UNICEF: Παιδική φτώχεια και κοινωνική προστασία

Ντούνης Ανδρέας

Υποψήφιος Διδάκτορας

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η παιδική φτώχεια αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που μπορεί να μετρηθεί με αρκετές διαφορετικές προσεγγίσεις/τρόπους. Η δέσμευση των κυβερνήσεων για την μείωση της παιδικής φτώχειας καθίσταται πλέον επιτακτική, αναγνωρίζοντας και αντιμετωπίζοντας το κοινωνικό πρόβλημα της παιδικής φτώχειας ως πρώτη προτεραιότητα, που ακολουθείται από την οικοδόμηση τεχνογνωσίας και βελτιωμένων προσεγγίσεων για την μέτρηση της.

Η κατανόηση του συνολικού πλαισίου της παιδικής φτώχειας αποτελεί ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας. Ενώ ένας ενήλικας μπορεί να οδηγηθεί σε συνθήκες φτώχειας προσωρινά, η φτώχεια κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας μπορεί να δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο μη-διαφυγής (poverty trap) από την πρώτη. Η παιδική φτώχεια δεν απειλεί μονάχα το ίδιο το παιδί ως άνθρωπο, αλλά μπορεί να διαβιβαστεί και σε μελλοντικές γενιές, παγιώνοντας ή και οξύνοντας τις κοινωνικές ανισότητες.

Η UNICEF εργάζεται προς την κατεύθυνση της κατανόησης των συνθηκών που δημιουργούν και της γεωγραφικής μεταβλητής της παιδικής φτώχειας, ώστε να ενεργοποιήσει μία εκλεπτυσμένη δέσμη μέτρων πολιτικής που θα ενσωματώνεται στους εθνικούς μηχανισμούς, όπως για παράδειγμα στις (εθνικές) στρατηγικές μείωσης της φτώχειας.

Ως μέρος των πολυδιάστατων ενεργειών του οργανισμού, διενεργούνται αρκετά παράλληλα προγράμματα και σχεδιάζονται εργαλεία που σχετίζονται με την μέτρηση της παιδικής φτώχειας, επηρεάζοντας τους διαμορφωτές προγραμμάτων πολιτικής που εργάζονται για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας:

Πρωτοβουλία Τι αναμένεται να επιτευχθεί; Ποια είναι η στόχευση; Πηγή Δεδομένων
Εισοδηματικές και μη – εισοδηματικές προσεγγίσεις της παιδικής φτώχειας Η Επίτευξη του Αναπτυξιακού Στόχου της Χιλιετίας για την μείωση του ποσοστού της ακραίας φτώχειας συμπεριλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό παιδιών που θα πρέπει να αποφύγουν την κατάσταση της εισοδηματικής φτώχειας έως το 2015 – καθώς και την διασφάλιση της μείωσης του παιδικού υποσιτισμού.H UNICEF εργάζεται προς την κατεύθυνση της ολοκληρωμένης προσέγγισης της παιδικής φτώχειας λαμβάνοντας υπόψη τόσο εισοδηματικές όσο και μη-εισοδηματικές διαστάσεις του φαινομένου εντοπίζοντας παράλληλα τα σημαντικά ζητήματα ανισοτήτων που προκύπτουν Έρευνες Μέτρησης των Προτύπων Διαβίωσης (Living Standards Measurement type surveys)
Συνεργασία μεταξύ UNICEF και LIS για την χαρτογράφηση της παιδικής φτώχειας στις χώρες Μεσαίου Εισοδήματος Αναγνωρίζοντας ότι η παιδική φτώχεια δεν εντοπίζεται μόνο στις χώρες χαμηλού εισοδήματος, η UNICEF συνεργάζεται με το Κέντρο LIS (http://www.lisdatacenter.org/) για την ανάλυση της παιδικής φτώχειας στις χώρες μεσαίου εισοδήματος Βάση Δεδομένων της Luxembourg Income Study και Luxembourg Wealth Study. Οι συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων περιέχουν εναρμονισμένα μικροδεδομένα από χώρες υψηλού και μεσαίου εισοδήματος σε ολόκληρο των κόσμο.
Ανάλυση Επικαλυπτόμενης Πολλαπλής Αποστέρησης –Multiple Overlapping Deprivation Analysis (MODA) Η UNICEF έχει εισάγει νέες προσεγγίσει στην πολυδιάστατη μέτρηση της παιδικής φτώχειας μέσω της μεθόδου της Ανάλυσης Επικαλυπτόμενης Πολλαπλής Αποστέρησης – Multiple Overlapping Deprivation Analysis (MODA), για περισσότερες πληροφορίες —http://www.unicef-irc.org/MODA Έρευνες Πολλαπλών Δεικτών Κατά Συστάδες (Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS) και Δημογραφικές Έρευνες – Έρευνες Υγείας (Demographic and Health Surveys (DHS)
Παγκόσμια Έρευνα για την Παιδική Φτώχεια και τις Ανισότητες Το 2007 η UNICEF ξεκίνησε την διενέργεια της Παγκόσμιας Έρευνας για την Παιδική Φτώχεια και τις Ανισότητες — Global Study on Child Poverty and Disparities –μία διεθνής μελέτη που διερεύνησε τόσο την παιδική αποστέρηση, όσο και τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπισή τους. Οι Εθνικές Εκθέσεις που προετοιμάστηκαν για τους σκοπούς της διεθνούς μελέτης, οδήγησαν την προώθηση του κοινωνικού προβλήματος της παιδικής φτώχειας υψηλότερα στις ατζέντες των κυβερνήσεων, και οδήγησαν σε συνεργασίες που επιλαμβάνονται ακόμη και σήμερα των παιδικών αναγκών και δικαιωμάτωνΠερισσότερα για την Μελέτη εδώ Έρευνες Πολλαπλών Δεικτών Κατά Συστάδες (Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS) και Δημογραφικές Έρευνες – Έρευνες Υγείας (Demographic and Health Surveys (DHS)

 

 unicef.org

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Σεξουαλική παρενόχληση και Τηλεργασία

Be the first to comment on "UNICEF: Παιδική φτώχεια και κοινωνική προστασία"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!