Ομάδες Εστίασης

 

Ορισμός — Οι ομάδες εστίασης αποτελούν μία μέθοδο συλλογής δεδομένων. Τα δεδομένα συλλέγονται μέσω μίας ημι-δομημένης διαδικασίας συνέντευξης που διεξάγεται σε επίπεδο ομάδας. Οι ομάδες εστίασης ρυθμίζονται από τον ηγέτη της ομάδας. Οι ομάδες εστίασης χρησιμοποιούνται εν γένει για να συλλεχθούν δεδομένα για ένα συγκεκριμένο ζήτημα.

Η μέθοδος της ομάδας εστίασης έχει ως απαρχή την δεκαετία του 1940 μέσω του έργου των Merton και Fiske που χρησιμοποίησαν την συγκεκριμένη μέθοδο για να πραγματοποιήσουν μελέτες κοινού,

Χαρακτηριστικά των ομάδων εστίασης

Ο σχεδιασμός της έρευνας μέσω της χρησιμοποίησης ομάδας εστίασης ποικίλλει ανάλογα με το κύριο ερευνητικό ερώτημα προς μελέτη. Ορισμένες από τις κύριες αρχές που πρέπει να λάβετε υπόψιν σας είναι οι εξής:

  • Τυποποίηση των ερωτήσεων — Οι ομάδες εστίασης ενδέχεται να διαφοροποιούνται σε σχέση με τον βαθμό στον οποίο ακολουθούν ένα δομημένο πρωτόκολλο ή στον βαθμό που επιτρέπουν τη διεξαγωγή συζήτησης
  • Αριθμός των ομάδων εστίασης που υλοποιούνται – ή η μέθοδος δειγματοληψίας θα εξαρτηθεί από τον “διαχωρισμό” ή τη διαφορετική διαστρωμάτωση (ανά ηλικία, φύλο, κοινωνικοοικονομικό status, κατάσταση υγείας) που ο ερευνητής αναγνωρίζει ως σημαντική για το ερευνητικό αντικείμενο που μελετά.
  • Αριθμός συμμετεχόντων ανά ομάδα – ο γενικός κανόνας είναι να σχηματίζονται ομάδες 6-10 ανθρώπων (με σχετική ομοιογένεια και όντας άγνωστοι μεταξύ τους), αλλά όπως σημειώνει ο Morgan (1996) μπορεί να υπάρξουν αίτια που να υποστηρίζουν την ανάγκη για μικρότερες ή λίγο μεγαλύτερες ομάδες εστίασης.
  • Επίπεδο εμπλοκής του ρυθμιστή της ομάδας εστίασης – μπορεί να ποικίλλει από υψηλό σε χαμηλό βαθμό ελέγχου που εξασκείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των ομάδων εστίασης (π.χ. ο βαθμός κατά τον οποίο ερωτούνται δομημένες ερωτήσεις και διαχειρίζονται ενεργητικά οι δυναμικές της ομάδας εστίασης)

Πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος των ομάδων εστίασης:

  • Για να περιγραφούν νέες ερευνητικές θεματικές
  • Για να περιγραφεί ένα ερευνητικό θέμα που είναι δύσκολο να παρατηρηθεί (η πρόσβαση καθίσταται δύσκολη)
  • Για να περιγραφεί ένα θέμα για το οποίο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνικές παρατήρησης (π.χ. στάσεις και λήψη αποφάσεων)
  • Για να περιγραφούν ευαίσθητα ερευνητικά θέματα
  • Όταν ο ερευνητής επιθυμεί να συλλέξει μία συγκεντρωτική λίστα παρατηρήσεων σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα
  • Να αναλυθούν οι αντιλήψεις και οι εμπειρίες συγκεκριμένων ανθρώπων σχετικά με ένα ζήτημα, ειδικότερα όταν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ενδέχεται  να είναι περιθωριοποιημένοι

Σε συνδυασμό με έτερες μεθόδους, οι ομάδες εστίασης μπορεί να αξιοποιηθούν ως μέθοδος για: α) τη συλλογή πρωταρχικών δεδομένων, β) ως υποβοήθηση για την ανάπτυξη οδηγών έρευνας και οδηγών συνέντευξης και γ) την εξακρίβωση των ερευνητικών ευρημάτων από έτερες μεθόδους.

Διαβάστε Επίσης  Η διαχείριση της επιδημικής κρίσης covid-19 στους προσφυγικούς πληθυσμούς στην Ελλάδα | Κριτική ανάλυση

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!