Δήμος Μεταμόρφωσης: Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Συσκευασμένων Τροφίμων 2014

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης συμμετέχει στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής συσκευασμένων τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα της Ε.Ε μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους δημότες να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για το έτος 2014.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

  • 1. Για 1 άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.
  • 2. Για οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα ως ακολούθως:

α) Για την οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/αιτούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/αιτούσα και ένα προστατευόμενο μέλος) μέχρι και 10.700€.

β) Για οικογένεια  με 3 μέλη (αιτών/αιτούσα και ο/η σύζυγος με ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/αιτούσα και δύο προστατευόμενα μέλη) μέχρι και 11.520€.

γ) Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/αιτούσα και ο/η σύζυγος με δύο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/αιτούσα και τρία προστατευόμενα μέλη) μέχρι και 14.400€.

δ) Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/αιτούσα και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/αιτούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη) μέχρι και 17.280€.

ε) Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος πέραν των (3)τριών, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880€.

Στην περίπτωση  ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600€. Σε περίπτωση  οικογένειας με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής:

  • 1. Αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα
  • 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης
  • 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης του αιτούντος.
  • 4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση οικογενειών (άπορες, πολύτεκνες, τρίτεκνες, μονογονεϊκές)
  • 5. Εκκαθαριστικό τελευταίου έτους
  • 6. Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας κλπ) που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος (βαρύ, δυσίατο, ανίατο) εφόσον υπάρχει.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στον Δήμο Μεταμόρφωσης, γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας & Πολιτισμού, 3ος όροφος (Στοιχεία επικοινωνίας : τηλ.2132012902,  email :dep@metamorfossi.gr), από 10 Φεβρουαρίου 2014 έως 25 Φεβρουαρίου 2014.

 

Δήμος Μεταμόρφωσης

 

Διαβάστε Επίσης  Εθνική Έκθεση για την εφαρμογή της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου 2015-2019

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!