ηρακλείου Κρήτης Χριστ. Ξυλούρη 64 Τ.Κ. 71304 Υπόψη Διευθυντή κ.Φασουλάκη.

Στην συνέχεια η Σχολή θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους προκειμένου να οριστεί συνέντευξη στο Γραφείο Διασύνδεσης της Ε.Π.ΑΣ Ηρακλείου Κρήτης, από στελέχη του Ο.Α.Ε.Δ. και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με σκοπό να διερευνηθούν οι κλίσεις και τα προσόντα των υποψηφίων, σε συνάφεια με την ειδικότητα και να υποδειχθούν οι υποψήφιοι σε κατάλληλες επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα για την σύναψη Συμφωνητικού Μαθητείας, εφόσον ολοκληρωθεί η επιλογή από την επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια όπως: να είναι Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων, να είναι μέλη του  Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου  και να διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές, εξοπλισμό και προσωπικό για την παροχή ποιοτικής κατάρτισης (Μαθητείας) στον χώρο της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα κριτήρια συμμετοχής στο τηλ. 210-6419036, κα Χλωρού Μαρία, Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Προϋπόθεση εισαγωγής και εγγραφής στην παραπάνω ειδικότητα της Π.Σ.Ε.Κ. είναι ο/η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α να προσκομίσει, εφόσον γίνει αποδεκτός/ή από την επιχείρηση, Βεβαίωση Αποδοχής για την πραγματοποίηση της Μαθητείας υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της παρούσας Πειραματικής Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι τριετούς φοίτησης, στηριζόμενο στο Δυικό Σύστημα Εκπαίδευσης, και περιλαμβάνει σε όλα τα έτη:

(α) ενδοσχολική εκπαίδευση διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών κατ’ έτος , η οποία θα γίνεται κατά τη διάρκεια της χαμηλής τουριστικής περιόδου και

(β) «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διάρκειας οκτώ (8) μηνών κατ’ έτος η οποία θα υλοποιείται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, κατά τη διάρκεια της υψηλής τουριστικής περιόδου.

Οι καταρτιζόμενοι κατά την περίοδο της Μαθητείας θα αμείβονται από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10186/Δ5.12 /9-4-13 KYA των Υπουργείων Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Αίτηση

 

Διαβάστε Επίσης  Νέο Πρόγραμμα από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης

Be the first to comment on "Πειραματική Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Ηράκλειο Κρήτης"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!