Άτυπες Συνεντεύξεις

Χαρακτηριστικά των Άτυπων Συνεντεύξεων

  • Ο συνεντευκτής συζητά ανεπίσημα με τους ερευνώμενους στο πεδίο,  δίχως τη χρήση οδηγού δομημένης συνέντευξης.
  • Ο ερευνητής προσπαθεί να επαναφέρει στη μνήμη του τις συζητήσεις του/της με τους πληροφοριοδότες, και χρησιμοποιεί πρόχειρες ή σύντομες σημειώσεις καθώς βρίσκεται στο πεδίο ώστε να επαναφέρει στη μνήμη του τις εμπειρίες του/της από το πεδίο.
  • Η άτυπη συνέντευξη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της συμμετοχικής παρατήρησης.
  • Όταν ο ερευνητής βρίσκεται στο πεδίο ως παρατηρητής, οι άτυπες συνεντεύξεις αποτελούν στην πραγματικότητα ανεπίσημες συζητήσεις που πραγματοποιεί ο ερευνητής με τους ανθρώπους που παρατηρεί.

Πότε θα πρέπει να επιλέγονται οι Άτυπες Συνεντεύξεις

Οι άτυπες συνεντεύξεις πραγματοποιούνται συνήθως ως μέρος της διαδικασίας παρατήρησης ενός κοινωνικού πλαισίου/πεδίου ενδιαφέροντος. Οι άτυπες συνεντεύξεις  χρησιμοποιούνται βέλτιστα στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης του ερευνητικού πεδίου, όταν υπάρχει έλλειψη σχετικής βιβλιογραφίας/αρθρογραφίας που να περιγράφει το πεδίο, την εμπειρία, το πολιτιστικό πλαίσιο ή το ζήτημα ενδιαφέροντος.

Ο ερευνητής προβαίνει σε επιτόπια έρευνα – παρατήρηση και άτυπες συνεντεύξεις – ώστε να κατανοήσει καλύτερα το πεδίο έρευνας και να οικοδομήσει σχέσεις (rapport) με τους ερευνώμενους.

Οι άτυπες συνεντεύξεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ώστε να αποκαλυφθούν νέα θέματα ενδιαφέροντος που ενδέχεται να μην είχαν «εντοπιστεί» μέσω προγενέστερων ερευνών.

Η Καταγραφή των Άτυπων Συνεντεύξεων

Δοθέντος του γεγονότος ότι οι άτυπες συνεντεύξεις λαμβάνουν χώρα δίχως προετοιμασία, είναι πολύ δύσκολο να καταγραφούν ή να εγγραφούν. Επιπρόσθετα, είναι πολύ πιθανόν ορισμένες άτυπες συνεντεύξεις να λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια παρατήρησης του πεδίου.

Ο ερευνητής θα πρέπει να συμμετέχει στη συζήτηση.. Θα πρέπει να τηρεί πρόχειρες ή σύντομες σημειώσεις της συζήτησης όσο πιο σύντομα γίνεται. Οι πρόχειρες αυτές σημειώσεις θα πρέπει να αναπτυχθούν σε μία πληρέστερη καταγραφή της άτυπης συνέντευξης που έλαβε χώρα. Η πληρέστερη αυτή καταγραφή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των σημειώσεων πεδίου που τηρεί ο ερευνητής.

Η τήρηση σημειώσεων πεδίου λίγο μόλις μετά την ολοκλήρωση μίας άτυπης συνέντευξης συνίσταται. Ακόμη και εάν τηρούνται λεπτομερείς πρόχειρες σημειώσεις οι λεπτομέρειες  μίας άτυπης συνέντευξης διαφεύγουν πολύ σύντομα από τη μνήμη του ερευνητή.

Οφέλη των Άτυπων Συνεντεύξεων

Οι συνεντεύξεις μπορούν να πραγματοποιούνται ανεπίσημα, απευθείας και δίχως προετοιμασία, και έτσι δεν απαιτείται χρονικός προγραμματισμός με τους ερευνώμενους. Στην πραγματικότητα, οι ερευνώμενοι ενδέχεται να τις εκλαμβάνουν ως «απλές συζητήσεις». Οι συνεντευκτές που πραγματοποιούν άτυπες συνεντεύξεις, μπορούν, έτσι να υλοποιούν διαδράσεις «χαμηλής πίεσης απέναντι στους συνεντευξιαζόμενους» και να επιτρέπουν στους συνεντευξιαζόμενους να απαντούν πιο ελεύθερα και ανοικτά.

Οι άτυπες συνεντεύξεις ενδέχεται να βοηθούν σημαντικά στην οικοδόμηση σχέσης με τους ερωτώμενους και στην απόκτηση της εμπιστοσύνης τους. Επίσης, βοηθούν σημαντικά στην πληρέστερη κατανόηση ενός θέματος, μίας κατάστασης, ενός πλαισίου κ.ο.κ.

Οι άτυπες συνεντεύξεις, όπως και οι μη-δομημένες συνεντεύξεις, αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την κατανόηση ενός πλαισίου/ερευνητικού πεδίου. Τέλος, οι άτυπες συνεντεύξεις μπορούν να παρέχουν το πλαίσιο για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση ημι-δομημένων ή ακόμη και δομημένων συνεντεύξεων.

 

Πηγή: Robert Wood Johnson Foundation, Informal Interviewing

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Σημείωμα Πολιτικής για τις Στεγαστικές Συνθήκες των παιδιών στην Ε.Ε

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!