Λειτουργία σχολής γονέων στο Δήμο Πεντέλης

Ο Δήμος Πεντέλης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θέτει σε λειτουργία, και στις τρεις Δημοτικές Κοινότητες, Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται τα παρακάτω 5 εκπαιδευτικά προγράμματα:

  1. Σύγχρονη οικογένεια, διάρκειας 50 ωρών
  2. Σύνδεση σχολείου-οικογένειας, διάρκειας 50 ωρών
  3. Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, διάρκειας 25 ωρών
  4. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα, διάρκειας 25 ωρών
  5. Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, διάρκειας 25 ωρών

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους και

Αναλυτικότερα, το έργο στοχεύει στο να :

  • Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
  • Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους
  • Γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια και τα κοινά
  • Ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες
  • Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις). Παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες και θα διεξάγεται απογευματινές ώρες στο 1ο Γυμνάσιο Μελισσίων, εκτός αν υπάρξει αυξημένη ζήτηση, οπότε είναι δυνατό να οργανωθούν τμήματα και στις τρείς Δημοτικές Κοινότητες.

Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 16-18 ατόμων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν έγκαιρα το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 14-2-2014.

Για  πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο Δήμο κ. Δεμερτζή Εύη, Τηλ. 2132050084.

Δήμος Πεντέλης

Διαβάστε Επίσης  Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέο 10ετές σχέδιο για τη στήριξη των Ρομά στην ΕΕ

Κράτα το

Be the first to comment on "Λειτουργία σχολής γονέων στο Δήμο Πεντέλης"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!