Σερβία: Καλές Πρακτικές για την Ένταξη των Ρομά – Μικρές επιχορηγήσεις για συνέργιες τοπικού επιπέδου

Photo by mostafa meraji on Unsplash

Μία ‘καλή πρακτική’ αποτελεί μία “διαδικασία ή μεθοδολογία η οποία έχει αποδειχθεί αποτελεσματική σε ένα πλαίσιο και ενδέχεται να είναι επίσης αποτελεσματική σε ένα διαφορετικό πλαίσιο” (David Skyrme Associates. 2008); “Είναι μία μέθοδος ή τεχνική η οποία έχει εμφανίσει με συνέπεια ανώτερα αποτελέσματα από αυτά που έχουν επιτευχθεί με άλλα μέσα, και χρησιμοποιείται ως βασικός άξονας δράσης” (Business Dictionary); “Καλή πρακτική ορίζεται ως οτιδήποτε έχει δοκιμαστεί και έχει αποδεδειγμένα λειτουργήσει με οποιονδήποτε τρόπο – είτε ολικώς είτε μερικώς, αλλά παρέχοντας τουλάχιστον κάποιες ενδείξεις αποτελεσματικότητας που μπορεί να οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα σε οποιοδήποτε επίπεδο σε ένα διαφορετικό πλαίσιο/χώρα. Υπάρχουν τρία επίπεδα καλών πρακτικών: οι υποσχόμενες καλές πρακτικές, οι αποδεδειγμένες καλές πρακτικές και οι βέλτιστες πρακτικές (replicated (or best) practices) ” (Olivier Serrat).

 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Μικρές επιχορηγήσεις για συνέργιες τοπικού επιπέδου 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ:

Αποδεδειγμένο

 

ΠΕΡΙΟΧΗ:

Δυτικά Βαλκάνια

 

ΔΗΜΟΣ:

Νέο Βελιγράδι – Novi Beograd

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ:

The OSCE Mission to Serbia

E-mail: ppiu-serbia@osce.org

Ιστότοπος: http://www.osce.org/serbia

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ:

Περιβάλλον, Ζητήματα Προστασίας των Ρομά εν γένει, Διαμεσολάβηση, Ιδιότητα του Πολίτη, Εκστρατείες ευαισθητοποίησης, Ίσες ευκαιρίες

 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ:

Εκστρατεία, συνηγορία, χώροι καταυλισμών (encampment areas), Ίσες Ευκαιρίες, Κοινωνική Ένταξη

 

ΕΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

2006

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Τοπική

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης των Ρομά της Ε.Ε. (EU-funded Roma Assistance Programme) η αποστολή του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη – ΟΑΣΕ, (OSCE) στη Σερβία το 2006 διενήργησε διαγωνισμό για παροχή μικρών επιχορηγήσεων ώστε να χρηματοδοτήσει προγράμματα για την βελτίωση των συνθηκών ζωής και την προώθηση της ένταξης των Ρομά σε τοπικό επίπεδο. Υποστηρίχθηκαν συνολικά 33 προγράμματα με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 374.000 ευρώ.

 

ΕΤΑΙΡΟΙ:

Κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της κοινότητας των Ρομά, Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί, τοπικοί ή περιφερειακοί

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις σε συνεργασία με τις ΜΚΟ για την Ένταξη των Ρομά (Roma NGOs).

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Οι παρεμβάσεις ήταν ποικίλες από την βελτίωση της πρόσβασης στην επίσημη εκπαίδευση, την εκπαίδευση πυρασφάλειας, έως και την κατασκευή «φραγμάτων» για την αποτροπή του πλημμυρίσματος των οικισμών των Ρομά. Υλοποιήθηκαν με επιτυχία 33 προγράμματα σε 15 οικισμούς Ρομά σε ολόκληρη την χώρα (Σερβία).

 

ΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ;

–   Η Ρητή Στόχευση στον πληθυσμό των Ρομά — Explicit targeting of Roma

–   Η άμεση εστίαση στην συμμετοχή των Ρομά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων – Direct focus on participation of Roma in decision-making

–   Η συμμετοχή των Ρομά στον σχεδιασμό πολιτικών

 

Η δράση επικυρώθηκε από τον Ο.Α.Σ.Ε – ODIHR και δημοσιεύθηκε στις Βέλτιστες Πρακτικές για την Ένταξη των Ρομά (Best Practices for Roma Integration).

____

Πηγή: Council of Europe, Protecting the Rights of Roma, Database of policies and good practices

Διαβάστε Επίσης  Ένταξη των Ρομά: η ΕΕ να αναλάβει δράση κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και της αθιγγανοφοβίας

Be the first to comment on "Σερβία: Καλές Πρακτικές για την Ένταξη των Ρομά – Μικρές επιχορηγήσεις για συνέργιες τοπικού επιπέδου"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!