Πανελλαδική Έρευνα για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων

Το Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC) έχει σχεδιαστεί από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με σκοπό την επιστημονική καταγραφή και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με τις δεξιότητες και ικανότητες του ενήλικου πληθυσμού. Στόχος είναι να προσδιοριστούν και να μετρηθούν οι γνωστικές δεξιότητες των ενηλίκων ώστε να αναδειχθούν οι ανάγκες τους σε εκπαίδευση και επιμόρφωση. Η Πανελλαδική Έρευνα για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων αποτελεί το βασικό εργαλείο για την υλοποίηση των στόχων του PIAAC στην Ελλάδα.

Η ΕΡΕΥΝΑ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC), διεξάγεται η Πανελλαδική Έρευνα για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων. Διενεργήθηκε αρχικά μία Πιλοτική Έρευνα (2013), ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την υλοποίηση της Κύριας Έρευνας που θα ακολουθήσει (2014). Η έρευνα υλοποιείται βάσει των προδιαγραφών, της μεθοδολογίας και των ερευνητικών εργαλείων της Διεθνούς Σύμπραξης PIAAC για λογαριασμό του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), προσαρμοσμένα στο ελληνικό πλαίσιο από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

Μέσω της πανελλαδικής έρευνας θα συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με τις γλωσσικές, αριθμητικές και ψηφιακές δεξιότητες των ενηλίκων, καθώς και τις ικανότητές τους για επίλυση προβλημάτων σε προηγμένο τεχνολογικό περιβάλλον

Η έρευνα διεξάγεται μέσω προσωπικών συνεντεύξεων όπου οι ερωτώμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο και μία σειρά ασκήσεων σε χαρτί ή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την οργάνωση, προετοιμασία και επιστημονική υποστήριξη της έρευνας είναι το ΕΚΚΕ, το οποίο έχει αναλάβει, επίσης, τον ποιοτικό έλεγχο και την παρακολούθηση της υλοποίησης της εμπειρικής έρευνας από ανάδοχο φορέα. Η επιλογή αναδόχου έγινε βάσει διεθνούς διαγωνισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΣΠΑ 2007- 2013.

ΤΟ PIAAC

Το PIAAC (Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων) είναι ένα διεθνές συγκριτικό ερευνητικό πρόγραμμα για την αποτίμηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ενηλίκων. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η οποία υποστηρίζεται από διεθνή σύμπραξη επιστημονικών φορέων που έχει την ευθύνη του συντονισμού και του ποιοτικού ελέγχου της έρευνας σε στενή συνεργασία με τα Εθνικά Κέντρα PIAAC των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα υλοποιείται από τη σύμπραξη της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ), του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Στο πλαίσιο του προγράμματος PIAAC διεξάγεται μία πανελλαδική έρευνα για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την εκπαίδευση, την επαγγελματική εμπειρία και τις δεξιότητες του ενήλικου πληθυσμού της χώρας, ηλικίας 16-65 ετών.

Η έρευνα PIAAC θεωρείται η πιο διεξοδική έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων που έχει διεξαχθεί διεθνώς και μελετά το βαθμό στον οποίο ο πληθυσμός της κάθε χώρας έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης εργασιακής και κοινωνικής ζωής.

Τα αποτελέσματα της Πανελλαδικής Έρευνας για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων θα συγκριθούν με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των υπολοίπων συμμετεχουσών χωρών. Βάσει των δεδομένων και των αναλύσεων των αποτελεσμάτων θα προταθεί η υιοθέτηση σύνθετου δείκτη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενηλίκων και λοιπών εργαλείων για την αποτίμηση και την παρακολούθηση της πορείας των πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου των χωρών.

 
Περισσότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο — http://www.piaac.gr/
 

Save

Κράτα το

Διαβάστε Επίσης  COVID-19: Πώς η ΕΕ καταπολεμά την ανεργία των νέων

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!