Παρεμβάσεις για Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (EKO) από Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ (EKO) ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Ωφελούμενοι: 7.700

Προϋπολογισμός: 80.000.000 ευρώ

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού με παρεμβάσεις που συμβάλλουν
στην κοινωνική τους ενσωμάτωση
— στη μείωση της ανεργίας και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας
— στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής τους θέσης.

Περιλαμβάνουν ενέργειες προκατάρτισης, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής  άσκησης και οδηγούν στην υποχρεωτική τοποθέτηση τουλάχιστον του 15% των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών.

Ενδεικτικά, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Α. ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

— Ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής, ανάγνωσης, χρήσης αριθμών κ.α.
— Βασική ορολογία ξένης γλώσσας
— Επαγγελματική ορολογία αντίστοιχη με το πρόγραμμα κατάρτισης που θα ακολουθηθεί
— Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
— Ενημέρωση για νομικά θέματα (ασφαλιστικά δικαιώματα, εργασιακά, κ.α.)

Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Εκπαιδευτικά αντικείμενα που εντάσσονται στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

— Επαγγέλματα Περιβάλλοντος

— Υγεία & Πρόνοια Αθλητισμός – Πολιτισμός– Επικοινωνίες

— Παιδαγωγικά

— Οικονομία – Διοίκηση

— Πληροφορική

— Τουρισμός – Παροχή Υπηρεσιών

— Αγροτικά

— Μεταφορές.

 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δυνατότητα συμμετοχής στις παρεμβάσεις έχουν όλοι οι άνεργοι, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν επίδομα, και ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού, όπως:

— Άτομα με αναπηρία

— Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας

— Θύματα trafficking

— Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

— Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες

— Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες

— Αιτούντες άσυλο

— Φυλακισμένοι & Αποφυλακισμένοι Πρώην χρήστες ουσιών

— Οροθετικοί

— Άστεγοι

— Άτομα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχια

— Άτομα που υπόκεινται σε  διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου.

 

Υποψήφιοι μπορεί να είναι και πτυχιούχοι ΑΕΙ & ΤΕΙ, οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις ή επιμελητήρια δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στον ΟΑΕΔ), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες φορολογικές προϋποθέσεις (σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης που είναι διαθέσιμη στη σελίδα

 

Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης:
Η προκατάρτιση διαρκεί από 100 έως 200 ώρες, ενώ η κατάρτιση από 350 έως 400 ώρες και αποτελείται από θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση.
Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 5€ μικτά ανά ώρα ή 6€ μικτά εάν είναι άτομα

— με αναπηρία (ΑμεΑ)

— Οροθετικοί

— Άτομα απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση

Επιπλέον, οι παρεμβάσεις οδηγούν σε υποχρεωτική πρόσληψη από τις επιχειρήσεις όπου πραγματοποιείται η πρακτική, σε διάστημα 30 ημερολογιακών  ημερών από τη λήξη της κατάρτισης. Τοποθετείται τουλάχιστον το 15% των καταρτισθέντων, για τουλάχιστον 3 μήνες, και τουλάχιστον 70 ημερομίσθια (πλήρους απασχόλησης).

Που υποβάλλονται οι αιτήσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :
— στις κατά τόπους Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ
— στα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ

Προγραμματισμός:
{{Η υλοποίηση των προγραμμάτων αναμένεται να ξεκινήσει εντός του α΄τριμήνου του 2013}}.

 

Διαβάστε Επίσης  Πρόσκληση για συμμετοχή ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος μεσαίας & χαμηλής λειτουργικότητας σε επιδοτούμενο πρόγραμμα από την Περιφέρεια Αττικής

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!