Στατιστικά Στοιχεία Εγγεγραμμένης Ανεργίας ΟΑΕΔ – Νοέμβριος 2013

Σήμερα 9 Ιανουαρίου 2014, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανήρτησε τα στατιστικά στοιχεία της εγγεγραμμένης ανεργίας για τον μήνα Νοέμβριο 2013, Αναλυτικότερα:

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1] με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Νοέμβριο 2013 ανήλθε σε 858.882 άτομα.  Από αυτά 418.071 (ποσοστό 48,68%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 440.811 (ποσοστό 51,32%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

 

§  Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 349.887 είναι <άνδρες> (ποσοστό 40,74%) και οι 508.995 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 59,26%).

§  Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων  ανέργων ανήλθε σε 227.034 άτομα (ποσοστό 26,43%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 537.639 άτομα (ποσοστό 62,60%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 94.209 άτομα (ποσοστό  10,97%).

§  Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 10.929 άτομα (ποσοστό 1,27%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε  285.961 άτομα (ποσοστό 33,29%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 414.255 άτομα (ποσοστό 48,23%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 147.737 άτομα (ποσοστό 17,20%).

§  Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 804.736 άτομα (ποσοστό 93,70%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 12.847 άτομα (ποσοστό 1,50%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 41.299 άτομα (ποσοστό 4,81%).

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Νοέμβριο 2013 ανήλθε σε 206.576 άτομα όπου 57.950 (ποσοστό 28,05%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών,  και 148.626 (ποσοστό 71,95%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

§  Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 83.509 είναι <άνδρες> (ποσοστό 40,43%) και οι 123.067  είναι <γυναίκες> (ποσοστό 59,57%).

§  Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 47.101 άτομα (ποσοστό 22,80%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 130.510 άτομα (ποσοστό 63,18%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 28.965 άτομα (ποσοστό  14,02%).

§  Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 4.594 άτομα (ποσοστό 2,22%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 89.387 άτομα (ποσοστό 43,27%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 87.044 άτομα (ποσοστό 42,14%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 25.551 άτομα (ποσοστό 12,37%).

§  Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 174.591 άτομα (ποσοστό 84,52%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 9.365 άτομα (ποσοστό 4,53%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 22.620 άτομα (ποσοστό 10,95%).

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2] για τον μήνα Νοέμβριο 2013 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 131.089 άτομα από τα οποία οι 111.557 (ποσοστό 85,10%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 19.532 (ποσοστό 14,90%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων.

 

§  Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 62.419 είναι <άνδρες> (ποσοστό 47,62%)  και οι 68.670 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 52,38%).

 

§  Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 25.621 άτομα (ποσοστό 19,54%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 96.054 άτομα (ποσοστό 73,27%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 9.414 άτομα (ποσοστό  7,18%).

 

§  Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 579 άτομα (ποσοστό 0,44%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο  <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 43.944 άτομα (ποσοστό 33,52%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 61.432 άτομα (ποσοστό 46,86%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 25.134 άτομα (ποσοστό 19,17%).

§  Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 114.512 άτομα (ποσοστό 87,35%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 4.993 άτομα (ποσοστό 3,81%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 11.584 άτομα (ποσοστό 8,84%).

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  

       2013

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Α.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

851.600

858.882

7.282

0,86%

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ      ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

168.205

206.576

38.371

22,81%

Γ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

125.306

131.089

5.783

4,62%

 


[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

 

Διαβάστε Επίσης  Εκπαίδευση και κατάρτιση: βασικές και ψηφιακές δεξιότητες απαραίτητες για την εκπαίδευση, την εργασία και τη ζωή

Κράτα το

Be the first to comment on "Στατιστικά Στοιχεία Εγγεγραμμένης Ανεργίας ΟΑΕΔ – Νοέμβριος 2013"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!