Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση των ελληνικών κοινοτήτων προς μια βιώσιμη ανάπτυξη

Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση των ελληνικών κοινοτήτων προς μια βιώσιμη ανάπτυξη, socialpolicy.gr

Στην προσπάθεια αναζωογόνησης της ελληνικής οικονομίας δύο βασικοί τομείς συχνά παραμελούνται  αν και ο τουρισμός και η γεωργία βρίσκονται στην καρδιά της ελληνικής οικονομίας και βασίζονται σε ένα υγιές περιβάλλον. Ευτυχώς, οι Έλληνες πολίτες έχουν ξεκινήσει να βρίσκουν λύσεις για να προστατέψουν το περιβάλλον και αναζητούν νέους τρόπους για να ενισχύσουν τις φυσικές πηγές και τη βιοποικιλότητα με στόχο την πράσινη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προορισμός: Αλλαγή. Νέες Λύσεις για την Ελλάδα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση θα βραβεύσει τις ιδέες που στόχο έχουν να ενισχύσουν τις ελληνικές κοινότητες με περιβαλλοντικές λύσεις. Ο διαγωνισμός είναι μια πρωτοβουλία της Ashoka, της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative), της Boehringer Ingelheim Ellas και της SAP Hellas.

Οι συνεργάτες του διαγωνισμού προσφέρουν συνολικά τέσσερα χρηματικά βραβεία στους συμμετέχοντες, καθώς επίσης ένα δωρεάν λογισμικό διοίκησης επιχειρήσεων και την ανάλογη κατάρτιση σε έναν από τους νικητές. Αναζητούν λύσεις που ξεφεύγουν από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις και ενθαρρύνουν τις τοπικές κοινότητες να δημιουργήσουν μοντέλο βιώσιμη ανάπτυξης για την Ελλάδα.

Η περιβαλλοντική κατάσταση έχει άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων, στη βιοποικιλότητα, στην υγεία, στις οικονομικές συνθήκες, στις ενεργειακές πηγές, στην προσβασιμότητα και στην ποιότητα του νερού, στις δημογραφικές τάσεις έως και στη σταθερότητα στις διεθνείς πολιτικές σχέσεις. Ο ραγδαία αυξανόμενος πληθυσμός – ο οποίος από 3 δισεκατομμύρια που ήταν το 1960 έχει φτάσει τα 7 δισεκατομμύρια σήμερα και προβλέπεται να ξεπεράσει τα 11 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050 – επηρεάζει άμεσα το περιβάλλον και δημιουργεί αβεβαιότητα για τις παγκόσμιες ανάγκες και τις ανανεώσιμες πηγές.

Οι πράσινες κοινότητες σέβονται την αλληλεξάρτηση που διέπει τη σχέση οικονομίας, περιβάλλοντος και κοινωνίας. Βρίσκουν τρόπους υγιούς ανάπτυξης χωρίς να βλάπτουν τις φυσικές και πολιτισμικές πηγές που τις τροφοδοτούν.

Οι Ashoka Fellows είναι καινοτόμοι κοινωνικοί πρωτοπόροι σε παγκόσμιο επίπεδο και έχουν ανοίξει το δρόμο για λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Κινητοποιούν τις τοπικές κοινότητες και τους παρέχουν μοντέλα στήριξης, ενώ παράλληλα χτίζουν γέφυρες συνεργασίας μαζί τους. Αναδεικνύουν την αξία δράσεων που συνδυάζουν τη διαχείριση πηγών ενέργειας, την κοινοτική ανάπτυξη, την οικονομική ασφάλεια και την ανάγκη δημιουργίας λύσεων που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Ο Ashoka Fellow Grégory Gendre έχει δημιουργήσει κοινότητες ανακύκλωσης στη Γαλλία για να ενθαρρύνει τη διαχείριση απορριμμάτων με τρόπο οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Ο Gendre έχει δημιουργήσει ένα δυναμικό σύστημα στη Γαλλία από το 2007. Με το σύστημα αυτό το μαγειρικό λάδι συλλέγεται, φιλτράρεται και μετατρέπεται σε βιοκαύσιμο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα τρένα και στα αλιευτικά πλοία με κινητήρα.

Ο Gendre χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα ανακύκλωσης για να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του μαγειρικού λαδιού αλλά και για να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τους πολίτες προς την ανακύκλωση. Έχει συγκεντρώσει με επιτυχία πολλούς παράγοντες της περιοχής του που συμμετέχουν στην αλυσίδα ανακύκλωσης μαγειρικού λαδιού, όπως δημόσια ιδρύματα, εστιατόρια, οργανώσεις, κατασκηνώσειςς, προμηθευτές λαδιού αλλά και απλούς πολίτες.

Ο Gendre μοιράζεται με όλους αυτούς τους ενδιαφερόμενους τα οφέλη της συμμετοχής στο τοπικό σύστημα ανακύκλωσης. Ορισμένα από αυτά είναι η μείωση του κόστους που συνεπάγεται η διαχείριση απορριμμάτων, η αυξημένη κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και η θετική επίδραση στον τουρισμό. Όλα τα μέλη της κοινότητας συμμετέχουν, μοιράζονται τις ίδιες αξίες και συμβάλλουν συλλογικά στη δημιουργία ενός ενάρετου κύκλου που αποφέρει πολλά οικονομικά και επικοινωνιακά πλεονεκτήματα.

Στη Βραζιλία, η Thaise Guzzatti στηρίζει την πράσινη αγροτική ανάπτυξη μέσω ενός μοντέλου αγροτουρισμού σχεδιασμένου για να ενισχύσει τη ζωή και την κουλτούρα των αγροτικών οικογενειών στη Βραζιλία. Ο οργανισμός «Associação Acolhida na Colônia» (Οργανισμός Καταφύγιου στην Αποικία) επιτρέπει σε πάνω από 30 δήμους στην πολιτεία της Σάντα Καταρίνα να έχει πρόσβαση στην τουριστική αγορά. Η Guzzatti συνεχίζει να επεκτείνει την «αλυσίδα τουρισμού που βασίζεται στη γη» μέσα από ένα δίκτυο «Τουρισμού Αλληλεγγύης» και κυβερνητικών συνεργασιών.

Η Kirsten Forsberg, μία Ashoka Fellow στο Περού, έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη κοινοτική στρατηγική για να διατηρήσει, να προστατέψει και να εκμεταλλευτεί το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον για το συμφέρον όλων. Προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει όλα τα μέλη της κοινότητας ώστε να συμμετέχουν στην αλλαγή του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος της περιοχής τους.

Μέσω της οργάνωσης «Planeta Océano» (Planet Ocean/ Πλανήτης Ωκεανός), καλλιεργεί ένα αίσθημα συλλογικότητας και κυριότητας των θαλάσσιων πηγών, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που έχει να προσφέρει ο ωκεανός. Η Forsberg μαθαίνει στα μέλη της κοινότητας να μελετούν και να παράγουν τα υλικά που χρειάζονται για να δημιουργήσουν τις δικές τους στρατηγικές συνεργασίας με το περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, ενθαρρύνει τους πολίτες να είναι εκείνοι οι θεματοφύλακες του θαλάσσιου οικοσυστήματος, ενώ παράλληλα επωφελούνται από έναν πιο καθαρό και παραγωγικό ωκεανό.

Η Forsberg έχει ξεκινήσει μια πιλοτική έκδοση της οργάνωσης «Planet Ocean» στην περιοχή Τούμπες, μια μικρή παράκτια κοινότητα στο βόρειο Περού που βρίσκεται σε ένα από τα πέντε πιο κομβικά σημεία θαλάσσιας βιοποικιλότητας στον κόσμο. Οι οργανισμοί στους οποίους είναι υπεύθυνη η Forsberg διαχειρίζονται θέματα του τοπικού, δημόσιου, ιδιωτικού και κυβερνητικού τομέα και εντοπίζουν προβλήματα που αφορούν όλους. Έτσι, η Forsberg βοηθά τις τοπικές κοινότητες να εφευρίσκουν μεθόδους ώστε να διαχειρίζονται τις θαλάσσιες πηγές με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Οι συνεργάτες αυτοί της Ashoka βοηθούν τις κοινότητες της περιοχής τους να μειώσουν την περιβαλλοντική μόλυνση, μαθαίνοντάς τους να διαχειρίζονται τις φυσικές πηγές με στόχο μια μακροπρόθεσμη και εύρωστη οικονομία. Αναπτύσσουν και στηρίζουν μοντέλα που αποδεικνύουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η οικονομική ανάπτυξη είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και συμβάλλουν αποφασιστικά στην κοινωνική ευημερία.

Δίνοντας βήμα στις πρωτοβουλίες καινοτόμων ανθρώπων, η Ελλάδα μπορεί να ανοίξει το δρόμο προς μια πράσινη ανάπτυξη που μακροπρόθεσμα θα ενισχύσει την οικονομία και τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινωνικά δρώμενα.

Συντάκτης: Εβίτα Κολοκούρη, Ashoka Ελλάδος

Μετάφραση από τα αγγλικά: Κατερίνα Περδικάκη

FB: http://facebook.com/AshokaGreece
Twitter: @AshokaGreece
Destination Change http://www.changemakers.com/destinationchange

Διαβάστε Επίσης  Ecotivity School: Θερινό Σχολείο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!